Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Pitäisikö sinun mielestä Turun kaupunkiin rakennuttaa Toriparkki?

Kyllä
47
40%
Ei
48
41%
En osaa sanoa
22
19%
tekijänä Urbane
#23522
Turun kaupunkiin ollaan kaavailtu jo kauan kyseistä toriparkkia ja viimein alkaa tapahtua kuten sen toteuttamisen puolesta niin myös sen vastustamisen puolelta vaikka puheenaihe on ollut jo olemassa monia vuosia elossa.

Jos emme saa äänestää turun asukkaiden kesken toriparkista niin voimme ainankin kuulla talon mielipiteitä asiasta ja kun tästä laajenee todella suuri puheenaihe niin ajattelin että tulisi pikkuhiljaa ajankohtaiseksi perustaa seuraavanlainen äänestys/kysely. :)

Itse olen vielä kahden vaiheella kumpaankin suuntaan ja siksi haluaisin kuulla kaikkien mielipiteitä kyseiseen aiheeseen että pääsen itsekkin hiomaan niiden perusteella lopullisen mielipiteeni.

Mielipiteitä talolaiset!
Avatar
tekijänä Iggy.P
#23525
Onko kenelläkään käsitystä missä määrin tämä Turun toriparkki suuntaa resursseja pois mahdolliselta raitiotiehankkeelta?

Ainakin täällä Oulussa voisi oman ymmärrykseni mukaan sanoa että osan kallioparkkirahoista voisi kyllä käyttää myös joukkoliikenteen kehittämiseen, joka sekin toisi keskustaan lisää ihmisiä. Kallioparkin rahoitus ei ole vain yksityisissä käsissä, vaan kaupunki osallistuu siihen ja täyttää samalla osuutensa niin sanotuista velvoiteautopaikoista, jotka se on sitoutunut järjestämään. Täällä varsinkin äänekkäimmät kallioparkin vastustajat korostavat että olemassa oleviin parkkihalleihin voisi rakentaa lisäkerroksia paljon kallioparkkia halvemmalla. Joten nuo velvoiteautopaikat voisi varmaankin hoitaa tosiaan halvemmallakin, jos toisin päätettäisiin.

En ole itse silti kyennyt vieläkään muodostamaan selkeää kantaa koko asiaan, koska täällä ei ole edes kunnollisia joukkoliikenteen edellytyksiä, johtuen Suomen hajanaisimmasta kaupunkirakenteesta. Turussa raitiotietä on sentään ehdotettu ja suunniteltukin, joten tilanne on hieman toisenlainen. Osaavatko parkkiluolaa sinne ajavat tahot ajatella asiaa niin että tehokas joukkoliikenne takaa melko varmasti vielä parkkiluolaakin suuremmat ihmismäärät keskustaan? Ajetaanko parkkia sinne ilman riittäviä selvityksiä muista vaihtoehdoista?
tekijänä bitterfly
#23528
Ei se rajaa mitään rahoja pois pikaraitiotieltä, mutta edistää arvoja, joissa autoilu nähdään ehdottomana ainoana tapana luoda markkinoita.

P-louhessa on paljon enemmän urbaania potentiaalia, kuin selvästi hieman kapeakatseisesti epäurbaani toriparkki.

Turussa paljon kaupunkimaisia urbaaneja tuulia ymmärtämättömiä poliitikkoja, joiden mielestä pikaraitiotie on tyhmä ja turha autoilua haittaava investointi ja toriparkki suorastaa taivaanlahja Turun keskustalle.

Kyllä sellainen ihan selvä "maalainen ajattelu" kalvaa Turun päätöksen tekoa.

