Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä TurkuCubed
#99842
Kaupunginjohtaja Minna Arve ehdottaa Turun uuden konserttitalon sijainniksi Itsenäisyydenaukiota [Streetview]. Kyseessä valtakunnallisestikkin erittäin merkittävä paikka ja projekti, niin kulttuurillisesti kuin kaupunkikuvallisestikkin ja siten ansaitsee oman ketjunsa.
Turun konserttitalon sijaintipaikaksi esitetään Itsenäisyydenaukiota

Turun kaupunginhallitukselle esitetään Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukiota. Esitys perustuu eri sijaintivaihtoehtojen ominaisuuksien perusteelliseen vertailuun. Samalla esitetään käynnistettäväksi kohdetta koskeva asemakaavanmuutos ja allianssimuotoisen hankinnan valmistelu.

Kuva

Turun kaupunginhallitus päätti konserttitalon uudisrakennuksesta ja sen sijaintivaihtoehtojen selvitystarpeesta 27.5.2019. Nyt tehdyn selvitystyön perusteella kaupunginhallitukselle esitettävä sijaintivaihtoehto perustuu laajaan kokonaisharkintaan. Sen mukaan parhaiten uuden konserttitalon sijaintivaihtoehtojen kriteerit täyttyvät Aurajoen Itärannalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion osalta.

- Itsenäisyydenaukion vaihtoehto toteuttaa erinomaisella tavalla Turun Keskustavisioon sisältyvää ajatusta kulttuurirannan kokonaisuudesta. Aurajoen itärannan merkitys kansallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena kulttuurikohteena tulee nousemaan ja Turun asema kulttuurikaupunkina entisestään vahvistumaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Sijaintipaikkaselvityksessa otettiin tontin soveltuvuuden lisäksi huomioon mm. kaupunkikuvalliset vaikutukset, saavutettavuus eri kulkumuodoilla, rakentamiskelpoisuus, investointihankkeen nettokustannukset ja kytkentä kaupunginvaltuuston hyväksymiin visiolinjauksiin. Lisäksi esitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti riskiarviot investointikustannusten ja hankeaikataulujen pitävyyden osalta.

Sijaintipaikan edut
Itsenäisyydenaukio on alue, joka sijaitsee Valtion virastotalon ja Läntisen Rantakadun välissä. Tontti on voimassa olevan asemakaavan perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi määriteltyä puistoaluetta. Sijaintipaikaksi valikoituessaan se vaatii asemakaavallisen harkinnan ja muutoksen tarpeellisessa laajuudessa korttelialueeksi.

- Itsenäisyydenaukio on kaupunkikuvallisesti hyvin arvokasta aluetta. Alueen kehittämisessä tulee muutoksen laadullisten tavoitteiden yltää korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Ei riitä, että paikkaan toteutetaan vetovoimainen rakennus vaan muutoksen tulee arvostaa myös kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Mahdollisuus konserttitalon ja kaupunginteatterin toiminnalliseen integroitumiseen ja synergiaan on yksi Itsenäisyydenaukion parhaista ominaisuuksista. Sisäyhteydet niin yleisölle kuin huollollekin rakennusten välillä ovat toteutettavissa hyvin vaivattomasti esimerkiksi ylärinteen puolelle. Nykyisellään alue on kaupunkitilana kauneusarvoistaan huolimatta varsin passiivinen ja se koetaan paljolti vaan taideteosten sijaintipaikkana ja kulkureittinä. Mikäli Itsenäisyydenaukio päätetään konserttitalon sijaintipaikaksi, ratkaistavaksi tulevat alueen nykyisten taideteosten uudelleensijoittelu sekä väistyvien viheralueiden ja puuston kompensointi uusin ratkaisuin.

