Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä Kantti
#98626
Viime vuoden puolella kaupunki ilmoitti satama-alueen kehittämishankkeesta jossa Viking ja Tallink ryhtyisivät operoimaan samasta, yhteisestä terminaalista, joka olisi kaupungin omistuksessa ja jota laivayhtiöt vuokraisivat. Satamasta vapautuisi nykyisin Vikingin käytössä olevaa kaupungin omistamaa aletta, jota ryhdyttäisi kehittämään uudenlaiseen käyttöön.

Laivaliikenteen uusi yhteisterminaali avaa mahdollisuuksia satama-alueen kehittämiselle

Satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Alueen keskeiset toimijat sitoutuvat vetovoiman kasvattamiseen yhteisellä aiesopimuksella.
Kuva
Kuva
https://www.turku.fi/uutinen/2018-08-17_laivaliikenteen-uusi-yhteisterminaali-avaa-mahdollisuuksia-satama-alueen


Tänään kaupunki on julkaissut tiedotteen kansainvälisen ideakilpailun teettämisestä Linnaniemen kehittämiseksi.

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Kuva
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu.

04.10.2019
Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna.

Linnanniemen aluetta kehitetään uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa keskustaa. Alueen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat tärkeitä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun linna ja tuleva Historian museo. Myös Forum Marinumin kehittyminen monipuoliseksi merellisten palveluiden, osaamisen ja elämysten Merikeskukseksi mahdollistetaan.

Laivaliikenteen tulevan yhteisterminaalin myötä alueelle vapautuu uutta julkista kaupunkitilaa. Ranta- ja vesialueet rakennetaan palvelemaan ensisijaisesti monipuolista vapaa-ajanviettoa ja matkailua. Tavoitteena on, että meri ja vesi ovat tulevaisuudessa helposti kaupunkilaisten ja matkailijoiden saavutettavissa.

Kaupunkikehitysjaostolle päätettäväksi esitettävät Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Kaupunkistrategia 2029:n sekä Keskustan kehittämisen kärkihankkeen hyväksyttyihin tavoitteisiin ja sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.
Ideakilpailu on lähtölaukaus Linnanniemen kehittämiselle

Kilpailun tavoitteena on löytää Linnanniemelle monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailu käynnistyy tällä syyskaudella.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-10-08_linnanniemen-kehittamiseksi-kansainvalinen-ideakilpailu

Linnanniemen kehittämistä suuntaavan kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen

Linnanniemen alueelle tullaan käynnistämään seuraavassa vaiheessa kansainvälinen ideakilpailu edellä esitettyjen tavoitteiden pohjalta.

Kilpailun tavoitteena on löytää Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan aluetta koskevia monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Idean pohjalta laadittavien suunnitelmien on tarvittaessa voitava toteutua verrattain hitaassakin tahdissa. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Kilpailussa ideoidaan Linnanniemen tulevaisuutta Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kilpailu toimii lähtölaukauksena Linnanniemen alueen kehittämiselle isona strategisena hankekokonaisuutena ulkopuolisia sijoittajia kiinnostavalla tavalla. Kilpailualueesta muodostuu omaleimainen, alueen ainutlaatuista historiaa peilaava kokonaisuus, joka on ympäristöltään korkeatasoinen ja monipuolinen. Kilpailun avulla haetaan toteutuskelpoisia ideoita ja ratkaisuja, joilla tuetaan alueen kehittymistä uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa Turun keskustaa.
Kuva
Kilpailualue kattaa Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan alueet (ks. kuva 2). Alue on tarkoituksellisesti joiltain osin päällekkäinen Ferry Terminal Turku –asemakaava-alueen kanssa.

Kuva 2 Ideakilpailun alue

Kilpailualueesta valtaosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (rky) ja Turun kaupunkiseudun maa-kuntakaavan suojeltaviin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin. Linna ja sen viereiset makasiinit ovat lailla suojeltu muinaisjäännös sekä osayleiskaavan suojelukohde. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee tulevaisuudessa laivayhtiöiden yhteinen satamaterminaali, jonka kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoonaa matkustajaa.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailun ohjelma nojaa yllä esitettyyn vuorovaikutteiseen tavoitteiden asettamisprosessiin, ja sen sisältö tarkennetaan yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Kilpailun valmistelun ja toteutuksen ohjauksesta vastaa Keskustan kehittäminen -kärkihanke. Kilpailu käynnistyy syyskaudella 2019.