Parkkipaikat kuuluu olla maanalla keskustassa, mutta toriparkki ei mahdu Turkuun, se on ideana kaupungin kehittämisessä liian yksinkertainen ja yksisilmäinen. Toriparkista ei Turku parane paskaakaan ja siksi sillä ei pitäisi turhaan rasittaa keskustan elämää ja infrastruktuuria.
Avatar
tekijänä Iggy.P
#23538
bitterfly kirjoitti:Ei se rajaa mitään rahoja pois pikaraitiotieltä, mutta edistää arvoja, joissa autoilu nähdään ehdottomana ainoana tapana luoda markkinoita.
Tätä sanomistasi vastaan parkkiluolien kannattajat keksisivät varmaankin vastaväitteitä loputtomiin, mutta kyllähän tämä niin on myös nähtävissä, varsinkin jos sattuu lukemaan vaikkapa Antero Alun kirjoituksia, että tämä nykyinen meininki rohkaisee lähinnä haja-asutukseen. Ratkaisu ei aseta kyseenalaiseksi autoon perustuvaa liikkumistapaa. Keskustojen parkkitilan voisi mitoittaa hiljaisempien aikojen mukaan, jolloin ruuhka-aikoina joukkoliikenne tulisi toimivimmaksi liikkumismuodoksi.
tekijänä bitterfly
#23542
Tämä vaatisi selkeästi jonkun laajemman työn selkeine kuvineen ja liikennemäärineen ja samalla vertailun P-louheen ja sen kätevyyteen yhtälailla. Myöskin selvästikään ei ymmärretä Turun keskustan rajouttunutta luonetta, joka tekee siitä erittäin haastavan liikenteellisen ympäristön. Samasta työssä tulisi myös ilmetä ydinkeskustan onnettumuuspisteet ja laatu. Sekä äänisaasteen määrät.

Kaikki materiaali olisi varmaan olemassa, mutta siinä menee ikä ja terveys kun alkaa moisia rakentelemaan.

Toriparkille löytyy vaihtoehtoja, jotka eivät rasita keskustaa ja jotka eivät kajoa riskialttiiseen maahan tai pilaa kaupungin näkymiä useaksi vuodeksi, tuoden samalla satoja maaainesta siirtäviä rekkoja keskustan kaduille. Torikaupan vaarantaminen on tietysti yksiasia, mutta uskon sitä voitavan siirtää, se on lähinnä torikauppiaiden asenteesta kiinni.

Koska nämä muut paremmat vaihtoehdot ovat olemassa ja koska toriparkki osaltaan estäisi niiden syntymisen ja laajempien ideoiden toteuttamisen, en hyväksy että kaupunkilaisten yhteistä omaisuutta lahjoitetaan edes maakunnan suurimman työllistäjän ilmaiseksi parkkihallitiloiksi.

Näen että Turun tulevaisuus tarvitsee radikaaleja muutoksia. Ja se että Turun keskustaa yritetään valjastaa pelaamaan automarkettien ehdoilla, on juurikin päinvastaista kehitystä. Turku pitäisi ehdottomasti palauttaa joukkoliikenne kaupungiksi, jossa rakentaminen ja kaavoittaminen tehdään sen mukaan, miten pikaraitiotien tai linja-autoliikenteen funktio siihen sijoittuu.

Väite, että Turku on autokaupunki, eikä sille voi mitään on pelkkää paskapuhetta. Turku ei ollut autokaupunki vielä 70-luvun alussa. Sen jälkeen siitä on jatkuvilla typerillä päätöksillä saatu sellainen kuin se nyt on.

VÄITÄN, että terve kaupunki on sellainen, jossa turistit käydessään näkevät elämän vilinää, ihmisiä kaduilla, kahviloissa, ravintoloissa, kävelykaduilla. Ja ne ihmiset edustavat koko yhteiskunnan kirjoa, eikä pelkästään hansateinejä, opiskelijoita ja mummoja. Keskusta on turistille koko kaupunki. Turun keskusta täyttää hädin tuskin 50 000 asukkaan kylän kriteerit elämän menossaan, mutta autoja meillä on kadulla sitten koko seutukunnan edestä pilaamassa sitä hienoista keskusta idylliä, mitä Turku vielä kykenee tavoittamaan.

Toriparkin kohdalla usein mainostetaan kävelykatuja. Tässä on hienoinen huijaamisen meininki. Ensinäkin toriparkkia halutaan siksi, ettei ihmisten tarvitsisi kävellä yhtään. Toiseksi ainut yhteys toriparkin ja kävekatujen välillä on parkkipaikkojen siirtyminen maanalla, mutta halleissa on nytkin tilaa niin paljon, että kadunvarsipaikkoja voisi poistaa. Entäs onko oikein että pikkuputiikit menettävät parkkipaikat TOK:lle? Turusta meinaan alkavat nämä pikkuputiikit hävitä muutenkin, kun yhdet ja samat kejut jyllää joka kaupungissa.

