Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä henkka
#76367
Tampereen arkkitehtuuriviikolla järjestetään maantaina 31.8. "non-stop" kahvila ja esittelytilaisuus Viiden tähden keskustasta. Virallista tapahtumailmoitusta siitä ei ole mutta esitelehtisiä oli saatavilla eilen yleiskaavan esittelytilaisuudessa ja se on pienenä kuvana esillä myös Keskustahankkeen sivuilla. Tilaisuus alkaa 15:00 ja loppuu 18:00. Infoissa muun muassa Ranta-Tampellan kadut ja kanava (15:30), Tammela (16:00), Kansi ja Keskusareena (16:15), Asemakeskus (16:45), Eteläpuisto (17:00) ja Kauppakeskukset (17:15).

Arkkitehtuuriviikolla on tarjolla muutakin tietysti: http://www.tamperearchitecture.com/
Avatar
tekijänä henkka
#76999
Tampereen (seudun) tulevaisuutta käsiteltiin tänään Tampereen seutuhallituksessa kun MAL3-aiesopimuksen tavoitteet hyväksyttiin. Tavoitteet jakautuvat sopimussisältöihin ja sopimusmenettelyihin.

Sopimusmenettelyn tavoitteet:
 • Sopimuksella vahvistetaan rakennesuunnitelman sitovuutta ja konkretisointia
 • Sopimuksella edistetään seudullisesti merkittävien hankkeiden toteutusta ja valtion osallistumista rahoitukseen
 • Sopimuksella ylläpidetään neuvottelumenettelyä valtion ja kuntien välillä
Sopimussisällön tavoitteet:
 • Vahvat yhdyskunnat: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  - joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne
  - kehittyvät asemanseudut
  - keskukset ja täydennysrakentaminen
 • Sujuva arki: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  - monipuolinen asuntotuotanto
  - palvelujen saavutettavuus
 • Elinvoimainen seutu: sisältää kärkihankkeita koskien mm.
  - Tre-Pirkkala lentokenttä, Tampereen asemakeskus
  - liikenneverkko ja liikenne palveluna
  - yritysalueet
  - Suomen kasvukäytävä, pohjoinen
Aiesopimusneuvottelut valtion kanssa käynnistyivät 10.9. Kokouksessa käytiin läpi kaupunkiseudun neuvottelijoiden valmistelema pohjaesitys. Valtio-osapuoli luonnostelee 2.10 mennessä ns. ensimmäisen sopimusversion, jota käsitellään lokakuun seutuhallituksessa. MAL-sidosryhmäfoorumi järjestetään 2.10.
Lisäksi seutuhallituksen kokouksen esityslistalta:
Tavoitteenasettelussa tulee huomioida myös se, että valtio pyrkii yhdenmukaistamaan ja virtaviivaistamaan MAL-aiesopimuksia.

Valtion sopimusarkkitehtuuri uudella hallituskaudella on kokonaisuudessaan vielä avoin. MAL-sopimuksen lisäksi keskustellaan sopimusmenettelystä kasvu- ja kasvukäytäväsopimusten osalta.
http://www.tampereenseutu.fi/ajankohtai ... 47=3328437
Avatar
tekijänä henkka
#77480
Särkänniemi-Onkiniemen yleissuunnitelman luonnokset ovat nyt nähtävillä mutta niissä ei nyt ole mukana mitään visualisointeja katupiirrustuksia lukuunottamatta. Luultavasti ne kuitenkin ovat lähes samat kuin viime kesällä ilmestyneet.

Yleissuunnitelmasta järjestetään myös yleisötilaisuus huomenna tiistaina Planetaariossa klo 17:30.

http://www.tampere.fi/tampereinfo/proje ... nalue.html
Avatar
tekijänä henkka
#79052
Tampereen kaavoitusohjelma vuosille 2016 - 2018 oli kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen käsiteltävänä samoin kuin pitkän aikavälin PALM 2016 - 2030 -suunnitelma.

PALM (palvelut, asuminen, liikenne ja maankäyttö) -suunnitelmassa huomioidaan kaupungin investointiraami, jolla pyritään estämään ylivelkaantuminen. Investointiraamin avulla kaupunki velkaantuu vuoteen 2025 mennessä enimmillään 1 miljardin euron verran, kun samalla investointien määrä on 1,9 miljardia euroa. Investointikaton toimivuus kuitenkin olettaa kuitenkin että kaupungin vuosikate nousee 80 miljoonasta eurosta 145 miljoonaan euroon.