Kuten edellä on todettu, kilpailuohjelma laaditaan edellä kuvattujen tavoitteiden pohjalta ja se tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
http://ah.turku.fi/khkeh/2019/1007012l/3968914.htm?fbclid=IwAR1UAC6237o6ILyEjrygf4WjesoOZglmTkbGCB1U-PMta_3t0iXs2SfZ0ic

Forum Marinumissa järjestetään kaikille avoin seminaari johon kaupunkilaisia halutaan ideoimaan mitä alueelle pitäisi saada.
Linnanniemen alueen kehittämisestä järjestetään kaikille avoin seminaari - Turku Future Forum - torstaina 14.2. Forum Marinumissa Turussa kello 16.30 alkaen.

Tilaisuuden pääpuhujana on arkkitehti Juho Grönholm Arkkitehtitoimisto ALAsta. Grönholm on tunnettu muun muassa norjalaisen Kristiansandin uudistuvan satama-alueen kulttuurirakennuksen Kildenin suunnittelijana ja Helsingin Eteläsataman alueen tulevaisuutta pohtineena arkkitehtinä. Hän kuuluu myös huikean suosion ja huomion saaneen Helsingin Oodin suunnittelijoihin.

Tilaisuudessa Linnanniemen kehittämissuunnitelmista kertovat ja keskustelevat myös Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja yhteysjohtaja Antti Kirkkola, sekä Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala, Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjan oppilaita ja satamamestari Antti Pekanheimo Turun satamasta.

Päärooli seminaarissa on kuitenkin yleisöllä, jolta toivotaan näkemyksiä, ajatuksia, toiveita ja keinoja Linnanniemen kehittämiseksi.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-02-07_aurajokisuulle-turun-linnan-ymparistoon-syntyy-uusi-kaupunginosa-linnanniemi-tule

Pieni videonpätkä osasta aluetta.
TurkuCubed, Tlahti, veka tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#99048
Linnanniemen ideakisa alkuun tammikuussa – kilpailussa etsitään paikkaa muun muassa Historian ja tulevaisuuden museolle

Kuva

Turku aikoo tammikuussa käynnistää ideakisan, jonka kohteena on Turun linnan ja Aurajokisuun naapurissa oleva Linnanniemen alue. Palkintosummana jaettaisiin 220 000 euroa. Palkittavista päättäisi virkamiehistä, poliitikoista ja arkkitehdeistä koostuva lautakunta, jonka johtoon on kohoamassa kaupunginjohtaja Minna Arve (kok).

Arve ehdottaa itseään kaupunginhallitukselle, jonka on maanantaina määrä päättää kilpailun periaatteista ja ohjelmasta.

Varapuheenjohtajaksi on nousemassa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen. Hintsasen mukaan kilpailuaika päättyy huhtikuun puolivälin jälkeen, jolloin ratkaisut voitaisiin tehdä jo ennen kesää.

– Lähtökohtana on jakaa ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto, minkä lisäksi tulisi kaksi lunastuspalkintoa. Toivotaan, että jatkosuunnittelun pohjaksi voisi tulla yksi ehdotus. Voi kuitenkin olla, että siinä otetaan elementtejä eri ehdotuksista, Hintsanen arvioi.

Kisan jälkeen vuorossa on asemakaavoitus. Se tapahtuu kokonaisuutena tai osissa.

– Jos kilpailussa löytyy paikka Historian ja tulevaisuuden museolle, kaavoitus käynnistyy heti. Museolla tulisi olla alueellinen ja toiminnallinen yhteys Turun linnaan, Hintsanen pohtii.

Historian ja tulevaisuuden museon sijasta on aiemmin puhuttu pelkästä Historian museosta.

Alueelle lyö tulevaisuudessa leimansa ainakin uusi satamaterminaali, joka sijoittuu Linnanniemen kilpailualueen välittömään läheisyyteen. Itse Linnanniemi halutaan osoittaa ensisijaisesti kulttuurin, matkailun ja viihtymisen monipuoliseksi keitaaksi. Kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoonisesti korkeatasoinen alue olisi toteutettavissa vaiheittain.