Ja mitä kävelykatuja muka toriparkki sitten tuo? Yliopistonkatu muuttuu kävelykaduksi vain torin kohdalta. Eihän siinä ole edes mitään liikkeitä. Se on silloin torin levennys, ei kävelykatu. Turun tori on jo valmiiksi helvetin iso. Toinen.. kauppiaskadusta ei ole tulossa täysiveristä kävelykatua, koska TOK haluaa, että siihen voisi jättää muutaman katuparkin. Eli siitä tulee pelkkä kävelypainotteinen katu. Eli mistään kävelykeskustasta ei todellakaan voida puhua.
tekijänä jrohila
#23544
Bittefly, kysymys kuuluu millä rahalla.

Fakta on, että toriparkille löytyy rahoittajat. Nämä rahoittajat ovat katsoneet ja laskeneet heille tulevan liiketaloudellisesti kannattavaksi rakentaa toriparkki. Hyvin luultavasti TOK ja muut, jotka löytyvät toriparkin takana, ovat tutkineet myös muita vaihtoehtoja ja päätyneet siihen etteivät ne tarjoa samaa hyötyä kuin muut vaihtoehdot. TOK on ihan suoraan sanonut, että ellei toriparkkia rakenneta ei vanhan Anttilan talon paikalle tule Sokoksen laajennusta vaan parkkitalo.

Vaihtoehtona ovat siis A) rakennetaan toriparkki ja saadaan sen tuomat hyödyt, tai B) ei rakenneta toriparkkia ja kärsitään seuraukset, vaihtoehtoa C ei ole. Mitä autoliikenteeseen tulee niin ainoastaan vaihtoehdon A kautta on mahdollista aloittaa keskustassa tapahtuvan autoilun keskittäminen ja rationalisointi, jonka pohjalta voidaan tulevaisuudessa tehdä suurempia liikenneratkaisuja, esim. keskustatunneli. Vaihtoehto B jättää asiat nykyisenkaltaiseksi ja itseasiassa pahentaa autoilun tuomia ongelmia keskustan hiipuessa.

Jos halutaan vaihtoehto C niin siinä tapauksessa on kaivettava sille jostakin rahoittajat. Turun kaupungilla ei ole nyt eikä tulevaisuudessa rahaa sijoittaa suurisuuntaisiin liikennehankkeisiin, joten ainoa toivo keskustaratkaisujen kehittämiseen ovat valtio ja yksityinen raha. Valtiolta ei rahaa ole ennenkään tullut eikä tule. Viimeiseksi vaihtoehdoksi jää siis yksityinen raha., joka on nyt haluamassa rakentaa toriparkin. Jos toriparkin rakentaminen kaadetaan, toriparkin vastustajien vastuulla on vaihtoehdon C toteuttaminen, joka tarkoittaa ennen kaikkea rahan ja rahoittajien etsintää. Omasta näkökulmastani tehtävä on täysin mahdoton.

Toki itsekin kannatan joukkoliikennettä, tiiviimpää kaupunkirakennetta ja autoilun vähentämistä, mutta tähän tavoitteeseen ei päästä hetkessä vaan se on helposti puolenvuosikymmenen työ. Ensimmäinen ja tärkein kohta tässä projektissa on lopettaa keskustan suhteellisen vetovoiman aleneminen ja aloittaa automarkettien vetovoiman vähentäminen. Toriparkki ja kävelykeskustan laajentaminen sekä uudet kauppakeskus ja muut rakennushankkeet tulevat nostamaan keskustanvetovoimaa. Kun keskustanvetovoimaa on nostettu, voidaan katse seuraavaksi suunnata liikenteen kehittämiseen: voidaan vähentää autoiluin haittoja ohjaamalla ne maanalle, voidaan lisätä bussivuoroja, voidaan rakentaa kaupungillinen ja seudullinen raitiotieratkaisu. Se mikä on mahdotonta on hypätä suoraan tulevaisuuteen, siihen eivät niin raha eikä poliittinenpääoma riitä, vaan ensiksi on aloitettava kääntämään kehitystä takaisin keskustaan ja tässä työssä toriparkki ja siihen liittyvät keskustaratkaisut ovat ensimmäinen vaihe pitkässä projektissa.
tekijänä bitterfly
#23545
^ Hyvä kysymys! Eikä ole niin, etteikö olisi itsellenikin tullut mieleen.

On totta, että P-louhen laajennukselle ei ole rahoitusta. Konsepti on siis vielä kehittelemätön ja avoin. Mutta siinä on potentiaalia.

