Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talot eivät ole kaikki kaikessa. Raideliikenne, puistoalueet ja muut kaupunkikuvalliset projektit saavat aikaan keskustelua täällä.
tekijänä Purkki^
#98697
Avaan tässä Vantaan ratikalle oman ketjun, vaikka ei vuosiin vielä rakentamista aloitetakkaan. Suunnitelmat on jo kuitenkin pitkällä ja varmasti lähivuosien aikana tulee aiheeseen paljon lisättävää.

Vantaan ratikka -esite elokuu 2019

Yleissuunnitelmakuvat toukokuu 2019

Esitteestä löytyy hyvä ja lyhyt yhteenveto hankkeesta ja ratikan reitti. Yleissuunnitelmakuvissa sitten voi katsella tarkkaan koko reitin liikenneratkaisuineen.

Tavoitteena olisi aloittaa rakentaminen vuonna 2024 joilloin liikennöinti voisi alkaa 2028.

Kustannusarvio
Rakentamiskustannukset on Vantaan ratikan yleissuunnitelmassa arvioitu normaalia yleissuunnitelmatasoa tarkemmin. Huomioon on pyritty ottamaan kaikki kustannuksia aiheuttavat tekijät, ja laatutaso on pidetty korkealuokkaisena.
Raitiotien arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 390 miljoonaa euroa. Tästä summasta muutenkin välttämättömiä uudistuksia, kuten katujen saneerausta tai siltojen perusparannusta, on noin 60 miljoonaa euroa. Helsingin osuuden kustannuksiksi on arvioitu noin 12 miljoonaa euroa. Rakentamiskustannukset sisältävät noin kolmasosan itse raitiotietä, ja muu osa on katurakentamista, katuvihreää, siltoja ja esimerkiksi liikennevaloja ja valaistusta. Kustannusarvio siis kattaa koko katukuvan
parantamisen ratikan reitillä, ja esimerkiksi kaiken kunnallistekniikan siirron pois reitin alta.
H.C. tykkää tästä
Avatar
tekijänä Urbaani
#98699
Hyvä avaus!

Tiivistetysti sanottuna äärimmäisen kannatettava hanke ja toivon, että Vantaalla riittää tahtotilaa viedä projekti maaliin asti alkavalla vuosikymmenellä. Yhtäältä olen iloinen piristysruiskeesta, minkä hanke tuo "Suur-Tikkurilaan" ja Aviapolikseen, mutta myös siitä, miten ratikka voi nostaa tällä hetkellä vähän syrjässä olevan ja unohdetun Hakunilan ennenäkemättömään kukoistukseen. Vantaalla onkin jo ihan kiitettävä määrä täydennysrakentamishankkeita vireillä alueella.

Nyt vaan Raidejokerin imussa lapio maahan pian! :)
Viimeksi muokannut Urbaani, 16.10.19 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Avatar
tekijänä Pyöröovi
#98700
Hienosti suunnitelmissa panostetaan heti alusta saakka kokonaisvaltaiseen laatuun, jotta ratikka oikeasti sopii ympäristöönsä, eikä ole vain irrallinen parannus kaupunkikuvaan. Göteborgissa muistan ratikan kulkeneen aivan ylivertaisella tavalla, koska työ oli selvästi tehty alusta saakka huolella puista, aidoista ja koristuksista säästelemättä.

Kuten Tande, katsoin ilolla suunnatonta täydennysrakentamisen potentiaalia. Vantaa on silmissäni aika kaukana Espoota edellä näissä asioissa. Toki toivon vielä lännen yllättävän :P
tekijänä Purkki^
#98969
Kuva
Tekninen lautakunta hyväksyi Vantaan ratikan yleissuunnitelman

Tekninen lautakunta hyväksyi ratikan yleissuunnitelman kokouksessaan 19.11. Asiasta äänestettiin ja lautakunta päätyi yleissuunnitelman taakse äänin 7-4. Seuraavaksi Vantaan ratikka etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi esitetään ratikan yksityiskohtaisen suunnittelun jatkamista nyt hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta. Ratikan rakentamispäätös tehdään vielä erikseen myöhemmin, arviolta vuonna 2023. Vantaalaisia ja muita pääkaupunkiseutulaisia ratikka palvelisi liikenteessä aikaisintaan vuonna 2028.