– Pääkäyttötarkoitukseksi ei tulisi asuminen, Hintsanen linjaa.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4 ... n+museolle
Kantti tykkää tästä
Avatar
tekijänä Kantti
#99057
Arkkitehtikilpailu on ainoa oikea tapa pyöritellä aluetta, ja asuntojen tulo alueelle on selviö Aurajoen varren eloon puhaltamiseksi satamasta asti.

Arkkitehtikilpailun tuotoksia ovat jo Kakolan ja Fabriikin alueiden kaavoitukset, jotka omasta mielestä ovat onnistuneita. Voisi olettaa tästäkin kenties useamman kilpailutyön jonkinasteista synteesiä? Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä millaisia ehdotuksia ilmaantuu!
tekijänä Tono
#99098
Jotain pointteja tähän, ihan lonkalta. :!:

1. Varmaan selvää on että Telakkarantaa vastapäätä olevalle alueelle voi tulla vain julkista aluetta (eli museo, puisto, linna). Näin koska Telakkaranta on viime vuosina rakennettu sennäköiseksi, että harvempi haluaa ihan tuollaista "jokinäkymää" itselleen kun vastarannalla tiheä rivi laatikkotaloja matalan mustan varastorakennuksen takana... Ei ilmaa ei muotoja, ei värejä, no nothing. :smt021

2. Näkemyksellisempää olisi jo tässä vaiheessa ohjata isot laivat Pansioon ja Naantaliin. Tästä tulee nyt ihme välivaihe. Se toki ei paljoa suoraan haittaa tämän suunnittelualuee osalta, mutta lienee otettava huomioon? Aika lailla selvää kuitenkin on että tuolla on Turun urbaanin keskustan laajenemisalue tulevaisuudessa.

3. Koska tuon yhteisterminaalin vuoksi ei isoja laivoja tarvitse ajaa enää jokeen asti, pitäisi ainakin avattava silta mahduttaa suunnitelmaan välille Hirvensalo-Linnanniemi. (Toki tunnelin saa myöhemminkin tehtyä, mutta silta olisi kaupunkimaisempi/ihmismäisempi ratkaisu).

Lopuksi, ei voi kuin kummastella että Turussa ei näistä asioista tunnu olevan mitään näkemystä. Jotenkin jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa. :smt018
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#99099
Tono kirjoitti: 05.12.19 18:39 Jotain pointteja tähän, ihan lonkalta. :!:

1. Varmaan selvää on että Telakkarantaa vastapäätä olevalle alueelle voi tulla vain julkista aluetta (eli museo, puisto, linna). Näin koska Telakkaranta on viime vuosina rakennettu sennäköiseksi, että harvempi haluaa ihan tuollaista "jokinäkymää" itselleen kun vastarannalla tiheä rivi laatikkotaloja matalan mustan varastorakennuksen takana... Ei ilmaa ei muotoja, ei värejä, no nothing. :smt021

2. Näkemyksellisempää olisi jo tässä vaiheessa ohjata isot laivat Pansioon ja Naantaliin. Tästä tulee nyt ihme välivaihe. Se toki ei paljoa suoraan haittaa tämän suunnittelualuee osalta, mutta lienee otettava huomioon? Aika lailla selvää kuitenkin on että tuolla on Turun urbaanin keskustan laajenemisalue tulevaisuudessa.

3. Koska tuon yhteisterminaalin vuoksi ei isoja laivoja tarvitse ajaa enää jokeen asti, pitäisi ainakin avattava silta mahduttaa suunnitelmaan välille Hirvensalo-Linnanniemi. (Toki tunnelin saa myöhemminkin tehtyä, mutta silta olisi kaupunkimaisempi/ihmismäisempi ratkaisu).