Valmisteluprosessin aikana uudelle konserttitalolle on esitetty runsaasti erilaisia sijaintipaikkavaihtoehtoja, joista tehtiin alustavat vertailuselvitykset. Kriteerivaatimukset heikoimmin täyttäneet kohteet on jätetty pois päävaihtoehtojen joukosta. Näitä selvitysten perusteella poissuljettuja vaihtoehtoja olivat mm. Linnanniemi, Kauppahallin kortteli, Kupittaan siirtolapuutarhan alue, Artukainen ja Martinsillan kolmio.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla
Uudisrakennuksen budjetiksi esitetään 71 M€ sisältäen ensikertaiset kalustehankinnat, AV-hankinnat, taidehankinnan ja hankintamenettelyrakenteen kustannukset sekä tilaajan riskivarausta 5,9 M€. Budjetti ei sisällä pysäköintiratkaisujen toteuttamista. Tontti on kaupungin omistuksessa, joten siihen ei liity hankintakuluja.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla. Mallia puoltaa erityisesti hankkeen kustannusten hallinta. Allianssimalli koostuu strategisesta vaiheesta, muodostamis- ja ehdotusvaiheesta, kehitysvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkivastuusta. Kaksiosaiseen kehitysvaiheeseen tulee varata aikaa noin vuosi. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä, mikä jälkeen rakennus olisi otettavissa käyttöön noin 2,5 vuoden kuluttua.

Nykyisen konserttitalon sekä Aninkaistenkatu 7–9:n tuleva käyttö
Kehityspotentiaaliselvityksen mukaan Aninkaistenkatu 7–9-kiinteistöstä olisi saatavissa tuottoa uudisrakennusoikeuden määrästä riippuen 12 - 20 M€, joka vastaavasti alentaisi uuden konserttitalon uudisrakennuksen nettoinvestointikustannusta. Kaupunginhallituksen päätöksen 27.5.2019 mukaan nettokustannuksen täsmentämiseksi tulee käynnistää neuvottelumenettelyyn perustuva tontinluovutuskilpailu. Luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on oltava tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kiinteistön kehittäminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavan tavoitteena on määrittää Konserttitalolle ja Ammatti-instituutille uusi käyttötarkoitus sekä tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että alue on elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen osa kehittyvää Aninkaisten aluetta. Kaavaluonnoksen arvioidaan valmistuvan kevään 2020 kuluessa ja tontinluovutuskilpailun on määrä käynnistyä alkusyksyllä 2020.

http://www.turku.fi/uutinen/2020-03-27_ ... denaukiota
hmikko, Kantti tykkää tästä
tekijänä hmikko
#99844
^ Kiitoksia postaamisesta.

Tuo on tosiaan melkoisen haastava paikka arkkitehdille, jos yritetään olla tukkimatta kaupunginteatterin ja virastotalon kokonaisuutta. Puistoa voi varmaan juu sanoa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi, mutta vain kaupunkikuvallisesti. Kuten jutussakin todetaan, niin mihinkään oleiluun tuota ei juuri käytetä. Paikka tuntuu lähinnä liikennevihreältä. Itse olen aina kokenut tuo suoran Samppalinnan kohdalta Myllysillalle jokseenkin epämiellyttävänä, vaikka jokirannassa ollaan ja kulttuurilaitosten edessä. Autoliikenne hallitsee, tuuli puhaltaa ja kävelymatkat tuntuvat pitkiltä. Tietysti konserttitalo on yksi kulttuurilaitos lisää samaan pötköön, eikä taida kovin paljon elävöittää päivisin.
Avatar
tekijänä VPH
#99850
Tuota itsenäisyydenaukion puistoa en koe niin tärkeänä puistona kuin esimerkiksi Samppalinna, Vartiovuori ja Puolalan puisto, mutta jotenkin se vain "kuuluu" siihen teatterin, virastotalon ja WAM:in väliin. Se tuo noiden massiivisten rakennusten väliin pientä hengitysrakoa ja kaikki puistot olisi muutenkin hyvä säilyttää. Jälkeenpäin se voi kaduttaa. Musiikkitalon paikka on ehdottomasti hämähäkkitontilla!
Avatar
tekijänä Urbaani
#99853
Hämähäkkitontin näen kyllä Turun mahdollisuutena ihan oikeaan profiilinnostoon. Mikäli tontille kohoaa kulttuurirakennus, toivon lopputuloksen olevan jotain totaalisen ennennäkemätöntä Suomessa. -Ainekset mini-bilbaoefektiin ovat olemassa.
Avatar
tekijänä Kantti
#99854
Itsekin olen pitänyt Hämhäkkitonttia ensisijaisena paikkana Turun musiikkitalolle. Lähinnä koska tontti on vuosikymmeniä ollut avoimena arpena Samppalinnanmäen reunassa. Se on mielestäni pyytänyt jotakin eheyttävää - siis muuta kuin parkkipaikka joka siinä on ollut - rakentamista joka paikkaisi rupista louhikkoa, ja rinteestä aikanaan purettuja vanhoja ja nykymittapuun mukaan (ja omastakin mielestä) kauniita rakennuksia edellisen vuosisadan alusta.
Kuva