Investointiraami määrittää myös sen että esimerkiksi infrarakentamiseen käytetään vuosittain noin 55 miljoonaa euroa. Investointiraamin ulkopuolelle jäävät kuitenkin merkittävät hankkeet Rantaväylän tunneli, ratikka ja Kansi, joista on valtuuston erillispäätös. Näihin tulee luultavasti lisäksi myös Asemakeskus, ellei sen infran rakentamiseen käytetä muuta rahoitusmallia.

PALM-suunnitelman asuntotuotannollinen tavoite jakautuu seuraavasti:
 • 60 % kerrostaloja
 • 10 % keskitehokkaita
 • 15 % rivitaloja
 • omakotitalojen ja omakotitalomaisten asuntojen määrä nostetaan 15 %
Omakotitonttien hakijamäärä on kuitenkin ollut laskeva viimeisen kymmenen vuoden aikana:
Tähän vaikuttaa osaltaan myös se, että tonttihakuja on järjestetty vain 1-2 kertaa vuodessa sekö se että omakotitonttitarjonnan sijoittuminen kauemmaksi keskustasta ja esimerkiksi Kämmenniemen tonteille ei ole löytynyt hakijoita. Kiinnostavuus myös uusien alueiden ensimmäisten tonttien rakentamiseen on osoittautunut pieneksi. Nykyään myös entistä useampi varaus jää johtamatta sopimukseen, jossa yhtenä syynä arvioidaan olevan pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset. Osittain kysyntään arvioidaan vaikkutavan sen, että asunnon ostajat arvostavat keskustojen läheisyyttä palveluiden ja joukkoliikenteen muodossa, jolloin kysyntä kohdistuu entistä enemmän kerrostalotyyppiseen asumiseen. Myöskin pitkään jatkuneen taloudellisen taantuman uskotaan vaikuttavan pientalotonttien kysyntään.
Lähteekö omakotitonttien kysyntä enää kasvuun? Riippuu tietysti kuinka lähelle keskustaa ja joukkoliikennettä niitä osoitetaan. Toisaalta pitää myös miettiä sitä kannattaako niitä osoittaa kuinka läheltä keskustaa. Asuntorakentamisen monimuotoistamiseksi kaupunki pyrkii kehittämällä konsepteja kerrostalo- ja pientalorakentamiseen.

Kuva

Vuosien 2016 - 2018 kaavoitusohjelman mukaan Tampereelle kaavoitetaan asuntorakentamiseen 1 103 000 kem ja muuta kerrosalaa 533 000 kem. Pientaloasuntojen määrä olisi 1010, joista ei luultavasti tule toteutumaan ihan kaikki.

Vuoden 2016 kiinnostavampia kaavoitushankkeita ovat Eteläpuisto, jonka alue hieman muuttui keskustan yleiskaavassa; Abloyn tehtaan alue Epilässä Tohlopin rannassa ja täydennysrakentaminen 10 Korttelissa ja Tammelan puistokadulla.

Vuonna 2017 pyritään kaavoittamaan muun muassa Hipposkylä Kissanmaalla ja Kalevanaukio Kalevan Prisman pohjoispuolella.

2018 on monia isoja kohteita, joista osa siirtynee myöhemmäksi mutta toivotaan ettei niin käy. Kaavoitusohjelman mukaisesti kaavoitettaisiin Särkänniemi-Onkiniemi, Tammelan toriparkki, Asemakeskuksen I vaihe, Tullin alueen I vaihe, Hakametsän täydennysrakentaminen, Hiedanrannan I vaihe, Lakalaivan I vaihe ja Hervannan pääakseli.

Lakalaivan alue on tullut taas ajankohtaiseksi, sillä kaupunki yrittää tasapainottaa uutta rakentamista eri puolille kaupunkia. Hervannan pääakseli käsittää tässäkin ketjussa ainakin kertaalleen käsitellyn alueen Hervannan valtaväylän länsipuolella, tornikolmikkoa vastapäätä ja se käsittää 40 000 kem asumista ja 20 000 kem muuta rakentamista.
tekijänä hmikko
#81810
ktpama kirjoitti:http://yle.fi/uutiset/tata_ei_kukaan_mu ... la/8618873
Täysin ainutlaatuinen maailmassa tai ainakin Pirkanmaalla... onhan noita rautatieasema-check-inejä ja matkalaukkupalveluita pitkin maailman kaupunkeja vaikka kuinka monessa paikassa. Mie en ymmärrä ketä näillä maailman parhailla ja ainutlaatuisilla otsikoilla yritetään huijata. Ovat tamperelaisetkin sen verran matkustaneet että luulis olevan tuttua.