Lopuksi, ei voi kuin kummastella että Turussa ei näistä asioista tunnu olevan mitään näkemystä. Jotenkin jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa. :smt018
1. On ihan selvää että linnan puolelle jokea on tulossa julkista aluetta, kun toivottavasti museo sinne sijoitetaan. Lukee tuossa ylemmässä uutisessakin ''Linnanniemi halutaan osoittaa ensisijaisesti kulttuurin, matkailun ja viihtymisen monipuoliseksi keitaaksi''. Telakkarannan asuinalue ei ehkä ole mikään arkkitehtuurin riemuvoitto ja tyylikkäämpiäkin ratkaisuja olisi voinut varmaankin tehdä, mutta omaan silmääni siellä on säilytetty kohtalaisen hyvin alueen historiallista teollista olemusta tiilitaloineen ja simppeleine muotoineen; lisäksi on komeat nostokurjet sekä tyylikäs Loft-tehdas. Ja täytyy muistaa että alue on edelleen kesken, ravintola on rakentumassa, spa on tulossa sekä jossain kohtaan myös kevyenliikenteen (kääntö)silta Hirvensaloon.

2. En näe miksi ristelylaivat pitäisi ohjata kokonaan Aurajokisuulta pois, ovat ne Helsingissäkin niin ydinkeskustassa kuin voi olla. Ja Turussa kyllä riittää laajentumiselle alueita vuosiksi eteenpäin; Itäharjun nykyinen teollisuusalue sekä kansi Kupittaalle, Turku Energian tontti Pukkilan tehdasalue sekä sen lähialue, juurikin sataman suuntaan tulevat uudet asuinalueet sekä tietysti täydennysrakentaminen ruutukaava-alueella.

3. Silta jokisuulla tuskin tulisi olemaan kovin suosittu ehdotus kansan tai poliitikkojen riveissä, katsoen pelkästään että Hirvensalon Uittamoon liittävä suunniteltu silta on ollut kovan parran pärinän kohteena.

Ja tuo viimeinen ''pointti'' meni ainakin itseltä ihan ohi, mistä asioista ei ole näkemystä? Miten jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa?
James tykkää tästä
tekijänä hmikko
#99100
TurkuCubed kirjoitti: 05.12.19 19:36 Ja Turussa kyllä riittää laajentumiselle alueita vuosiksi eteenpäin;
Juu, todellakin. Turku ei ole Helsinki. Tasaista maata piisaa joka suuntaan, eikä satama aiheuta nykyisellä paikallaan mitään ylitsepääsemätöntä haittaa keskustassa. Sitä ei todellakaan tarvitse tämän takia ruveta siirtämään. Ja sitten kun nuo mainitut alueet on rakennettu/tiivistetty, niin tiivistettävää lähiötä piisaa huru mycket, myös hyvillä paikoilla.
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#99251
Uudistuvasta Linnanniemestä rakentuu Turun merellinen kaupunkikeskus

Kuva
Linnanniemen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat merkittäviä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Tulevaisuuden Linnanniemi on ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskus, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston.

- Toivon, että kilpailulla saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus vaihtoehtoja alueen tulevaisuudeksi. Vaihtoehtojen pohjalta on helppoa synnyttää laajaa keskustelua kaupunkilaisten kanssa, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kuvaa ideakilpailun tavoitteita.

Linnanniemen alueen toteutuminen tavoitellun kaltaisena kaupunkikeitaana lisää Turun kaupungin ja sen merenranta-alueiden vetovoimaa niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoille. Alueen kehittämisessä ovat keskeisessä roolissa Turun linna, Forum Marinum ja tuleva Historian ja tulevaisuuden museo.

Turun kaupunginhallitus päätti Linnaniemen ideakilpailun järjestämisestä 19.12.2019. Historian museon sijoittamisesta alueelle päätettiin aiemmin toukokuussa. Linnanniemen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Ferry Terminal Turku -yhteisterminaalin alue, jonka asemakaavoitus käynnistettiin kesäkuussa 2019 ja jonka tarpeet otetaan huomioon Linnanniemen suunnittelussa.

Linnanniemen kilpailutöiden arvostelussa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että ehdotus on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti monipuolinen, kestävän kehityksen periaatteet huomioiva sekä teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Ideakilpailun arvostelua varten on nimetty 11-jäseninen palkintolautakunta:

Minna Arve, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, varapuheenjohtaja
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti
Erik Söderholm, toimitusjohtaja, Turun satama
Staffan Lodenius, arkkitehti SAFA
Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti MARK
Kaupunginhallituksen nimeämät luottamushenkilöt: Niko Aaltonen (kok), Kristiina Hellsten (sd) ja Katri Sarlund (vihr)
Kilpailulautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti SAFA Paula Markkula.