Vantaan ratikka on noin 19 kilometriä pitkä raitiotielinja, jonka on suunniteltu kulkevan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta Mellunmäen metroasemalle. Ratikan reitti ja sen 26 pysäkkiparia muodostavat Vantaan kehityskäytävän, joka houkuttelee uutta asuntorakentamista ja palveluja korkeatasoisen joukkoliikenneyhteyden ympärille.

Edellisessä kokouksessa 5.11. asia jäi pöydälle, sillä lautakunta halusi lisää aikaa perehtyä ratikkareitin vaihtoehtoisiin linjauksiin Tikkurilan keskustassa ja odotti selvitystä ratikan hyödyistä suhteessa bussivaihtoehtoon. 19.11. kokouksessa tekniselle lautakunnalle esiteltiin vastavalmistunut selvitys, jossa sähköllä kulkevan yksinivelisen bussin lisäksi ratikkaa on verrattu kaksiniveliseen sähköbussiin, eli niin kutsuttuun superbussiin. Superbussi vastaa käsitteenä useissa kaupungeissa toteutettuja Bus Rapid Transit (BRT) tai Buses with High Level of Service (BHLS) -järjestelmiä. Superbussi sijoittuu palvelutasoltaan, kapasiteetiltaan ja investointikustannuksiltaan ratikan ja tavallisen bussin välille. Superbussi on kuitenkin toteutuksena lähempänä raitiotietä kuin tavallisia bussilinjoja, sillä se kulkee pääosin omalla kaistallaan. Superbussin investointikustannus on näin ollen suhteellisen suuri, koska sille toteutetaan suuri osa vastaavista liikennejärjestelyistä kuin raitiotielle.

HSL ryhtyy liikennöimään ratikkareittiä ensi vaiheessa yksinivelisenä sähköbussina, runkolinjana 570, vuonna 2021. Bussien kapasiteetti ei kuitenkaan tule riittämään enää vuonna 2030 kaupungin kasvaessa. Tähän kasvuun vastaamiseksi, ja Itä-Vantaan kehittämiseksi on esitetty ratkaisuksi ratikkaa.

Superbussi – ratikkaa pienempi investointi, ja pienemmät hyödyt

Ratikan etuna on seudullinen yhteensopivuus. Helsingin seudulla muut kunnat eivät suunnittele superbussijärjestelmiä, vaan vahvat joukkoliikenneyhteydet rakentuvat junien, metron ja raitioteiden varaan. Superbussi olisi uusi kulkumuoto pääkaupunkiseudulle ja vaatisi erityisosaamista niin liikennöinnin kuin huollonkin osalta. Helsingin yleiskaavan mukaiset raitiotieyhteydet jatkuvat Vantaalle, ja seudullisen verkon täydentyessä myös Vantaalle tulee raitiotiereittejä. Jos Vantaan ratikka lentoasemalta Mellunmäkeen toteutettaisiin superbussilla, tulisi Helsingin raitioteiden jatkeita varten toteuttaa tulevaisuudessa joka tapauksessa raitiotien infraa Hakunilaan ja Aviapolikseen. Pysäkit eivät korkeuserojen johdosta voisi olla superbussin kanssa samoja, joten kaduille tulisi rakentaa peräkkäisiä pysäkkejä eri kulkumuodoille, mikä veisi huomattavan paljon tilaa katuympäristöstä ja toisi lisää kustannuksia.

Selvityksen mukaan superbussiratkaisun vaikutukset kiinteistöjen hintoihin ja kaupunkikehitykseen ovat todennäköisesti ratikkaa pienemmät. Ratikka toisi arviolta 37 000 asukasta ja 30 000 työpaikkaa lisää reittinsä ympäristöön vuoteen 2050 mennessä. Superbussilla kasvu jäisi 10 900 asukasta ja 4 700 työpaikkaa pienemmäksi. Superbussi ei myöskään houkuttele matkustajia yhtä paljon kuin ratikka. Siinä missä yksiniveliselle sähköbussille on ennustettu 42 000 matkustajaa vuorokaudessa ja superbussille 69 000 matkustajaa, yltää ratikka jopa 104 000 matkustajaan vuorokaudessa.