Erillinen PRT-rata keskustasta lentokentälle tulisi tuon pituisella matkalla hintoihinsa, kun noi systeemit ovat nykyisellään täysin muusta liikenteestä eristettyjä (metroradan hinta ja henkilöauton kapasiteetti).
Avatar
tekijänä henkka
#81818
ktpama kirjoitti:http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/3 ... -miljoonan

Asia vedettiin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen agendalta ja samalla hävisi linkki aineistoon, jota en ollut ottanut talteen. Laitan siis vain Tamperelaisen uutisen aiheesta, ehkä se aineistokin tulee vastaan myöhemmin.
Asialistalta vedettiin myös Tullin alueen yleissuunnitelma ja Keskustorin kehittämisen alustava suunnitelma. Selain ei kuitenkaan osaa avata pdf:iä ilman tallentamista, joten:

Särkänniemi-Onkiniemen yleissuunnitelma on yhdistelmä luonnosvaihtoehdoista mutta yleissuunnitelmassa on edelleen vaihtoehtoisina Paasikivenkadun kaksi linjausta.
Luonnosvaiheen arvioinnin ja palautteen jälkeen yleissuunnitelmavaihtoehtoja on kehitetty siten, että lopputuloksena on Särkänniemen keskiosan ja itäpään osalta (huvipuistoalue ja Mustanlahden alue) yksi yhdistetty yleissuunnitelma. Lisäksi suunnitelma sisältää vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut alueen länsipäässä Paasikivenkadun linjaukseen ja Onkiniemen täydennysrakentamisratkaisuun liittyen. Vaihtoehto 1 perustuu suoraan Paasikivenkadun linjaukseen ja vaihtoehto 2 kaarevaan katulinjaukseen. Katulinjausten myötä Onkiniemen alueen täydennysrakentamisen korttelirakenne muodostuu eri tavoin.
Onkiniemen korttelirakenne ja korttelien toiminnot riippuvat siis valitusta Paasikivenkadun linjauksesta.
Onkiniemen vaihtoehtoiset ratkaisut liittyvät sekä Paasikivenkadun linjaukseen että alueen toiminnallisen painopisteen ratkaisuun. Vaihtoehto 1 perustuu nykyiseen katulinjaukseen ja mahdollista alueen joustavan ja vaiheittaisen kehittämisen. Vaihtoehdossa alueen rakentaminen, mukaanlukien rannan voimalaitos on asumispainotteinen. Vaihtoehto 2 perustuu katulinjauksen muutokseen, jossa tavoitteena on näkyvä liikenneympäristön muutos ja urbaanin katutilan luominen alueelle. Vaihtoehto 2 mahdollistaa Onkiniemen tehtaan paremman näkyvyyden ja Sara Hildénin taidemuseon paremman saavutettavuuden. Vaihtoehdon toiminnallinen kirjo on monipuolisempi. Täydennysrakentaminen sisältää asuinrakennusten lisäksi hybridikorttelin, jossa on toimistotiloja sekä rannassa on osoitettu laajempi kulttuuritilojen kokonaisuus, kulttuuriranta.

Molemmissa vaihtoehdoissa Onkiniemen tehdas on hybridirakennus, jonka pääkäyttötarkoitus on kulttuuritoiminnot, mutta
johon voidaan kytkeä mm. kattorakentamista ja lisäkerroksia, joihin sisältyy myös asumista tai korkeatasoisempaa toimistotilaa. Tehtaassa pyritään kevyen korjausasteen kautta tarjoamaan myös matalan vuokratason tiloja.
Kuva

En tiedä miksi olen niin kiintynyt tuohon rannassa sillalla kulkevaan rantaraittiin ja pidän sitä tärkeimpänä osana koko yleissuunnitelmaa. Onneksi se pääsi mukaan. Paasikivenkadun vaihtoehdoista valitsisin uuden, vaihtoehto 2:n mukaisen linjauksen, koska se tekee Särkänniemen-Onkiniemen alueesta vähemmän houkuttelevan läpiajolle.

