Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä 16valve
#105690
Tampereelle Kauppiin, Taysin ja Tenniskeskuksen väliin suunnitellaan uutta aluetta työnimellä Medi-Park. Nimestä on väännetty, mutta eiköhän se muutu suomalais-läheisemmäksi alueen edistyessä.

Aamulehdessä juttua suunnitelmista: https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000009545107.html
Aamulehti kirjoitti:Tällainen on erikoisella tavalla nimetty uusi asuinalue Tampereella
Tampereen kaupunki suunnittelee Medi-Parkin alueen rakentamista samanaikaisesti Alasjärven länsiosan asuinalueen kanssa. Uusille alueille tulee yhteensä 9 000 asukasta.

Kuva

Tampere suunnittelee uutta asuinaluetta Kaupin kampuksen jatkoksi. Kaupin itäpuolelle tulee Medi-Parkin asuin- ja liikekortteleiden alue.

Linnainmaan suuntaan jatkuvan raitiotieradan varrelle Medi-Parkin alueelle tulee koteja 2 500 asukkaalle. Asemakaava tuo alueelle myös noin 440 työpaikkaa. Kaupin kampuksen laajennusosasta on puhuttu jo 2000-luvulla, kertoo projektiarkkitehti Vesa Kinttula Medi-Parkin alueen nimestä.

"Ajatus on ollut, että tämä olisi lääketieteen toimintoihin keskittyvää työpaikka-aluetta”, kertoo Kinttula.

Lähemmäs sairaalaa ehti Kaupin kampuksen asemakaavalla tulla paljon rakennusoikeutta. Medi-Parkin työpaikka-alueella ei Kinttulan mukaan ole siten enää yhtä suurta kysyntää. Teiskontien ja uuden kadun välialueella on meluvaikutuksia, joten työpaikkakorttelit tulevat lähemmäs Teiskontietä ja asumista saarekkeisiin Tenniskadun pohjoispuolelle. Asuntokorttelit tulevat Kaupin metsän puolelle nuoremman puuston kohdalle.

”Saamme sinne Tenniskadun ratikkapysäkin kannalta tarvittavan asukasmäärän”, Kinttula kertoo.

Tenniskadun nimi muuttuu Lääkärinkaduksi.

Lue lisää: Kävimme läpi uuden ratikkareitin Pirkkalaan kohta kohdalta: näin se kulkee ja tällaisia ovat pysäkit – yksi merkittävä päätös tulee tänään. Medi-Parkin kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2024. Jos valituksia ei tule, ratikkakatua päästään rakentamaan vuonna 2025.

Teiskontien varteen
Kaupunki suunnittelee Medi-Parkin rakentamista samanaikaisesti Alasjärven länsiosan asuinalueen kanssa. Alueille tulee vuoteen 2040 mennessä yhteensä noin 9 000 asukasta. Niistä tulee uusi työpaikka- ja asuinalue Teiskontien varrelle Kaupin ja Niihaman kaupunginosiin. Uusi alue syntyy noin kahden kilometrin matkalle raitiotien varteen.

Medi-Parkin kaava-alue rajautuu eteläpuolelta Teiskontiehen, itäpuolelta Toimelantiehen ja länsipuolelta Arvo Ylpön katuun. Alue on noin 36,8 hehtaarin kokoinen.

Uusi urheiluhalli
Medi-Parkiin on suunniteltu asuntokortteleiden lisäksi lääketieteen tutkimusta, kehitystä sekä palvelu- ja tuotantotoimintaa. Alueelle on tulossa myös urheiluhalli. Asemakaavassa on mukana uusi länsi-itäsuuntainen kokoojakatu, katuraitiotie sekä Tenniskadun raitiotiepysäkki asuinalueen itäpäähän.

Kaavassa syntyy rakennusoikeutta noin 193 000 kerrosneliömetriä. Alueelle ei tule omakotitaloja. Valtaosa kaava-alueen pinta-alasta jää viheralueeksi.

Kuva

Kuva

Uusi asuin- ja liikekortteleiden alue rakentuu saarekemaisista suurkortteleista alueen pääkadun, Tenniskadun varrella. Kortteleiden väliin ja niiden ympärille jää erilaisia viher- ja virkistysyhteyksiä.