Kuva

Itsenäisyydenpuisto on käytännössä kuollutta tilaa, lukuun ottamatta Soihtu -veistosta joka suihkupatsaana roiskuttaa vettä alapuolella olevaan altaaseen ja jonka reunalla skeittarit usein viihtyvät lautoineen. Periaatteessa vastustan puistorakentamista, tämä on kuitenkin rakennettu puistoksi sen jälkeen, kun vanha rappeutunut kauppakorttelisto alueelta purettiin samassa yhteydessä Turun kaupunginteatterin rakentamisen kanssa 1960-luvun alussa. Arvokkaan asian vuoksi olen kyllä valmis nielemään sen, että tilalle rakennetaan jotakin ylevää ja kaupungin kulttuuria edistävää, kaunista ja innoittavaa.
veka tykkää tästä
Avatar
tekijänä VPH
#99869
Itse koen, että musiikkitalo tekisi tuosta alueesta jotenkin liian massiivisesti rakennetun oloisen. Nyt tuo väljä puisto tuo vastapainoa noille massiivisille rakennuksille. Ja vaikka nuo rakennukset ovat massiivisia ja jykeviä, niin tuo arkkitehtuuri on kuitenkin mielestäni säilyttämisen arvoista eikä sitä tulisi peittää uudella musiikkitalolla taakseen.

Musiikkitalon sijoittaminen hämähäkkitontille voisi esimerkiksi hyödyntää tilankäytössään kalliota. Uskoisin, että tilat olisi mahdollista louhia osittain Samppalinnan alle. Lisäksi Samppalinnan puiston jatkaminen musiikkitalon "katolle" toisi kauniit näköalat kaupunkiin. Nykyään tuo hämähäkkitontin yläpuolella oleva osa puistosta on melkoista ryteikköä, mikä mielestäni kaipaisi myös huomiota.

Kuva
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101186
Kaavaluonnos tulossa kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi ja tulee tuskin olemaan läpihuutojuttu. Tosin Itsenäisyydenpuiston valintakin meni lautakunnasta läpi, joten en näe miksi tämä ei menisi, ellei mieliä ole muuttunut. Silloin paikkapäätös toisaalta tehtiin pienimmällä mahdollisella marginaalilla kun äänet menivät tasan 6-6 ja puheenjohtajan ääni ratkaisi. Ensimmäisiä luonnoksia konserttitalosta lupaillaan keväälle 2021.
Lisäksi päätettäväksi on tulossa allianssineuvotteluihin osallistuvat tahot. Yhteensä seitsemän hakemusta saatiin, joista kaksi putosi pois. Jäljelle jääneet ehdokkaat ovat:
- ''Aural'' (Skanska ja Arkkitehdit Kontukoski)
- ''Harmonia'' (Hartela ja PES-Arkkitehdit)
- ''LujaJKMM'' (Lujatalo ja JKMM Arkkitehdit)
- ''SRV-ALA'' (SRV ja Arkkitehtitoimisto ALA)
- ''Team Lunar'' (YIT, Lundén Architecture ja Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V.)

Toinen pudonneista oli sinänsä mielenkiintoinen ryhmittymä Sigge Arkkitehdit ja Vinci Construction Grands Projets joka on keskittynyt aiemmin lähinnä suuriin infra projekteihin, kuten Tšernobylin ydinvoimalan uusi suojakuori ja Tanskan ja Saksan välinen Femernin tunneli.

Kuva

Turun Sanomien juttu: https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5 ... i+alueeksi
Kaavaluonnos esityslistalla: https://ah.turku.fi/kylk/2020/1117027l/4203635.htm
Allianssiehdokkaat: https://ah.turku.fi/kylk/2020/1117027l/4204995.htm
hmikko, Kantti tykkää tästä
tekijänä Tono
#101246
Ihmetellä hieman pitää kyllä sitä, että virastotalon asemaa ei konserttitalon rakentamisessa aukiolle/puistoon juurikaan tunnu huomioitavan. Virastotalon rakennuksesta voi tykätä tai olla tykkäämättä, mutta rakennuksena se kyllä avautuu vain joelle päin (ja varsin komeasti). Sitä ei voi kyllä peittää konserttitalolla ilman, että sen arkkitehtuurinen ja maisemakuvallinen arvo romahtaa raknnuksena.