Kevään aikana saadut kilpailuehdotukset asetetaan myös julkisesti nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kaupunginhallitukselle esitellyt Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.

https://www.turku.fi/uutinen/2019-12-19 ... unkikeskus
Tlahti tykkää tästä
Avatar
tekijänä Kantti
#99254
Linnanniemen suunnittelu on vähintään yhtä merkityksellinen uniikin alueensa vuoksi kuin Ratapihan elämyskeskuksen. Sanoisin jotta selvästi merkittävämpi! Ratapihalla ei ole kovinkaan merkittävää historiaa jollainen Turun linnan alueella on koko Suomen kannalta, noin 700 monivaiheista vuotta taistelujen aalloissa, omistajanvahdoissa, herttuat, prinssit ja käskynhaltijat ovat seuranneet toisiaan, tuhoissa ja jälleenrakennuksissa tähän päivään itsenäiseen Suomeen.

Kilpailuohjelma julkaistaan ensi vuoden puolella, 9.1.2020. Ensimmäinen mielenkiinnon kohde on kilpailuohjelma, toinen hetki jolloin jatkoon valitut vaihtoehdot julkaistaan ja kolmas kun voittanut ehdotus kerrotaan. Jännittämistä on tiedossa Turun osalta tämän ympärillä! :)

http://www.turku.fi/linnanniemi
Tlahti tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#99344
Linnanniemen kilpailuohjelma on nyt julkaistu, mukaan lukien kaikki vaadittavat liitteet. Kilpailu pidetään kaikille avoimena kansainvälisenä kilpailuna. Kiinnostuneille pidetään avoin kilpailuseminaari 22.1.2020 Turun linnassa, jonka lopuksi voi esittää kysymyksiä. Kilpailuaika päättyy 21.4. ja kilpailuohjelman mukaan tulokset pyritään julkistamaan kesäkuun aikana.
Mielenkiintoinen puoli vuotta tulossa odottaessa kilpailun ehdotuksia ja tuloksia! Toivottavasti saadaan korkeatasoisia ehdotuksia ja että löytyisi myös rohkeutta valita niistä.

http://www.turku.fi/linnanniemi

Kuva
Tlahti tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#100368
Linnanniemen ideakilpailuun tuli peräti 129 ehdotusta, jotka julkaistaan ja esitellään 25.6. järjestettävässä etätilaisuudessa, jonka jälkeen ehdotukset ovat yleisön kommentoitavana elokuun alkuun saakka.

Alueelle kaavailtu yhteisterminaali sensijaan on mahdollisesti vastatuulessa?
Edit. Turun Sanomien uutisen mukaan kustannukset voisivat olla reilu 250 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus olisi 80 miljoonaa. Pansioon siirtäminen olisi vähän halvempaa, mutta on silläkin apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen mukaan 200 milj.€ hintalappu sekä siihen päälle huomattavat imagotappiot.
Turun yhteisterminaalihankkeen kustannusarvio paisui lähelle raitiotieratkaisua – Turku selvittää myös kahta muuta vaihtoehtoa

Turun kaupunki, Turun Satama Oy sekä laivayhtiöt Tallink Silja ja Viking Line ovat alkaneet selvittää kolmea vaihtoehtoa Turun matkustajaterminaalin paikaksi. Alkuperäinen Linnanaukkoon suunniteltu yhteisterminaalihanke on osoittautumassa kustannuksiltaan kalliiksi ratkaisuksi investoinnilla saavutettaviin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin nähden.

Yhteisterminaalin suunnittelu käynnistettiin vuonna 2018, koska nykyisten terminaali- ja kenttäalueiden maanvuokrasopimukset ovat päättymässä vuoden 2025 lopussa. Alkuperäisessä suunnitelmassa Viking Line ja Tallink Silja siirtyisivät kantasatamaan rakennettavan uuden yhteisterminaalin käyttäjiksi. Alueelle tulisi myös pysäköintitalo. Samalla liikenne- ja raideyhteydet linjattaisiin uudelleen..