Yleisötilaisuus
Uusia asuntokortteleita ja korttelin osia on suunnitteilla kolme. Liike- ja toimistorakennuksia terveydenhuollon tutkimus-, opetus- ja tuotantotiloiksi tulee kaksi korttelia. Alueen itäpäähän Tenniskeskuksen lähelle on tulossa keskustakortteli, jossa on Tenniskadun raitiotiepysäkki. Keskustakorttelin tuntumaan on varaus urheiluhallin rakentamiselle Toimelankadun varrelle. Kaupunki esittelee Medi-Parkin suunnitelmia yleisötilaisuudessa tiistaina 16.5. kello 17–19 Kaupin Kampuksen Arvo-rakennuksessa. Tilaisuudessa esitellään myös Alasjärven länsipuolen asemakaavan ja Pirkkala–Linnainmaa-raitiotien valmisteluaineistoja.

Alasjärven kaavaluonnos on tulossa julki syksyllä.
veka tykkää tästä
Avatar
tekijänä 16valve
#106898
Jotenkin aika skeptinen olo koko alueesta. Lähinnä tästä tulee mieleen metsälähiö. Onneksi nimi "Medipark" on muuttunut Kaupinlaaksoksi.
Tamperelainen kirjoitti:Nyt saa kommentoida: kuvat uuden Kaupinlaakson kaupunginosan ensimmäisistä kortteleista julki

Kuva

Tampereen kaupungin yhdyskuntalauta laittoi Kaupinlaakson ensimmäisen osan asemakaavaehdotuksen nähtäville.

Tampereen uuden Kaupinlaakson kaupunginosan ensimmäisen osan asemakaavaehdotus etenee. Tampereen yhdyskuntalautakunta hyväksyi nähtäville uuden Kaupinlaakson kaupunginosan ensimmäisen aiemmin luonnosvaiheessa nimellä Medi-Parkina tunnetun alueen asemakaavaehdotuksen nähtäville. Asemakaavalla mahdollistetaan uuden muun muassa lääketieteen tutkimus-, kehitys-, ja tuotantotoiminnan, urheilupalvelujen ja asuntokerrostalojen kortteleiden rakentaminen Kaupin Kampuksen itäpuolen jatkoksi kehittyvän kaupunkiraitiotien varrelle.

Kaupinlaakso I:n alue sijaitsee Teiskontien varressa Kaupin kampuksen Arvo Ylpön kadun ja Tampereen Tenniskeskukselle vievän Toimenlankadun välissä ennen Tampereelta päin tullessa ennen Ruotulan golfkenttää. Kaupinlaakso I:n asemakaava tarjoaa kodin 2450 asukkaalle ja työpaikan 615 työntekijälle. Alue on laajuudeltaan noin 36 hehtaaria.

Kuva
Uusi Teiskontien pohjoispuolella kulkeva Lääkärinkatu halkaisee alueen itä-länsisuunnassa. ARKKITEHDIT MY

Kuva
Alue rakentuu kortteleittain Lääkärinkadun varteen. ARKKITEHDIT MY

Asemakaavalla mahdollistetaan myös uuden länsi-itäsuuntaisen Lääkärinkadun ja sinne sijoittuvan katuraitiotien sekä raitiotiepysäkin rakentaminen.

Uusia asuinkortteleita ja korttelinosia on kaavassa neljä. Korkeimmat suunnitellut asuinkerrostalot ovat 12-kerroksisia. Liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta terveydenhuoltoa palvelevien tutkimus-, opetus- ja tuotantotilojen rakentamiselle on kaksi korttelia sekä yksi kortteli sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palveleville rakennuksille. Alueen itäpäässä osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue, josta 3/4 tulee asuntorakentamiselle ja loput 1/4 liike- ja toimisto- sekä palvelutiloina.

Kuva
Asuinkortteleita syntyy neljä. ARKKITEHDIT MY

Kuva
Näkymä uudella Toimelanaukiolla. ARKKITEHDIT MY

Itäpään urheilutoimintoja vahvistamaan kaavassa varataan korttelinosa urheiluhallin rakentamiselle Toimelankadun varrelle Tenniskeskuksen länsipuolelle. Kaupinlaakso I asemakaava-alue suunnitellaan ja rakennetaan samanaikaisesti Teiskontien varren itään päin jatkuvan Kaupinlaakso II asemakaava-alueen kanssa. Yhdessä nämä muodostavat vuoteen 2040 mennessä noin 9 000 asukkaan työpaikka- ja asuinalueen Teiskontien varteen. Kokonaisuus sijoittuu noin 2 kilometrin matkalle.
https://www.tamperelainen.fi/paikalliset/6677996
veka tykkää tästä