Loogisempaa olisi siinä tapauksessa purkaa koko virastotalo ja rakentaa konserttitalo sen paikalle.

Jotenkin sitä toivoisi, että paikallinen arkkitehtiporukka osallistuisi jollain tavalla näihin arkkitehtuuria nakertaviinkin toimiin joita masinoidaan eteenpäin melkoisen hätäisesti. :smt027
jfo tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101248
TurkuCubed kirjoitti: 12.11.20 22:51 Kaavaluonnos tulossa kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi ja tulee tuskin olemaan läpihuutojuttu. Tosin Itsenäisyydenpuiston valintakin meni lautakunnasta läpi, joten en näe miksi tämä ei menisi, ellei mieliä ole muuttunut.
Selvästi oli muuttunut kun kaava palautettiin takaisin valmisteluun äänin 7-0. Aiemmin hanketta tontilla eteenpäin ajanut Kokoomus-Vihreät akseli äänesti tällä kertaa tyhjää. Mielenkiintoista onkin että viikko sitten kuitenkin hyväksyttiin allianssineuvotteluiden eteneminen, miten mahtaa kaavan palautus vaikuttaa siihen?
Palautuksen perustelut:
  • Alueen liikennejärjestelyiden toimivuudesta kokonaisuutena ja suhteessa valmisteilla olevaan yleiskaavaan ei saa riittävää käsitystä.
  • Epäselvää on myös Itsenäisyydenaukion kaavan toteutettavuus suhteessa kansallisen kaupunkipuiston tavoitteisiin.
  • Lisäksi tulee selvittää kaupunginvaltuuston 16.11.2020 hyväksymän vuoden 2021 talousarvion yhteyteen kirjatun lausekkeen: ”täydennysrakentamisohjelman toteuttamisessa varmistetaan merkittävien virkistys- ja luontoarvojen säilyminen” sitovuus kyseisen kaavan osalta.
hmikko, James tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101261
Vastatuuli Itsenäisyydenpuiston hankkeelle jatkuu
SDP:n valtuustoryhmä ei halua uutta konserttitaloa Itsenäisyydenaukiolle – vaihtoehdoiksi Linnanniemi tai peruskorjaus

Turun SDP:n valtuustoryhmän mielestä uuden konserttitalon hankesuunnitelma tulisi aloittaa alusta

Ryhmä kertoo tiedotteessaan olevansa tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen palauttaa kaavaesitys uudelleen valmisteltavaksi. Ryhmän mielestä sijoituspaikaksi aiemmin päätetty Itsenäisyydenaukio tulisi säilyttää puistona. Paikka on myös ahdas uudelle konserttitalolle.

Valtuustoryhmä on kuitenkin huolissaan nykyisen konserttitalon kunnosta ja siellä työskentelevien terveydestä ja turvallisuudesta. Siksi filharmoniselle orkesterille tulisi löytää nopeasti väistötilat siihen saakka, että uudet tilat saadaan käyttöön.

Valtuustoryhmän mielestä investoinnin osalta tulisi suorittaa kokonaisharkinta siitä, mikä on niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin järkevin vaihtoehto. Myös vanhan konserttitalon peruskorjaus pitää arvioida uudelleen, mikäli alueen kiinteistökehityshanke osoittautuu toimimattomaksi ratkaisuksi.

Valtuustoryhmä katsoo, että uudelle konserttitalolle voisi löytyä sopiva paikka Turun linnan lähistöltä Linnanniemestä. Sen osalta ongelmia aiheuttaa aikataulu, sillä alueen kehittäminen on alkutekijöissään. Ryhmän mielestä Linnanniemeä voisi kehittää osissa. Jatkossa pitäisi selvittää siihen soveltuvat alueet.

https://yle.fi/uutiset/3-11669800
hmikko tykkää tästä
tekijänä hmikko
#101262
^ Peruskorjauksesta voi heti sanoa, että sitä kautta ei saada akustisesti hyvää salia nykyisen kokoiselle orkesterille. Semmoinen ei ole onnistunut missään, ja maailmalla on esimerkkejä, joissa korjauksen on laitettu uuden salin hinta, ja saatu sillä vanhasta hivenen parempi ja edelleen turhauttava. Turun tapauksessa lava ja tila muutenkin on yksinkertaisesti pieni orkesterille, joka on kasvanut kokoa reippaasti sitten salin rakentamisen.