Hankkeen kokonaiskustannusarvio paisuisi lähelle 300 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan myös vanhojen terminaalirakennusten lunastus- ja purkukustannukset.

– Kokonaiskustannukset kipuavat lähes raitiotiehankkeen tasolle. Meidän oli siten pakko ryhtyä etsimään vaihtoehtoja, joilla on toisaalta mahdollista alentaa investointikustannuksia ja toisaalta saada investointien vastapainoksi tuloja kiinteistökehityksellä, sanoo Turun apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen tiedotteessa.

Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat matkustajasataman siirtäminen Pansioon ja niin sanottu 0+-vaihtoehto.

0+-vaihtoehto tarkoittaisi sitä, että matkustajaterminaalit tukeutuisivat osittain Viking Linen nykyiseen terminaaliin ja osittain Tallink Siljan terminaalin alueeseen siten, että ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen tapahtuisivat Tallinkin Siljan nykyisen liikennealueen suunnasta.

Uutta yhteisterminaalia ei siis rakennettaisi. Hanke maksaisi arviolta vajaat 100 miljoonaa.

Pansio-vaihtoehdon ongelmana on alueen sijainti. Matka keskustaan muodostuisi turismin kannalta liian pitkäksi. Lisäksi alueen rakentamiskustannukset matkustajaterminaalin tarpeisiin kohoaisivat lähes yhtä suuriksi kuin alkueperäisessä vaihtoehdossa.

Vaihtoehtoja esiteltiin Turun kaupunginhallitukselle iltakouluasiana torstaina. Kyseessä on kolme tasavertaisina vaihtoehtoa. Ratkaisu muodostuu yhdessä laivayhtiöiden kanssa jatkettavan selvitystyön tuloksena vuoden 2020 loppuun mennessä.

– Yhteistyö on ollut hyvää, vaikka ymmärrämme, että tilanteen muuttuminen on ollut laivayhtiöille haastava asia. Olen varma, että löydämme yhdessä parhaan ja toimivimman ratkaisun, jolla mahdollistetaan kaupunkikehityksen tavoitteet ja turvataan samalla liikennöinnin jatkuvuus, toteaa Jarkko Virtanen.

Terminaalihankkeen aiesopimusaikaa laivayhtiöiden kanssa aiotaan jatkaa vuodenvaiheeseen saakka, jotta osapuolet pystyvät laatimaan huolellisesti kaikki tulevan vaihtoehdon valintaan vaikuttavat teknistaloudelliset selvitykset.

https://yle.fi/uutiset/3-11408762
Avatar
tekijänä Gascal
#100371
Mielenkiinnolla odotan noita ehdotuksia! Toivottavasti uusi terminaali saadaan aikaiseksi; nuo kaksi vaihtoehtoa eivät kaupunki-imagon kannalta houkuttele lainkaan.

Itse toivoisin, että nykyinen Viking Linen ja Forum Marinumin välinen asfalttialue otettaisiin virkistyskäyttöön. Terminaalin voisi siirtää tuohon Tallinkin terminaalin tilalle tai tästä hieman pohjoisempaan. Raidelinjakin on valmiina, joten uuden juna-aseman rakentaminen olisi myös mahdollista, mikäli se nähdään tarpeelliseksi.

Linnaniemi on tällä hetkellä erittäin masentava sisääntulo kauniiseen kaupunkiin. Turun linna hukkuu teollisuusalueen keskelle. Inspiraatiota tähän hankkeeseen voisi hakea esim. Singaporen Gardens by the Bay -puistoalueesta. Toki Turun budjetti huomioiden yhtä grandioottista toteutusta ei ole odotettavissa eikä tuohon sellainen sopisikaan, mutta jotain puistomaista virkistys- viihde- ja ravintola-alueen yhdistelmää tuonne kaipaisin. Kaupunkimaista rakentamista sitten enemmänkin Turun linnan pohjoispuolelle, kuten nyt hiljalleen tehdäänkin. Ensi viikolla nähdään mitä on pohdittu!
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#100384
Linnanniemen kilpailun ehdokkaat ovat nyt julkaistu yleisön kommentoitavaksi. Ehdokkaita tosiaan 129 kappaletta, eli alla olevissa kuvissa ei ole tosiaankaan koko kilpailun tarjonta. Ehdokkaita esittelevä live tilaisuus alkaa tänään klo 14. Mukana on selvästi lennokkaampia ehdotuksia jotka vaativat huomattavaa rantaviivan muokkausta; toiset taas pysyttelevät nykyisillä maa-alueilla.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva
hmikko, Gascal, veka tykkää tästä
Avatar
tekijänä Gascal
#100387
Tässä omat 10 suosikkia ilman paremmuusjärjestystä.

