Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talot eivät ole kaikki kaikessa. Raideliikenne, puistoalueet ja muut kaupunkikuvalliset projektit saavat aikaan keskustelua täällä.
#102984
Väylävirasto on hiljattain julkaissut uuden polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeen:

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_202 ... lu_web.pdf

Näyttäisi siltä, että polkupyöräliikenteen suunnittelua ollaan muuttamassa hyvinkin radikaalilla tavalla suhteessa vallitsevaan liikennekulttuuriin. Suunnitteluohjeessa nousee esiin mm.
  • sen korostaminen, että polkupyörä on ajoneuvo (eikä siis jalankulkuun rinnastuvaa kevyttä liikennettä kuten Suomessa on 1980-luvulta lähtien totuttu ajattelemaan)
  • polkupyöräilyn sijoittaminen oletusarvoisesti ajoradalle
  • pidättäytyminen yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden ("kevyen liikenteen väylä") tekemisestä tiiviimmin rakennetuille alueille
  • pyöräkaistojen esiin nostaminen suunnitteluratkaisuna ja
  • yksisuuntaisten pyöräteiden suosiminen.
Valtion maanteillä suunnitteluohjeen noudattaminen on pakollista ja kuntien katuverkolla taas vapaaehtoista. Nähtäväksi jää, missä määrin kunnat lähtevät uutta suunnitteluohjetta noudattamaan. Tarvittavat asennemuutokset ovat isot sekä suunnittelijoille itselleen että tienkäyttäjille, mikäli pyöräilylle halutaan suunnitteluohjeen mukaisesti saman tyyppinen rooli katutilassa kuin mitä esimerkiksi Tanskassa ja Hollannissa on.
Purkki^ tykkää tästä
#102986
Uskoisin että ohjetta tullaan noudattamaan kohtuullisen laajasti, ainakin jos kunnista löytyy yhtään pyöräilyn asiaa ajavia aktiivisia kansalaisia. Viraston julkaisemaan Viralliseen Ohjeeseen viittaamalla asialleen saa kuitenkin enemmän painoarvoa kuin vain valittamalla suunnitelmien huonoudesta. Liikennesuunnittelija joutuu silloin aina erikseen perustelemaan Virallisesta Ohjeesta poikkeamisen, mitä ei ennen ohjeen olemassaoloa tarvinnut tehdä.

Sinänsä tilankäyttöön liittyvät arvovalinnat eivät poistu minnekään, mutta ainakin ne nyt joutuu tekemään avoimesti ja suoraan, sen sijaan että arvovalinta jää piiloon erilaisten sinänsä hyvässä tarkoituksessa laadittujen ohjeiden taustamateriaaleihin.
slette tykkää tästä
#103002
slette kirjoitti: 30.09.21 15:11 Väylävirasto on hiljattain julkaissut uuden polkupyöräliikenteen suunnitteluohjeen:

https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_202 ... lu_web.pdf

Näyttäisi siltä, että polkupyöräliikenteen suunnittelua ollaan muuttamassa hyvinkin radikaalilla tavalla suhteessa vallitsevaan liikennekulttuuriin. Suunnitteluohjeessa nousee esiin mm.
  • sen korostaminen, että polkupyörä on ajoneuvo (eikä siis jalankulkuun rinnastuvaa kevyttä liikennettä kuten Suomessa on 1980-luvulta lähtien totuttu ajattelemaan)
  • polkupyöräilyn sijoittaminen oletusarvoisesti ajoradalle
  • pidättäytyminen yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden ("kevyen liikenteen väylä") tekemisestä tiiviimmin rakennetuille alueille
  • pyöräkaistojen esiin nostaminen suunnitteluratkaisuna ja
  • yksisuuntaisten pyöräteiden suosiminen.
Valtion maanteillä suunnitteluohjeen noudattaminen on pakollista ja kuntien katuverkolla taas vapaaehtoista. Nähtäväksi jää, missä määrin kunnat lähtevät uutta suunnitteluohjetta noudattamaan. Tarvittavat asennemuutokset ovat isot sekä suunnittelijoille itselleen että tienkäyttäjille, mikäli pyöräilylle halutaan suunnitteluohjeen mukaisesti saman tyyppinen rooli katutilassa kuin mitä esimerkiksi Tanskassa ja Hollannissa on.
Minusta tuo kuulostaa enemmän nykytilanteen jatkumolta kuin siirtyminen Hollatilaiseen suuntaan. Hollannissa, tai ainakin Amsterdamissa, käsittääkseni esim yritetään välttää pyöräkaistoja. Lähtökohta on yrittää eriyttää eri pyörät autoista esim pyörätiellä tai jos ei mahdollista niin ohjata eri kulkumuodot ihan eri reittejä. Helsingissä taas laitetaan pyöräkaistoja joka puolelle, joka siis minusta ei pitäisi olla tavoitetaso.
#103003
Ville kirjoitti: 05.10.21 17:47 Minusta tuo kuulostaa enemmän nykytilanteen jatkumolta kuin siirtyminen Hollatilaiseen suuntaan. Hollannissa, tai ainakin Amsterdamissa, käsittääkseni esim yritetään välttää pyöräkaistoja. Lähtökohta on yrittää eriyttää eri pyörät autoista esim pyörätiellä tai jos ei mahdollista niin ohjata eri kulkumuodot ihan eri reittejä. Helsingissä taas laitetaan pyöräkaistoja joka puolelle, joka siis minusta ei pitäisi olla tavoitetaso.
Helsinkiläisestä näkökulmasta muutos ei toki ole iso. Mutta muualla Suomessa tämän uuden suunnitteluohjeen mukainen tavoitetila poikkeaa todella paljon nykyisestä tilanteesta. Muualla Suomessa polkupyöräily on liikennemuotona käytännössä rinnasteinen jalankulkuun. Yleensä polkupyörät pyritään ohjaamaan kaduilla jalankulkijoiden joukkoon ja varsinkin uusilla tai perusparannetuilla kaduilla niin tehdään lähes poikkeuksetta. Jopa keskustojen vilkkailla ostoskaduilla on usein yhdistetyt pyörätiet ja jalkakäytävät, missä polkupyöräilijät sitten ajavat hitaasti mainostelineitä ja liiketiloihin kulkevia ihmisiä yms. väistellen.