Uuteen konserttitaloon panostaminen on tietysti arvovalinta. Vanhakin sali toimii auttavasti. Toivottavasti vaan remppaa ei myydä sillä ajatuksella, että saataisiin uuden veroinen.
Kantti tykkää tästä
Avatar
tekijänä Urbaani
#101264
Toivoisin Turun panostavan uuteen konserttitaloon, sen mitä resurssit antavat myöten, siis tarkoituksena kokoluokkansa huippuestradi ihan koko maailman mittakaavassa, sekä olennaisesti myös tietyn mittakaavan Bilbao-efekti mielessä. -Helsingin musiikkitalon kustannukset (10 vuotta sitten) nousivat liki 200 miljoonaan ja rahalla saatiin nimenomaisesti monitoimitalo klassiselle ja kevyemmällekin musiikille, mutta arkkitehtoonisesti rakennus ei juurikaan inspiroi. -Finlandia-talo puutteistaan huolimatta on onnistunut tässä jo puoli vuosisataa, sekä naapurin Oodi-kirjasto.

Melkein puolen miljoonan asukkaan talousalueella uskon vanhallekin konserttitalolle riittävän käyttöä ja tulevan remontin myötä taloa voisi ohjata nimenomaan rock/pop jne. keikkojen ja konferenssien yms. tapahtumien pitopaikaksi. Julkisivussa näkisin semi-rohkeaa piristystä.
tekijänä hmikko
#101266
^ Tuossa Musiikkitalon kokonaissummassa 189 miljoonaa vaimitäsenytoli, on mukana Sibelius-Akatemian tilat ja kaikki kuusi salia ja auditorio luentoja varten. Turun rakennuksen tilaohjelma tulisi varmasti olemaan paljon pienempi. Vertailla voisi Lahden Sibeliustaloon, jonka budjetti oli 20 vuotta sitten 117 miljoonaa markkaa, nykyrahassa Tilastokeskuksen muuntimella laskettuna 27 miljoonaa euroa. Sibeliustaloa kylläkin korjailtiin heti uutena, ja tänä vuonna on tehty useamman miljoonan euron remppa. Siinä mm. vaihdettiin pääsalin istuimet, mun silmääni aika nuorena.

Tande kirjoitti: 28.11.20 04:31 Melkein puolen miljoonan asukkaan talousalueella uskon vanhallekin konserttitalolle riittävän käyttöä ja tulevan remontin myötä taloa voisi ohjata nimenomaan rock/pop jne. keikkojen ja konferenssien yms. tapahtumien pitopaikaksi. Julkisivussa näkisin semi-rohkeaa piristystä.
Turku on jo panostanut aika paljon Logomoon, joka sopii noihin muihin käyttötarkoituksiin, ja sen viereen pitäisi tulla areena isomman luokan popille.
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101274
Vyyhti konserttitalon ympärillä sakenee kun kaupunginjohtaja Minna Arve käyttää hänelle suotuja valtaoikeuksia ja nostaa jo kerran lautakunnassa palautetun kaavan suoraan kaupunginhallitukseen. Omasta mielestäni Itsenäisyyden puisto on hyvä paikka konserttitalolle, vaikka se onkin arkkitehtonisesti erittäin haastava. Olisi kuitenkin ollut mielestäni tärkeää heti alusta valmistella hanketta avoimemmin ja järjestää tontille kansainvälinen arkkitehtikilpailu tämän nykyisen mallin sijaan, jossa kutsuttiin muutamat arkkitehtifirmat kilpailemaan suoraan allianssineuvotteluihin. Se olisi varmaan hieman hidastanut hankkeen aikataulua, mutta tässä mittakaavassa uskoisin sen olleen aika pieni paha. Avoin arkkitehtikilpailu olisi varmasti myös voittanut kuntalaisia helpommin puolelleen, kun oltaisiin saatu konkreettisia ehdotuksia mitä ihmetellä ja niistä sitten valita se paras.