Vantaan ratikan investointikustannukset ovat 393 miljoonaa euroa ja superbussin vaatimat investoinnit noin 155 miljoonaa euroa. Kustannusten ero johtuu suurelta osin rata- ja sähkötekniikan rakentamiskustannuksista sekä Tikkurilan tunnelin toteuttamisesta, jotka molemmat jäisivät bussivaihtoehdossa pois. Yksinivelisen bussin investointikustannukset ovat noin 3 miljoonaa. Ratikan ja bussiratkaisujen välistä kustannuseroa tasaa se, että ratikalle odotetaan valtion osallistumista 30 %:iin kustannuksista ja myös EU:lta on mahdollista saada tukea raidehankkeelle.

Ratikan reittiä Tikkurilan kohdalla suunnitellaan ensisijaisesti Ratakujan kautta kulkevaa tunnelia pitkin. Toisena vaihtoehtona tarkastellaan Lummetien kohdalla pääradan alittavaa tunnelia. Lummetien tunnelivaihtoehdossa vaihtoyhteys junaan kulkee aseman pohjoisen alikulun kautta. Tunneli on lyhyempi, ja se ei alita pääradan raiteiden lisäksi muita haastavia rakenteita.

Ratikan yleissuunnitelma-asiaan lisättiin pöytäkirjalausuma, jossa edellytettiin myös ajolangattomien eli akkukäyttöisten ratikoiden mahdollisuuden selvittämistä.
https://www.vantaa.fi/uutisia/kaikki_uu ... anguage=fi
hmikko, Janne_H tykkää tästä
tekijänä JamoL
#98971
Kustannusten ero johtuu suurelta osin rata- ja sähkötekniikan rakentamiskustannuksista sekä Tikkurilan tunnelin toteuttamisesta, jotka molemmat jäisivät bussivaihtoehdossa pois. 

Ei tarvitse olla mikään meedio nähdäkseen että bussivaihtoehdosta karsittaisiin seuraavaksi myös omat kaistat ja liikennevaloetuudet.

Tässä ampuu nyt bussipuolue omaan jalkaansa - ei kai sillä kulkeeko linja asfaltilla vai kiskoilla pitäisi olla vaikutusta vaihtotarpeisiin Tikkurilassa? :smt018
Avatar
tekijänä Urbaani
#98972
Samoilla linjoilla. Toivon todella, että Vantaan päättäjillä riittää rohkeutta edetä Tampereen ratikan ja Raidejokerin viitoittamilla poluilla, eikä jäädä Turun tapaan vuosikausiksi soutamaan ja huopaamaan voimakkaasti lobatun "superbussin" kanssa. Ja kuten JamoL totesi, hyvin mahdollisesti hanketta lähdettäisiin halpuuttamaan entisestään ja lopputuloksena itäinen ja kaakoinen Vantaa "näivettyisi" nykyiseen hamaan tulevaisuuteen.

Kauan ei onneksi tarvitse odottaa Tampereen ratikan käyttäjäkokemuksia ja uskoisin niiden pitkälti lopettavan unelmat "superbusseista" niistä tilanteissa, missä ne ovat vaihtoehtona pikaraitioteille, mikäli käytännön kokemusta nimenomaan Suomessa pidetään elinehtona.
tekijänä Purkki^
#98974
Onhan se on ihan hyvä, että myös tuo bussivaihtoehto käydään läpi niin vinkujilla on vähemmän sanottavaa. Tuossa kaupungin tekstissäkin käy hyvin ilmi kuinka järjetön bussi olisi tulevaisuuden kannalta.
Ratikan etuna on seudullinen yhteensopivuus. Helsingin seudulla muut kunnat eivät suunnittele superbussijärjestelmiä, vaan vahvat joukkoliikenneyhteydet rakentuvat junien, metron ja raitioteiden varaan. Superbussi olisi uusi kulkumuoto pääkaupunkiseudulle ja vaatisi erityisosaamista niin liikennöinnin kuin huollonkin osalta. Helsingin yleiskaavan mukaiset raitiotieyhteydet jatkuvat Vantaalle, ja seudullisen verkon täydentyessä myös Vantaalle tulee raitiotiereittejä. Jos Vantaan ratikka lentoasemalta Mellunmäkeen toteutettaisiin superbussilla, tulisi Helsingin raitioteiden jatkeita varten toteuttaa tulevaisuudessa joka tapauksessa raitiotien infraa Hakunilaan ja Aviapolikseen. Pysäkit eivät korkeuserojen johdosta voisi olla superbussin kanssa samoja, joten kaduille tulisi rakentaa peräkkäisiä pysäkkejä eri kulkumuodoille, mikä veisi huomattavan paljon tilaa katuympäristöstä ja toisi lisää kustannuksia.
Todella vaikea kyllä löytää argumentteja superbussin puolesta.
Avatar
tekijänä Urbaani
#99142
Vantaan lähes 400 miljoonan euron ratikka etenee – samalla on määrä alkaa suunnitella reipasta lisärakentamista