Näen asian niin, että toriparkki kannattaa jättää tekemättä, silläkin uhalla, että lisäinvestoinnit kuten Wiklundin edelleen laajentaminen ja TS-yhtymän tilojen muuttaminen siirtyisivät ja syy on seuraava:

Jos Turun keskusta halutaan rakentaa takaisin dynaamiseksi ja toimivaksi keskustaksi, on pakko uskoa siihen, että pikaraitiotie ja lähijunat perustetaan. Ja sitä myöden Turun matkakeskushanke saa tuulta purjeisiin. Turun matkakeskus tulee vahvasti muuttamaan Turun keskustan vetovoiman painopistettä niin, että P-louhen konseptin kehittäminen mahdollistuu. Ei ole enää sen jälkeen mitään järkeä autoilijan ajaa sisälle ydinkeskustaan, koska matkakeskuksen alue on liikenteellisesti ylivoimainen. Muiden liikkumismuotojen asema matkakeskuksen ja kauppatorin välillä korostuu ja silloin olisi erinomaista, jos kauppatorilla ja matkakeskuksella olisi osittain yhteinen parkkitalo, jonne on mahdollista lisätä liikunnan ja vapaa-ajan aktiviteetteja.

Tämän takia toriparkki on liian aikainen, hätäinen ja yksioikeinen ratkaisu. Se ei tähtää Turun tulevaisuuteen, vaan Turun muuttumattomuuteen, johon en haluasi uskoa. Jos halutaan saada parempi "tulevaisuuden Turku" pitäisi juuri tämän kaltaisista ns. kehitysaskelista luopua ja alkaa ajattelemaan laajemmin sitä, mitä muuta Turku voisi olla kuin kauppatori ja toriparkki.

Matkakeskus pystyy handlaamaan kaiken. liikenteen, joukkoliikenteen, kaukoliikenteen. Siellä katuverkko ei ole tiheä ja ratkaisujen mahdollisuudet suuremmat kuin ydinkeskustassa. Turussa on siis lähes puhdas pöytä rakentaa ja kehittää ydinkeskustapalveluja. Jos nyt rakennetaan kauppatorille parkkihalli ja otetaan ne kaikki riskit joita se tuo mukanaan. Tarkoittaako se sitä, että osa päättäjistä on jo luopunut siitä ajatuksesta, että Turun keskusta laajenee ja joukkoliikenne tekee tuloaan.

Näen siis tämän hankkeen osittain autokaupunki-Turun ja todellisen tulevaisuuden kaupunki-Turun välisenä kädenvääntönä, jossa tappio johtaa muuttumattomaan ja heikkenevään kaupunkikeskukseen. Ja voisi tähän sellaisenkin pirun maalata seinille, että Turun päättäjät ovat tuskin koskaan intohimoisesti ajaneet muita kuin huonoja hankkeita, mutta aina niissä hankkeissa on joku porho voittanut.

Otetaan esimerkki keskustan kehittämisen lähtökohdista: Kumman luulette olevan syyn Helsingin keskustan menestykseen: Hyvien parkkipaikkojen vai sen, että metrot, junat, raitiovaunut ja bussit vaihtavat siellä matkustajiaan. Mikä on Helsingin elävin alue ja mitä yhteistä on Turun kauppatorilla ja Helsingin rautatieaseman seudulla? Se ei ole ainakaan valtava parkkiluola.

Halutaanko Turun pysyvän tyypillisenä amerikkalaisena autokaupunkina vai syntyvän uudestaan elävänä ja ihmisläheisenä Euroopan kaupunkina?


Toivon että tämä olisi viimeisiä viestejäni aiheesta joten summaan vielä näkökohtani:
Huonot puolet:

- Keskustan "pelastushanke", joka heikentää joukkoliikenteen ja kevyenliikenteen asemaa, sekä laskee alueen asukasviihtyisyyttä - ironista!
- Yksityinen taho rakentaa oman edun nimissä kaupunkilaisten tontille ilman korvauksia
- Hintojen nousu on pois paikallisten kukkarosta
- Ongelmat torikaupassa heijastuvat niin ikään paikallisten elämään
- Toriparkin myötä poistettavat katuvarsipaikat heikentävät pienliikkeiden asemaa ja autioittavat muuta keskustaa
- Toriparkin aiheuttama liikenne autioittaa muuta keskustaa, ihmiset eivät viihdy ruuhkaisten katujen liikkeissä
- Toriparkin investointivarat voisi käyttää parempiin hankkeisiin, kuten joukkoliikenteen kehittämiseen
- Ei vastaa mihinkään aitoon tarpeeseen kaupungin kannalta, täällä on jo parkkitilaa
- Tosiasiassa sinne savimössöön ei kannattaisi rakentaa yhtään mitään
- Ruma-aukko keskellä toria monta vuotta, sekä savinen rekkaralli vain itsekeskeisen autokansan houkuttelemiseksi Turkuun, ei voisi keskustan asukkaana vähempää innostaa.