Mitä tulee tähän puolueitten väliseen kädenvääntöön, niin en pidä hyvänä SDP:n ajamaa linjaa jossa väkisin pyritään viivyttämään hanketta vaalien yli. Päätös konserttitalon uudesta paikasta on jo kaupunginhallituksessa tehty eikä sitä ole mielestäni syytä ruveta pyörtämään; tällaisesta vänkäämisestä ei oikein hyödy kukaan. Noh, paitsi ehkä SDP irtopisteiden kalastelulla vaaleihin. Ja toivottavasti nykyisen konserttitalon peruskorjausta ei pidetä edes SDP:ssä minään konkreettisena vaihtoehtona. Niin kuin himkko tuossa aiemmin sanoi, korjaamalla ei kuitenkaan saa uuden veroista, eikä ole edes mitään takeita että saataisiin edes jossain määrin hyvä ja rahaa palaisi remppaan varmaan vähintään uuden talon verran.

Noh itse uutisiin; ensin muutaman päivän takaa
Konserttitalon kamppailussa kytee uusi erä – Arve tai Ruohonen voi viedä sijoituskiistan Turun hallitukseen

Turun uuden konserttitalon rakentaminen on tällä hetkellä täysi kysymysmerkki. Kaupunginhallitus päätti huhtikuussa, että talo nousee Itsenäisyydenaukiolle, mutta kaupunkiympäristölautakunta palautti päätöksen pohjalta laaditun asemakaavaluonnoksen tiistaina uuteen valmisteluun äänin 7–0. Palautusta kannattivat Sdp, Vasemmistoliitto, Perussuomalaiset, keskusta ja yksi vihreiden kolmesta edustajasta.

Palautusesityksen tekijä Ville Lintunen (sd) sanoo suoraan, että Sdp:n tavoitteena oli saada asia sellaiseen jamaan, jotta se ei etenisi enää tällä vaalikaudella.

– Hanke ei nauti kuntalaisten kannatusta. Kuntavaalien jälkeen Turussa voi olla erilaiset voimasuhteet ja silloin asiaa voisi katsoa uudelleen. Turulla on lisäksi kovia investointipaineita, ja investoinnit on pakko saada jaksotettua, hän sanoo.

Lintunen vastustaa rakentamista Itsenäisyydenaukiolle. Linnanniemi olisi hänestä parempi paikka. Jos Turulla on hoppu, se voi korjata nykyisen konserttitalon.

– Remontin aikaisia väistötiloja voisivat olla Sigyn-sali tai Logomo. Eivät ne ole parhaita mahdollisia, mutta ovatko esimerkiksi Turun koulujen väistötilat sitten parhaita mahdollisia, hän kysyy.

Demarivaikuttajalla on käsitys, että Itsenäisyydenaukiosta jo päättäneellä kaupunginhallituksella ei olisi otto-oikeutta kaavaluonnosta koskevaan palautuspäätökseen. Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen kuitenkin vakuuttaa, että on.

– Kaupunginhallitus johtaa Turun kaavoitusta. Otto-oikeus on kaupunginjohtajalla, kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginhallituksella itsellään, juristi Korhonen tietää.

Kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) käytti viimeksi tuota oikeutta muutama viikko sitten sen jälkeen, kun kaupunkiympäristölautakunta palautti Uittamon täydennysrakentamista koskevan kaavaesityksen uuteen valmisteluun.

Arve sanoo nyt, että lautakunnan tiistaisen palautuspäätöksen vientiä kaupunginhallitukseen on syytä "vakavasti harkita".

– En kuitenkaan vielä tiedä, mitä palautuksella tavoiteltiin. Kyllä tämä sijainti on kertaalleen linjattu, mutta nyt täytyy sitten varmasti varmistaa, mikä tilanne sen osalta on.

Joka tapauksessa uudella konserttitalolla on kaupunginjohtajan mukaan kiire, koska nykyinen konserttitalo on erittäin heikossa kunnossa ja riski sen sulkemiselle on todellinen.

Myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sini Ruohonen (kok) haluaa käydä nyt läpi lautakunnan palautuspäätöksen perustelut ja sen, vaikuttaako vaadittujen lisäselvitysten teko uuden konserttitalon aikatauluun.

– Täytyy myös selvittää, pysyvätkö Turun kaikki luottamuselimet linjassa kaupunginhallituksen kanssa. Ja jos eivät, niin mistä syystä.

