Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Tekijänä ktpama
#57648
Klazu kirjoitti:And so it begins...

HS: Keskustakirjaston hinta nousi kymmenillä miljoonilla euroilla
Todellakin hyvännäköistä ja toivotaan että toteutuu!

Mutta aika kalliilta alkaa kuulostamaan, näin tamperelaisena kirjaston maksajana. ;) Turun uusi kaupunginkirjasto maksoi 27 miljoonaa, Helsingissä pelkkä korotus saman verran, eikä vielä varmuuttaa riittääkö sataa miljoonaa. Turussa uudisosan bruttoala 6449 neliömetriä (osuus kustannuksista 19MEUR), onko Helsingin vastaava neljä-viisi kertaa isompi vai blingblingkö siellä maksaa? :)

Turussa valtionosuus 3,7 miljoonaa ilmeisesti:

http://www.turku.fi/Public/default.aspx ... odeid=5095

"Rakennushanke on pysynyt hyvin budjetissa ja aikataulussa. Hankkeen budjetoidut rakennuskustannukset olivat 27,7 milj. euroa ja toteutuneet kustannukset n. 27 milj. euroa. Uudisosan ja kansliarakennuksen osuus kustannuksista on 19 ja vanhan kirjastotalon 8 milj. euroa. Valtionosuus kattaa uudisosan kustannuksista noin 19,5 % eli 3,7 miljoonaa euroa. Vanhan kirjastotalon peruskorjaus toteutettiin kokonaan kaupungin omin varoin"
Avatar
Tekijänä arkkinikkari
#57649
Osittain Helsingin kirjastossa maksaa se, että samalla pitää rakentaa pätkä moottoritietunnelia. Se on paitsi helvetin kallista noin itsessään, myös tekee itse rakennuksen perustamisesta huomattavasti kalliimpaa. Tämän lisäksi tontti noin muutenkin on aikamoista höttöä joka takee rakentamisesta kalliimpaa, ja vielä ekstrabonuksena kokolailla pinnassa olevalle pohjavedelle ei saa tapahtua mitään, tai vieressä oleva rautatieasema vajoaa mutaan.

Tavoitebruttoala kirjastokilpailussa oli kaavan mukainen 14 000, mutta en tiedä miten hyvin 10 000 neliön ohjelma-ala on tuohon saatu mahtumaan. Ja kyllähän tuossa rakenteelliset erikoisratkaisutkin maksaa, Turun talo nyt kuitenkin on rakenteellisesti aika peruslaatikko.

Lisäksi keskustakirjastossa on valtava määrä toimintaa jota ei ihan äkkiseltään kirjastoon miellä, esimerkiksi elokuvateatteri, musiikki- ja videostudio sekä yleinen sauna. Tällaiset ratkaisut nostavat väkisinkin hintaa, ja parempi vertailukohta kustannuksille onkin vieressä oleva Musiikkitalo. Ei siinäkään se itse pääsali ollut kuin pieni osa kustannuksista.

Sinänsä on tietenkin julkisen keskustelun kannalta sääli, että kaikkea ylimääräistä sälää (moottoritie...) jyvitetään kirjastolaitoksen kustannuksiksi, vaikka ne sitä selvästikään eivät ole. Ilmeisesti Suomessa vain on niin madottoman vaikea saada mitään hanketta läpi, että sitten kun jotain saadaan niin siihen tungetaan kaikki muukin mahdollinen kiva mitä halutaan.
Tekijänä hmikko
#57651
arkkinikkari kirjoitti:Osittain Helsingin kirjastossa maksaa se, että samalla pitää rakentaa pätkä moottoritietunnelia.
Plääh. Moottoritievarauksissa tarttis toimia samoin kuin tontinluovutuksissa, eli varaus raukeaa jos rakentaminen ei ala jossain järjellisessä ajassa. Joku hinta on silläkin, että kaupungin kehittämistä haitataan varauksilla vuosikymmenet. Mm. Turussa on erittäin hyvillä paikoilla näitä väyliä, jotka ovat olleet pöpelikkönä yli 30 vuotta, ja joissain tapauksissa vaihtoehtoinen moottoritie/katu on jo rakennettukin, mutta varaus vaan pysyy.