Hyvät puolet:

+ Toriparkki tietysti vapauttaisi tilaa Wiklundin tontilta uusille liiketiloille
+ TS-torni Artukaisissa olisi tietysti hauska juttu
+ Maanalaiset käytävät, jos ne toteutetaan oikealla tavalla, olisivat tietysti hieno lisämauste Turun keskustaan
tekijänä braide
#23563
"Turun kohutusta toriparkista tapellaan illalla Turun kaupunginhallituksessa"

HS.fi ilmoittaa asiasta näin:
Turun kaupunginhallitus käsittelee tänään maanantai-iltana ensimmäisen kerran turkulaisia kuohuttanutta asiaa eli Turun kauppatorin asemakaavanmuutosta. Se on kaava, joka tekee mahdolliseksi rakentaa kauppatorin alle enimmillään 800 auton maanalaiset pysäköintitilat.

Lisää TÄÄLLÄ
tekijänä bitterfly
#23566
Tuskin mikään toriparkkia kaataa. Vastassa on Ketoset ja Salmelat ja ties mitkä. Ei heille sanota ei näin pienessä kaupungissa.
tekijänä jrohila
#23579
Bifferly
Tuskin mikään toriparkkia kaataa. Vastassa on Ketoset ja Salmelat ja ties mitkä. Ei heille sanota ei näin pienessä kaupungissa.
Miksi sanoa ei, kun projekti itsessään on hyvä?

Itse olen opiskellut Vaasassa, kun kaupunki teki päätöksen laajentaa toriparkkia puolen torin mitalla. Asiasta Turun mallin mukaan syntyi henkien taisto ja vastustajat argumentoivat toriparkkia melko samoin argumentein kuin nyt Turussa. Vaasan kaupunki itseasiassa joutui antamaan yhdessä asiassa myöden, Vaasan Vapaudenpatsasta ei toriparkin rakentamisen ajaksi siirretty pois torilta vaan kallio louhittiin pois sen vierestä. Näytti rakennustyö hieman koomiselta tuolloin.

Vaasassa tuloksena oli koko keskustan uusi herääminen. Yksityiset investoivat toivat lisää rahaa kauppakeskusten korjauksiin ja laajennuksiin. Kävelykeskusta siisteytyi vastaamaan keski-Euroopan kaupunkeja. Autot painuivat maanalle ja liikenne mielestäni pysyi samana tai hieman jopa pieneni toriparkin laajennuksen jälkeen.

Omien kokemuksieni mukaan toriparkki on Turulle hyödyllinen hanke, joka ilman muuta pitää rakentaa. Muissa kaupungeissa, kuten Vaasassa, toriparkki on ollut positiivinen lisä joka on kasvattanut keskustan vetovoimaa. En näe mitään syytä miksei Turun keskusta tule piristymään toriparkin rakentamisen vuoksi ja olevan pitkällä tähtäimellä ratkaiseva tekijä muiden keskustavetoisten projektien kuten joukkoliikenteen kehittämisessä.

Ei hyvää projektia pidä torpedoida vaikkei sen taustavoimista pidäkkään.
tekijänä bitterfly
#23580
Vaasa ei ole Turku. Turussa ei ole pulaa parkkipaikoista. Toriparkki on huono maanalainen parkkihalliratkaisu nimen omaan Turussa ja Turun keskustalle ( syyt on käyty läpi jo moneen kertaan, mutta... ), koska se tuo liikenteen keskustaan, kun tarkoitus olisi blokata liikenne P-louheen, joka on myös kauppatorin parkkihalli tai muualle.

Miten tätä voisi enemmän pähkinänkuoreen istuttaa!?