Yleissuunnitelmassa on mukana myös kustannusarvio. Venesataman ja Pajasaaren kartan numerointi ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan kartan 4 on selityksen 2, kartan 2 selityksen 3 ja kartan 3 selityksen 4.

Kuva

Tullin alueen yleissuunnitelmakin on yhdistelmä kahdesta luonnosvaihtoehdosta. Tosin se näyttää perustuvan suurilta osin vaihtoehtoon VE1. Yleissuunnitelmaluonnokset löytyvät Tullin alueen esittelysivulta: http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunk ... -alue.html

Kuva

Ruutukaava-alueella en huomannut että yleissuunnitelmaan olisi tullut mitään massiivisia muutoksia. Tullinaukion pohjoisreunan korkein rakennus on siirretty korttelin keskeltä Pinninkadun ja Itsenäisyydenkadun kulmaan. Muuten rakennusten korkeudet ja sijainnit sekä tonttijako on pysynyt muuttumattomana.

Kuva

Kampusalueella on Pinninkadun varren VE2:n käärmetalot ja VE1:n isompi rakennus muutettu pistetaloiksi ja niitä on siirretty länteen Yliopistonkadun suuntaiselta pohjois-etelä -akselilta. Pinninkadun ylittävä rakennus on muuttanut hieman muotoaan, samoin kuin Ratapihankadun ja Viinikankadun kulmauksessa oleva pysäköintilaitos. Viinikankadun ylitse on myös suunniteltu ylityksiä. Vanhan yleisen sairaalan alue on VE1:n mukainen.

Yleissuunnitelman mukaisen rakentamisen laajuus on 116 000 kem2, joista ruutukaava-alueella on 57 000 kem2, kampusalueella 34 000 kem2 ja yleisen sairaalan alueella 25 000 kem2. Näistä 72 000 kem2 on asuinrakennuksia tai opiskelija-asuntoja. Asukkaita yleissuunnitelma mahdollistaa noin 1450.

Yleissuunnitelmaa on vaiheistettu seuraavasti:

Kuva

Tullin keskiosien täydennysrakentaminen edellyttää Tullin kallioparkin rakentamista. Kallioparkki on yhteydessä Asemakeskuksen kallioparkkiin ja sitä kautta Hämpin parkkiin. Asemakeskuksen ja Tullin kallioparkkien kapasiteetti olisi noin 2200 autopaikkaa. Ratapihankadun ja Viinikankadun kulmauksen pysäköintilaitoksen kapasiteetti olisi noin 300 autopaikkaa.

Keskustorin suunnittelussa puhutaan vasta aikataulusta, jonka mukaan visiotyötä tehtäisiin 2016, yleissuunnitelma 2017, eteläosan suunnittelu ja toteutus 2017 - 2019, pohjoisosan suunnittelu ja toteutus 2018 - 2020.
Avatar
tekijänä grendy
#81831
^Kiitokset raportista! "Yllättävää" taas että kallioparkki on vedetty kaiken tekemisen edellytykseksi, ei hyvä.
Avatar
tekijänä grendy
#85010
Paljon oli hienoja ehdotuksia! Jos aluetta kehitetään rohkeasti niin tulee kyllä upea ja _laaja_ kokonaisuus!
Avatar
tekijänä veka
#85012
Toinen toistaan hienomman näköisiä kilpailutöitä. Onneksi ei tarvitse olla raadissa laittamassa näitä järjestykseen.
Avatar
tekijänä Urbaani
#85014
Itse toivoisin mahdollisimman "suoraviivaista" ratkaisua. Siis tehokasta umpikortteleihin pohjautuvaa ruutukaavaa +kunnon tornitaloklusteria. (eikä välttämättä kalliita tekosaaria) Asiallisilta monet ehdotukset vaikuttavatkin näin ensisilmäyksellä.
Avatar
tekijänä RV
#85017
Paasikiventie pitäisi kuitenkin saada kuntoon. Kierteleviä vastauksia tuli pormestari Ikoselta, kun kysyin, miksi tekeminen rajoittuu pelkkään tunneliin, kun keskeinen alueen viihtyisyyttä ja saavutettavuutta haittaava tekijä on mm. Paasikiventien-Nokiantien risteys. Noh, tuntui muutenkin olevan pihalla asioista. Kunnon läntinen "portti" pitäisi Tampereelle saada, tornien muodossa tietenkin,vaikka tien päälle.
 • 1
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15