Edit: Vaadittiinko muuten KPMG:n tai UPM:n uusien talojen alle louhittavaksi pätkä Keskustatunnelia ja jos, niin kenen kustannuksella? Eivätkö ne ole aivan yhtä paljon tunnelin reitillä? Jotensakin epäilen, että toimistotaloihin tulevat suuryritykset eivät ole olleet kustantamassa Helsingille tunnelia.
Avatar
Tekijänä Sieni
#57691
Olenko ainoa, jota tämä suunnitelma ei oikein vakuuta? Mielestäni tästä keskuskirjastosta on tulossa hyvin epämääräinen möhkäle, joka ei edes näytä rakennukselta. Aareittain tasaista, ikkunatonta seinää :?
Tekijänä Maumatti
#57694
Sieni kirjoitti:Olenko ainoa, jota tämä suunnitelma ei oikein vakuuta? Mielestäni tästä keskuskirjastosta on tulossa hyvin epämääräinen möhkäle, joka ei edes näytä rakennukselta. Aareittain tasaista, ikkunatonta seinää
Olet.
:) Mielestäni tulossa erittäin hieno tavallisesta poikkeava rakennus. Toteutus tietysti ratkaisee.
Tekijänä hmikko
#57699
Sieni kirjoitti:Olenko ainoa, jota tämä suunnitelma ei oikein vakuuta? Mielestäni tästä keskuskirjastosta on tulossa hyvin epämääräinen möhkäle, joka ei edes näytä rakennukselta. Aareittain tasaista, ikkunatonta seinää :?
Mie ainakin suhtaudun varauksella, vaikka toisaalta en osaisi laittaa kilpailun viimeisen vaiheen muista viidestä ehdotuksesta mitään Käännöksen edellekään. Rakennuksen suurmuoto on tietysti se mihin kaikki näyttävät ihastuneen, mutta muoto on mielestäni vähän outo suhteessa naapureihin, jotka jo itsessään ovat vähän outo seurakunta. Tarkoitan Musiikkitalon ja UPM:n talon julkisivuja, Alman talon eriparisuutta asunto-osansa kanssa, Kiasman selkäpuolta, joka osoittaa ikään kuin väärään suuntaan uudelle torille päin jne. Erittäin hartaasta ja pitkällisestä punnertamisesta huolimatta, tai ehkä siitä johtuen, Töölönlahdesta tulee lievästi omituisten otusten kerho (johon Käännös kai sitten sopii jatkoksi). Mittakaava on kuitenkin hyvä ja tähänastiset ja varmaan tulevatkin rakennukset toimivat hyvin ja luovat suht hyvän julkisen tilan.

Vähän tulee semmoinenkin takaperoinen olo, että toimistotaloissa, joiden mielestäni pitäisi sopia toisiinsa ja asettua rauhassa riviin taustalle, on pyritty huomioefekteihin ja niissä on siksi tehty kummia tempauksia, kun taas konserttitalo, joka voisi hyvin olla huomion keskipiste, on taas totaalisen minimalistinen loota.
Tekijänä hmikko
#58820
Hesarin jutun mukaan hallitus on rajoittanut valtion osuuden kirjaston kustannuksista 30 miljoonaan. Helsinki oli ilmeisesti odottanut, että valtio maksaisi puolet. Nyt puuttuu 20 miljoonaa ja hanke on mahdollisesti lykkääntymässä, vaikka se kertaalleen valittiin itsenäisyyden juhlavuoden 2017 hankkeeksi. Saapi nähdä, saadaanko hankkeesta karsittua keskustatunnelin louhimista ja muita kirjastoon kuulumattomia kustannuksia.

http://www.hs.fi/kaupunki/Hallitus+leik ... 7653500430
Avatar
Tekijänä Clepe
#69643
Uusi hieno video:
[video]http://vimeo.com/105950111[/video]
Tekijänä hmikko
#69727
Hesarissa oli tämmöinen mielipidekirjoitus, joka nosti mielestäni aika hyvän pointin siitä, miten Hesarilla on ollut erektio vain Guggenheim-asiassa, vaikka kirjasto voisi olla yhtä seksikäs.
Helsingin Sanomat / Mielipide, Mai­ja Berndt­son kirjoitti:
Keskustakirjastoa voi verrata kansainvälisesti

Hel­sin­gin Sa­no­mat on kir­joit­ta­nut usein Bil­baos­sa si­jait­se­vas­ta Gug­gen­hei­min mu­seos­ta ja sen eri­lai­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta Bil­baon me­nes­tyk­seen. Kiin­nos­tus johtunee Hel­sin­kiin suun­ni­tel­ta­vas­ta Gug­gen­hei­min mu­seos­ta.

Suun­nit­teil­la ole­va kes­kus­ta­kir­jas­to ei ole saa­nut sa­man­lais­ta kan­sain­vä­lis­tä vii­te­ke­hys­tä. Uu­sien ul­ko­mais­ten kir­jas­to­jen val­mis­tu­mis­ta ei ole seu­rat­tu ei­kä niiden mer­ki­tys­tä ym­pä­ris­töl­leen ole esi­tel­ty.