Turun keskusta ruuhkainen = paheneva ongelma
Toriparkki pahennuskeino = lisää liikennettä
P-louhi parannuskeino = vähemmän liikennettä

Joko te ignooraatte esittämiäni väitteitä, tai ette tajua niitä.
Minä en todellakaan vastusta mitään uutta, jota rakennettaisiin Turkuun, muuten vain, vaan taustalla on painavia syitä!
Vastustan, koska uskon vakaasti, että hanke on haitallinen Turun tulevaisuudelle.
tekijänä ÄmJii
#23581
Mitö te muut turkulaiset ootte mieltä Turun keskustan ruuhkaisuudesta ja toriparkin vaikutuksesta siihen? Mikäli toriparkki rakennetaan, käykö tilanne keskustassa sietämättömäksi? Sellaista tavallista ruuhkaahan nyt esiintyy keskustoissa aina, mutta onko tilanne Turussa jotenkin poikkeuksellisen hälyttävä tai tuleeko se tällaiseksi toriparkin myötä? Mähän uskon, että tällä toriparkilla on pelkästään positiivinen vaikutus Turun keskustan elinvoimalle ja sen kehitykselle.
tekijänä bitterfly
#23582
^ Sori, että vastaan tähän vielä itse. Asun Turun keskustassa ja näen liikennettä joka päivä. Turun seudulla on jo pitkään autoistuminen vaan lisääntynyt lisääntymistään hajarakentamisen tuloksena.

Turun keskusta on erittäin pahasti liikennöity yksisuuntaisilla koulukatu ja puistokatu, satamaan vievällä ratapihankatu, sekä Aninkaisten katu.

Yksisuuntaisilla näkyy jatkuvasti sijoittautumisongelmia liikennevaloissa ja tunnelma on kaoottinen. teitä ei voi leventää, eikä kaistoja lisätä.

Aninkaistenkatu ruuhkautuu joka päivä, työmatkalaisten takia ja toriparkin ramppi tulee Aninkaistenkadun "taakse".

Kuten olen sanonut, Turun keskusta on liikenteellisesti haastava kukkuloiden ja joen aiheuttaman saartamisen takia, jonka vuoksi autoteitä ei ole voinut vetää ydinkeskustaan järkevästi, vaan sinne joutuu puikkelehtimaan.

Turun katuverkossa liikkuminen on automelussa kävelyä ja vaarallisia tienylityksiä, tämän voin väittää olevan faktaa, koska tiivistä kokemusta Turun keskustasta minulla on viiden vuoden ajalta.

Jos Turussa ei ole parkkipaikkoja, eikä parempia ideoita esitetty kuin toriparkki. Niin mikäs siinä. Viellä 2000-luvun vaihteessa kannatin toriparkkia.

Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Turun liikenne on äärirajoillaan. Vielä mennään pienillä ongelmilla, mutta jokainen talolainen ymmärtää, että kun kapasiteetti ylitetään ongelmat kasvavat nopeasti. Näitä teitä ei levennetä.
tekijänä Ozie
#23588
Turun kaupunginhallitus hyväksyi niukasti toriparkin

Turku. Turun kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina kauppatorin kohutun asemakaavanmuutoksen.

Kaava tekee mahdolliseksi rakentaa kauppatorin alle enimmillään 800 auton maanalaiset pysäköintitilat.

Hallitus hyväksyi muutoksen kokouksessaan iltapäivällä äänin 7–6. Äänestys oli yllättävänkin tiukka, sillä muutoksen uskottiin menevän läpi melko selvin äänin.

Ratkaisevan päätöksen asiassa tekee kaupunginvaltuusto, jonka käsiteltäväksi asemakaava menee viikon päästä maanantaina.

Toriparkkiasia on pysynyt Turussa pinnalla ja saanut valtakunnallistakin julkisuutta sen takia, että kansalaisaktivistit vaativat siitä kunnallisvaalien jälkeen kansanäänestystä ja keräsivät vaatimuksensa tueksi huikean määrän eli noin 13 000 turkulaisen nimen kansanäänestystä vaativaan adressiin.

Turun valtuusto päätti kuitenkin pari viikkoa sitten äänin 40–27, ettei neuvoa antavaa kansanäänestystä järjestetä.

Hallituksessa uuden asemakaavan kannalla olivat kokoomus, Rkp ja sosiaalidemokraatit yhtä jäsentä lukuun ottamatta.

