Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Foorumin tiedotteet ja ohjeet. LUE ENNEN REKISTERÖITYMISTÄ!
#3751
Linkkejä liittyen tekijänoikeuksiin.


http://www.kuvastory.fi/


http://www.kopiosto.fi/index.php?cid=kopiosto&mid=236
Teosten luvaton käyttö

Tekijän yksinoikeus merkitsee sitä, että teoksen käyttöön on aina saatava lupa, ellei jokin tekijänoikeuslain rajoitussäännös oikeuta käyttämään teosta ilman lupaa. Esimerkiksi teoksen kopiointi yksityiseen käyttöön on rajoitussäännöksen nojalla sallittua ilman lupaa.

Luvattoman käytön tapauksessa käyttäjä on velvollinen suorittamaan tekijälle kohtuullisen hyvityksen. Tämä velvollisuus ei riipu siitä, oliko käyttäjä tietoinen käytön luvattomuudesta. Näin ollen myös hyvässä uskossa oleva käyttäjä on velvollinen suorittamaan hyvityksen, mikäli hänellä ei ole ollut käyttöön asianmukaista lupaa. Hyvityksen suuruus on yleensä vähintään se hinta (lisenssihinta), jonka käyttäjä olisi joutunut maksamaan, jos olisi hankkinut asianmukaisen käyttöluvan.

Hyvityksen lisäksi käyttäjä voi joutua suorittamaan tekijälle vahingonkorvausta kaikesta muustakin menetyksestä sekä kärsimyksestä ja muusta haitasta, jos hänellä olisi ollut aihetta epäillä, että käyttö ei ole luvallista. Vahingonkorvauksen suuruus arvioidaan kussakin tapauksessa erikseen. Pääsääntönä on, että korvauksena on suoritettava vahingon täysi määrä. Tämä tarkoittaa sitä, että vahingonkärsijän tulee päästä korvauksen johdosta asemaan, jossa hän olisi, jollei luvatonta käyttöä olisi lainkaan sattunut.

Hyvityksen ja vahingonkorvauksen lisäksi tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata rikosoikeudellinen vastuu eli rangaistus. Rangaistavuuden lähtökohta on loukkauksen haitallisuus suojattavien oikeuksien vaarantamisena ja vahingoittamisena.

Tahallisesti ja ansiotarkoituksessa tehdystä tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen ja lievemmästä tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon.

Teosten luvatonta käyttöä valvovat muun muassa Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus sekä Kopiosto. Kuvauksia Kopioston hoitamista luvatonta käyttöä koskevista tapauksista löydät täältä.