Esi­mer­kik­si voi ot­taa syys­kuus­sa 2013 Bir­ming­ha­mis­sa Bri­tan­nias­sa ava­tun, Eu­roo­pan suu­rim­man (30 000 ne­liö­met­riä) ylei­sen kir­jas­ton. Se on ark­ki­teh­to­ni­ses­ti vaikut­ta­va – suun­nit­te­li­ja­na on hol­lan­ti­lai­sen ark­ki­teh­ti­toi­mis­ton Me­ca­noon ark­ki­teh­ti Fran­ci­ne Hou­ben.

Kir­jas­to­jen yh­teis­kun­nal­li­nen roo­li nou­si vah­vas­ti esil­le Bir­ming­ha­min kir­jas­ton ava­jai­sis­sa. Ava­jais­pu­heen pi­ti ta­li­ba­nien hyök­käyk­ses­tä pe­las­tu­nut pa­kis­ta­ni­lai­nen kou­lu­tyt­tö Ma­la­la You­saf­zai, jo­ka asuu ny­kyi­sin Bir­ming­ha­mis­sa. Hän ko­ros­ti kou­lu­tuk­sen mer­ki­tys­tä ja muis­tut­ti, et­tä ky­nät ja kir­jat ovat asei­ta ter­ro­ris­mia vas­taan.

Myös kan­sa­lai­sil­le uu­si kir­jas­to on ol­lut tär­keä. Vilk­kaim­pi­na päi­vi­nä siel­lä on ol­lut 17 000 kä­vi­jää.

Sa­moin kuin tai­de­mu­seoil­le ja muil­le kult­tuu­ri­lai­tok­sil­le, voi­daan kir­jas­toil­le nii­den yh­teis­kun­nal­li­sen mer­ki­tyk­sen li­säk­si las­kea myös ta­lou­del­li­nen vai­ku­tus. Las­kel­mia on teh­ty useis­sa mais­sa, eri­tyi­ses­ti Yh­dys­val­lois­sa. Nor­ja­lai­sen tut­ki­jan Svan­hild Aabøn mu­kaan yh­teen­ve­to eri mais­sa teh­dyis­tä tut­ki­muk­sis­ta osoittaa, et­tä yk­si kir­jas­toon si­joi­tet­tu eu­ro tuot­taa 3,5 eu­roa.

Kes­kus­ta­kir­jas­to­kaan ei si­ten ole vain ku­lu vaan in­ves­toin­ti, jo­ka myös tuot­taa.

Mai­ja Berndt­son
Hel­sin­ki
Avatar
Tekijänä arkkinikkari
#69728
Itse huomasin saman kirjoituksen, ja pakkohan siitä on olla samaa mieltä. Uusi keskustakirjasto olisi työskentelytilojensa ("nörttivintti") takia myös muunkin kulttuurin kannalta paljon Guggenheimia kiinnostavampi kokonaisuus; tulevaisuuden trendit kun ovat vahvasti kallellaan tekemiseen pelkän yksisuuntaisen kulttuurin kuluttamisen sijaan.
Tekijänä järvellä nukkuva
#69729
Kyllähän Keskustakirjastoa on nimenomaan osin markkinoitu kulttuurimonumentti-argumentoinnilla. Tavallaan kyse on varmaan siitä, että mediaa ei uusi kirjasto niin kuohuta, koska Suomessa kirjastojen yhteiskunnallista ja kulttuurillista arvoa pidetään lähinnä tylsänä itsestäänselvyytenä. Sen sijaan Keskustakirjastoa voi kyllä vastustaa muista syistä, jos haluaa. Pienet lähikirjastot vs. iso moderni pääkirjasto -keskustelu ei ole valtakunnanmediassa ollut pinnalla, vaikka siitä kirjastomaailman sisällä on toki puhuttu. Siitä on lisäksi jonkin verran keskusteltu, pitäisikö kirjastojen muuttaa luonnettaan kirjavarastoista ja -lainaamoista monipuolisiksi kulttuurikeskuksiksi, joissa on jopa oma sauna.
Tekijänä Purkki^
#71708
Keskustakirjasto eteni Helsingin valtuustoon

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti keskustakirjaston hankesuunnitelman maanantaina.

Asia etenee 28. tammikuuta kaupunginvaltuustoon, joka lopullisesti päättää hankkeesta.

Jos valtuusto hyväksyy hankkeen, rakennustöihin Töölönlahdella päästään jo tänä vuonna.

Keskustakirjastoon tulee 17 250 neliötä tilaa. Rakentaminen maksaa 98 miljoonaa euroa.

Valtion on sitoutunut maksamaan 30 miljoonaa euroa. Ehoksi valtio on pannut, että kirjaston pitää olla valmiina itsenäisyyspäivänä vuonna 2018.

Tuoreen raportin mukaan keskustakirjastolle povataan noin 10 000 kävijää päivässä ja noin 2,5 miljoonaa vuosikävijää.
http://www.metro.fi/uutiset/a1387809200717
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 13