Kaupunginhallitus suosii Tikkurilan linjausvaihtoehdoista aseman alittavaa tunnelia. Pääradan alitus maksaa arviolta 62 miljoonaa euroa.

Kuva

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000006338454.html
Tärkeä askel eteenpäin selvin äänin 10-2. Harmillista tietty, mikäli länsivantaalaiset alkavat joukolla vastustamaan hanketta. Jos jotain, niin nimenomaan heitä edellinen iso vantaalainen raideinvestointi hyödytti, jos asiat haluaa nähdä tällä tavalla.
tekijänä Purkki^
#99145
Hyvä!

Länsivantaalla tuskin kannattaa valittaa kun sinne ei mitään ratikkaa ikinä tule jos ei ensin rakenneta tätä.
Kaupunginhallituksen käsittelyssä suunnitelmiin lisättiin maininta siitä, että Vantaan uudessa yleiskaavassa varaudutaan myös ratikan jatkamiseen Vantaan Aviapoliksesta Länsi-Vantaalle.
tekijänä hmikko
#103994
HS: Käräjöinnin uhka väijyy Tikkurilan ratikkatunnelin yllä

Kyse siitä, että taloyhtiöt ja muut toimijat voivat valittaa tunnelin rakentamisen haitoista Tikkurilassa, kun valitussa linjauksessa on pitkä tunneli Jokiniemenkadulta Kielotielle.

Vantaa eteni ratikan kanssa jonkun verran persetti edellä, eli kaavoitti Tikkurilaan paljon kaikenlaista ennen lopullista päätöstä raitiotien linjauksesta. Nyt reitillä on uusiakin taloyhtiöitä Jokiniemen puolella. Tietysti uusi raitiotietunneli minkä tahansa olemassa olevan keskustan alueella on aina enemmän ja vähemmän hankala soviteltava.
Raksa tykkää tästä
Avatar
tekijänä Raksa
#104004
^
JOS asunto-osakeyhtiöt eivät hyväksy kummankaan pysäköintilaitosten työnaikaisia tai asemakaavan mukaisia muutostöitä, kaupunki voisi joutua turvautumaan lunastuslakiin. Lunastustoimituksessa maksettaisiin lakisääteiset korvaukset.
Olisi kiva nähdä kun kerrankin vastattaisiin näihin kaavavalituksiin ja jarutteluihin kunnolla tulella tulta vastaan :toothy10:
Avatar
tekijänä Pyöröovi
#105781
Tärkeä päätös Suomen toiseksi suurimmalle työpaikkakeskittymälle ja pääkaupunkiseudulle laajemmin. Huolimatta kuntien välisistä erimielisyyksistä liikenneprojektit vaikuttavat yhdistävän kehitystä samaan toivottavaan suuntaan, jossa rakentaminen keskittyy joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Espoon Jokerin linjaus ja Vantaan ratikka luovat Helsingin ulkopuolellekin tiivistä urbaania maisemaa, johon kuuluu infrastruktuuria niin kävelylle, pyöräilylle, raideliikenteelle kuin myös autoille. Vastustajien epäilykset ratikan toimivuudesta väljään rakennetulla Vantaalla olivat hiukan huvittavia, koska väljyydestä voi päästä pois ainoastaan raideyhteyksiä lisäämällä. Toivottavasti vastaavaa kehitystä saadaan myös Vantaan ja Espoon välille.