Ruohonen pitää täysin mahdollisena, että hän vie lautakunnan päätöksen kaupunginhallituksen puntariin.

– Ratkaisen asian näinä päivinä, hän sanoo.

Minkäänlaista viivytystaktiikan käyttöä Ruohonen ei tässä asiassa hyväksy.

Kaupunginhallituksen huhtikuisissa äänestyksissä kokoomus ja vihreät seisoivat horjumatta Itsenäisyydenaukion takana. Jos kaavaluonnos nostetaan kaupunginhallitukseen, nuo puolueet voisivat saada sen läpi äänin 7–7. Hallituksessa kun on neljä kokoomuksen ja kolme vihreiden edustajaa. Ratkaisijan paikalla olisi puheenjohtaja eli Ruohonen.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5 ... llitukseen
Ja sitten tältä illalta
Arve nosti konserttitalon Turun hallitukseen – kaupunginjohtajan ratkaisu kuumensi tunnelmia

Kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) ei tyydy Turun kaupunkiympäristölautakunnan viime viikolla tekemään päätökseen, jossa Itsenäisyydenaukiolle laadittu Turun uuden konserttitalon asemakaavaluonnos palautettiin uuteen valmisteluun.

Arve teki maanantaina päätöksen, jonka mukaan lautakunnan ratkaisu otetaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Palautuksen perusteluissa suhtauduttiin varsin kriittisesti Itsenäisyydenaukion rakentamiseen. Niinpä palautus uhmaa kaupunginhallituksen keväällä tekemää sijoitusratkaisua.

Lautakunnan päätös syntyi viikko sitten Sdp:n, Vasemmistoliiton, Perussuomalaisten, keskustan ja yhden vihreiden edustajan äänin 7–0. Itsenäisyydenaukion kannattajat eli kokoomus ja kaksi vihreiden edustajaa äänestivät tyhjää. Arve kertoi jo viime viikolla Turun Sanomille, että hän harkitsee vakavasti otto-oikeutensa käyttämistä.

Kaupunginhallitus merkitsi maanantaina illalla Arven päätöksen tiedokseen. Tiettävästi etäkokouksen tunnelma oli jupakan johdosta varsin kuumentunut. Kaikki eivät hyväksyneet sitä, että virkamiehet eivät tekisi lautakunnan vaatimia lisäselvityksiä.

Turun hallitus kokoontuu seuraavaksi 7. joulukuuta, jolloin päästään puimaan itse asiaa eli kiisteltyä asemakaavaluonnosta. Kaupunginhallituksessa uumoillaan, että Itsenäisyydenaukiolla on seitsemän kannattajaa ja seitsemän vastustajaa. Ratkaisijan paikalla on puheenjohtaja Sini Ruohonen (kok), joka tukee Itsenäisyydenaukiota.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/5 ... +tunnelmia
hmikko tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101349
Konserttitalo jatkaa etenemistä rimaa hipoen. Lautakunnan jo kerran palauttama kaavaluonnos nousi kaupunginhallitukseen kaupunginjohtaja Minna Arveen toimesta ja meni nyt läpi äänin 7-7 kun puheenjohtajan, Kokoomuksen Sini Ruohosen, ääni ratkaisi.
Kokouksessa kaavaluonnokseen lisättiin myös ''Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että:
- Kulttuurirannan jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että alueesta muodostuu uusi viihtyisä kaupunkitila, joka houkuttelee sekä oleskeluun että viettämään aikaa kulttuuripalveluiden parissa. Samalla tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen arkkitehtooniseen suunnitteluun herkässä ympäristössä
- Alueen piha- ja katusuunnittelussa kiinnitetään huomiota aluetta ympäröivien puistojen saavutettavuuteen ja kulttuurirakennusten lähiympäristön viherrakentamiseen.
- Itsenäisyydenaukion nykyinen merkitys maamme itsenäisyyttä kunnioittavana kaupunkitilana huomioidaan osana uutta kulttuurirantaa.
- Lisäksi selvitetään, voisiko Hämähäkkitontille luoda väliaikaisen leikkipuiston tai muun julkiseen oleskeluun houkuttelevan tilan, joka olisi kaupunkilaisten käytössä Musiikkityömaan aikana ja niin kauan kunnes Hämähäkkitontin käytöstä on tehty uusia päätöksiä.''