Vissionnaire
Rohkeaa muotoilua ja mukana ripaus konservativismia makasiinikaupungin osalta. Varsin tiivis suunnitelma, ehkä hieman levotonkin, mutta hyvä pohja jatkokehitykselle.

Kohtaamisia
Alueellisesti selkeä ja miellyttävä kokonaisuus. Niemen kärjen rakennukset tosin hieman epäyhtenäiset.

A Land of Green
Avoin ja vihreä ympäristö sopii hyvin niemen alueelle. Puistoalueet eivät myöskään vaadi kaikenmaailman tilpehöörejä ja yksinkertainen on tällaisena kaunista. Rakennuskannan varastomaisuus sen sijaan hieman ärsyttää.

Connect My Turku
Hyvin tehty suunnitelma, joka jatkaa sataman muun alueen uudishankkeiden tyyliä. Miellyttävä ja lämmin sisääntulo kaupunkiin.

Turku Wave
Havainnekuvan perusteella rakennusten sijoittaminen onnistunutta ja aaltomainen museo sopii hyvin tuohon. Hieno rakennus, mutta pääfokus pysyy kuitenkin hyvin takana näkyvässä linnassa, joka saa tilaa asiallisella puistoalueella.

Jaarlin Uni
Asuinkorttelit kanavoineen ovat tyylikkäitä ja mukavan eurooppalaisia. Sen sijaan niemen kärjen alue jää hieman keskeneräisen oloiseksi. Linna on varsin ahtaasti, mutta jokivarsi on onnistunutta.

ReTurku 2050
Samoja teemoja kuin aikaisemmissakin. Puisto voisi olla yksinkertaisempi, mutta rakennuskanta mukavan tuttu ja Turkuun sopiva (vrt. Portsa / Martti). Vanhaa Vikingin terminaalia en säästäisi.

Kolme Palaa
Ks. edellä.

Flow
Selkeä ja tyylikäs kokonaisuus. Sopivalla tavalla urbaani niemenkärjen alueelta rikkomatta linnan ympäristöä liikaa. Yksityiskohtina heittäisin kuitenkin nuo urheilukentät pois eikä huvipoistoa tuohon ahtaaseen sopiin ole järkevä laittaa.

Monessa ehdotuksessa rikottiin rantaviivaa varsin radikaalisti, mikä ei mielestäni sopinut alueelle. Flow tai Turku Wave näistä saisi oman äänen; yksinkertaista ja tyylikästä.

Turku Wave:
Kuva

Flow:
Kuva

Edit: muutama lisänosto suunnitelmista:
Hildegaard
Turku Martime District
Turun linnaniemi
Spreading Green
Archipelago Go Grow
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#101119
Kilpailu on ratkennut ja kymmenen parasta työtä laitettu kommentoitavaksi: https://kerrokantasi.turku.fi/linnanniemi-menestyneet
Linnanniemen ideakilpailun ykköspalkinto liettualais-suomalaiselle ryhmälle

Linnanniemen ideakilpailun on voittanut liettualais-suomalaisen After Partyn kilpailuehdotus ”Kolme palaa”. Toiselle sijalle sijoittui Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy:n kilpailutyö ”H2Å” ja kolmanneksi Liisa Heinosen ja Henri Jessen-Juhlerin työ nimeltä ”Kolme”. Palkitut uutta merellistä kaupunginosaa visioivat työt saivat kiitosta mm. Turun linnan roolin kunnioittamisesta sekä alueelle suunniteltujen toimintojen tasapainoisuudesta.