Toriparkki on koetellut ja ravistellut eniten Turun demareita. Sdp:n valtuustoryhmä päätti tammikuussa yllättäen ilman äänestystä kannattaa toriparkkia.

Vielä ennen vaaleja puolet niissä läpimenneistä demareista ilmoitti vaalikoneissa olevansa toriparkkia vastaan.
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Turu ... 5243951543
tekijänä jrohila
#23589
Bitterfly...

Vaasa on Turku pienemmässä koossa. Kaikissa kaupungeissa kasvun, hajautumisen ja autoistumisen myötä on liikenteellisiä sumppuja, jotka muodostavat tiettyinä aikoina ruuhkia. Vaasassa toriparkin rakentamisen oheessa myös ratkottiin keskustan läpäisevän liikenteen ohjaamista muualle, tämän tuloksena mm. Palosaaresta ja Gerbystä ABB:lle ja Wärtsilälle menevälle liikenteelle rakennettiin ohitustie keskustan ohitse. Toki vieläkin ongelma on Vaasan moottoritieltä suoraan keskustaan tuleva liikenne, joka on menossa Palosaareen, miltei mahdoton ongelma ratkaistai ilman keskustan läpäisevää tunnelia.

Muutama huomio myös Turusta. Turussa ei ole tarpeeksi parkkipaikkoja. Vaasa on 58 tuhannen asukkaan kaupunki. Turku on 175 tuhannen asukkaan kaupunki, 230 tuhannen kaupunkikeskus ja koko metropolialueella asuu 300 tuhatta. Jos tehdään suora vertaus Vaasan ja Turun välillä ihan kaupunkien omilla asukasluvuilla... Vaasassa toriparkki vetää noin 840 autoa. Keskustasta toki löytyy muualta autopaikkoja myös. Turussa toriparkin pitäisi vetää tällöin 1960 autoa. Jos Turun toriparkki ja Louhi yhdistettäisiin, ei teknisesti mahdoton, olisi paikkoja yhteensä noin 1400? ..Koko Turun keskustan ongelma on, että se on kuihtunut koossa jonnekkin 70 - 80 tuhannen asukkaan kaupungin tasolle. Turun keskusta ei ole pitkään aikaan ollut enää koko Turun olohuone saati sitten koko maakunnan olohuone.

Mitä taas omiin argumentteihisi tulevat niin ne ovat mielestäni kestämättömällä pohjalla. Nojaat siihen, että tyrmäämällä toriparkin nousee esiin toinen parempi suunnitelma tyhjästä. Nojaat siihen, että Turku tulee lisäämään joukkoliikennettä ja rakentamaan pikaraitiotiet. Toriparkin korvaajalle ei kuitekaan löydy rahoittajia ja rakennuttajia. Turulta taas ei löydy rahaa pikaraitiotielle ei nyt eikä tulevaisuudessa. Oletko ajatellut laisinkaan sitä mahdollisuutta, että toriparkin korvaajaa ei tule ja pikaraitioteitä ei rakenneta seuraavaan kahteen kolmeen vuosikymmeneen? Luuletko todellakin, että Turun keskusta pystyy kestämään seuraat kaksi kolme kymmentä vuotta ilman kehitystä? Toriparkin tyrmääminen on todellista uhkapeliä keskustan tulevaisuudella. Jos toriparkille ei löydy korvaajaa, jos pikaraitiotiet jäävät rakentamatta, autoliikenne vain kasvaa, autoistuminen kasvaa ja kehämarketit nousevat.

Mitä taas esittämiisi kuviin tulee, toki kuten jo aiemmin totetin Turussa on ruuhkaisia katuja, mutta tämä rajoittuu vain tiettyihin kellonaikoihin ja tietyille kaduille joista keskustan läpiajo tapahtuu. Esimerkiksi itse pyöräilen töihin klo 9 aikaan ja tällöin Aninkaisten- ja Ratapihankadut ovat jo rauhoittuneet suuresti. Ongelma on läpiajoliikenne, ei itse keskustaan menevä liikenne. Keskustan läpiajoliikenteen ratkaiseminen taas ei liity toriparkkiin. Läpiajoliikenteen ohjaaminen vaatii oman ratkaisun, tätä ratkaisua jos se on esim. keskustatunneli voi toriparkki jopa auttaa.

Itse kannatan toriparkkia, sillä uskon vakaasti Turun keskustan ilman toriparkkia jatkavan nykyistä tietä kohti kuolemaa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 29