Kuva

Turun linnan ympäristön alueelle järjestettiin keväällä 2020 Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu, jonka tavoitteena oli löytää tälle monin tavoin merkittävälle alueelle kattava kokonaisidea sekä monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja.

- Kilpailuohjelma ohjasi vahvasti arvokkaan ympäristön kunnioittamiseen ja tätä tavoitetta ehdotukset toteuttivat hyvin. Parhaissa ehdotuksissa historiallista ympäristöä on korostettu kauniisti ja alueen merellinen sijainti on huomioitu luotaessa uutta kaupunkia persoonallisin tavoin, kiittää palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve.

Voittajatyössä ”Kolme palaa” Linnanniemen alue on nimensä mukaisesti jaettu kolmeen osaan, joilla on omat toiminnalliset erityisluonteensa. Alueet ovat saaneet suunnittelijoilta nimet Uusi Linnanpuisto, Merikortteli ja Satamakaupunki. Palkintolautakunta piti työn erityisansioina sen herkkyyttä ja tasapainoisuutta. Kolmijakoinen perusratkaisu kunnioittaa Turun linnaa ja luo laajan puistoalueen linnan ja joen välille.

- Tuomalla luonto vahvasti takaisin Linnanniemeen voidaan saavuttaa kaivattu linkki kaupungista saaristoon. Kolmen toiminnallisesti erilaisen alueen ansiosta kokonaisuudesta on saatu tasapainoinen ja monipuolinen. Kilpailun kolme palaa myös symboloivat Turun ominaispiirteitä, kertoo After Partyn arkkitehteihin lukeutuva Giedrius Mamavicius.

Toiseksi sijoittuneen kilpailutyön ”H2Å” palkintolautakunta arvioi ratkaisuiltaan omaperäisimmäksi. Siinä Linnankadun akselin ja täydennysrakentamiskortteleiden vahvojen linjausten myötä muodostuu nykytilasta ja muista kilpailuehdotuksista selvästi poikkeava tilarakenne: linna suuntautuu merta eikä jokea kohti.

Kolmanneksi sijoittunut työ ”Kolme” sai kiitosta onnistuneesta ja maltillisesta kokonaisratkaisusta. Ehdotuksessa rakentaminen on kauttaaltaan matalaa, mikä jättää Turun linnan hallitsemaan kaupunkikuvaa. Suunnitelmassa on kiinnostavia ulkotiloja ja lupaavia tilasarjoja ja se muodostaisi epäilemättä miellyttävää kävelykaupunkia.

Kuva

- Kilpailutehtävän vaativuus ja moninaisuus on varmasti vaikuttanut siihen, että ehdotukset sisältävät poikkeuksellisen vahvaan analysointiin perustuvia luovia ideointeja alueen monipuolisiksi tulevaisuuskuviksi. Tämä materiaali on suureksi hyödyksi myös jatkossa, sanoo palkintolautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja Timo Hintsanen.

Palkittujen töiden lisäksi kaupunki päätyi lunastamaan käyttöönsä vielä kaksi työtä: tanskalaisen STEDin ja Atelier Lorentzen Langkilden ehdotuksen ”The Urban Archipelago” ja Studio A/H:n ehdotuksen ”Tides”.

- Jatkovaiheessa tavoitteena on tutkia yhdessä kaupunkilaisten, elinkeinoelämän edustajien ja muiden kumppaniemme kanssa, miten hyviksi arvioituja piirteitä voidaan parhaalla tavalla yhdistää toimivaksi ja vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Meillä on nyt erinomaiset ainekset rakentaa Linnanniemestä se historiaa ja merellisyyttä nykyaikaiseen kaupunkikulttuuriin luovasti yhdistävä urbaani keidas, jota tässä kehittämistyössä tavoittelemme. Puitteet eivät voisi olla komeammat, Timo Hintsanen sanoo.

https://www.turku.fi/uutinen/2020-10-28 ... e-ryhmalle
hmikko, Tlahti, Kantti ja 2 muuta tykkää tästä
Avatar
tekijänä Kantti
#101122
Boren reelingiltä otettu panoraama kohdasta, johon monen ehdokkaan ideassa on sijoitettu Historian ja tulevaisuuden museo. Näkymä tänään

Kuva