Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
Tekijänä Kantti
#98626
Viime vuoden puolella kaupunki ilmoitti satama-alueen kehittämishankkeesta jossa Viking ja Tallink ryhtyisivät operoimaan samasta, yhteisestä terminaalista, joka olisi kaupungin omistuksessa ja jota laivayhtiöt vuokraisivat. Satamasta vapautuisi nykyisin Vikingin käytössä olevaa kaupungin omistamaa aletta, jota ryhdyttäisi kehittämään uudenlaiseen käyttöön.

Laivaliikenteen uusi yhteisterminaali avaa mahdollisuuksia satama-alueen kehittämiselle

Satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Alueen keskeiset toimijat sitoutuvat vetovoiman kasvattamiseen yhteisellä aiesopimuksella.
Kuva
Kuva
https://www.turku.fi/uutinen/2018-08-17_laivaliikenteen-uusi-yhteisterminaali-avaa-mahdollisuuksia-satama-alueen


Tänään kaupunki on julkaissut tiedotteen kansainvälisen ideakilpailun teettämisestä Linnaniemen kehittämiseksi.

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Kuva
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu.

04.10.2019
Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna.

Linnanniemen aluetta kehitetään uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa keskustaa. Alueen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat tärkeitä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun linna ja tuleva Historian museo. Myös Forum Marinumin kehittyminen monipuoliseksi merellisten palveluiden, osaamisen ja elämysten Merikeskukseksi mahdollistetaan.

Laivaliikenteen tulevan yhteisterminaalin myötä alueelle vapautuu uutta julkista kaupunkitilaa. Ranta- ja vesialueet rakennetaan palvelemaan ensisijaisesti monipuolista vapaa-ajanviettoa ja matkailua. Tavoitteena on, että meri ja vesi ovat tulevaisuudessa helposti kaupunkilaisten ja matkailijoiden saavutettavissa.

Kaupunkikehitysjaostolle päätettäväksi esitettävät Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Kaupunkistrategia 2029:n sekä Keskustan kehittämisen kärkihankkeen hyväksyttyihin tavoitteisiin ja sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.
Ideakilpailu on lähtölaukaus Linnanniemen kehittämiselle

Kilpailun tavoitteena on löytää Linnanniemelle monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailu käynnistyy tällä syyskaudella.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-10-04_linnanniemen-kehittamiseksi-kansainvalinen-ideakilpailu

Linnanniemen kehittämistä suuntaavan kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen

Linnanniemen alueelle tullaan käynnistämään seuraavassa vaiheessa kansainvälinen ideakilpailu edellä esitettyjen tavoitteiden pohjalta.

Kilpailun tavoitteena on löytää Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan aluetta koskevia monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Idean pohjalta laadittavien suunnitelmien on tarvittaessa voitava toteutua verrattain hitaassakin tahdissa. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Kilpailussa ideoidaan Linnanniemen tulevaisuutta Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kilpailu toimii lähtölaukauksena Linnanniemen alueen kehittämiselle isona strategisena hankekokonaisuutena ulkopuolisia sijoittajia kiinnostavalla tavalla. Kilpailualueesta muodostuu omaleimainen, alueen ainutlaatuista historiaa peilaava kokonaisuus, joka on ympäristöltään korkeatasoinen ja monipuolinen. Kilpailun avulla haetaan toteutuskelpoisia ideoita ja ratkaisuja, joilla tuetaan alueen kehittymistä uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa Turun keskustaa.
Kuva
Kilpailualue kattaa Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan alueet (ks. kuva 2). Alue on tarkoituksellisesti joiltain osin päällekkäinen Ferry Terminal Turku –asemakaava-alueen kanssa.

Kuva 2 Ideakilpailun alue

Kilpailualueesta valtaosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (rky) ja Turun kaupunkiseudun maa-kuntakaavan suojeltaviin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin. Linna ja sen viereiset makasiinit ovat lailla suojeltu muinaisjäännös sekä osayleiskaavan suojelukohde. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee tulevaisuudessa laivayhtiöiden yhteinen satamaterminaali, jonka kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoonaa matkustajaa.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailun ohjelma nojaa yllä esitettyyn vuorovaikutteiseen tavoitteiden asettamisprosessiin, ja sen sisältö tarkennetaan yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Kilpailun valmistelun ja toteutuksen ohjauksesta vastaa Keskustan kehittäminen -kärkihanke. Kilpailu käynnistyy syyskaudella 2019.

Kuten edellä on todettu, kilpailuohjelma laaditaan edellä kuvattujen tavoitteiden pohjalta ja se tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
http://ah.turku.fi/khkeh/2019/1007012l/3968914.htm?fbclid=IwAR1UAC6237o6ILyEjrygf4WjesoOZglmTkbGCB1U-PMta_3t0iXs2SfZ0ic

Forum Marinumissa järjestetään kaikille avoin seminaari johon kaupunkilaisia halutaan ideoimaan mitä alueelle pitäisi saada.
Linnanniemen alueen kehittämisestä järjestetään kaikille avoin seminaari - Turku Future Forum - torstaina 14.2. Forum Marinumissa Turussa kello 16.30 alkaen.

Tilaisuuden pääpuhujana on arkkitehti Juho Grönholm Arkkitehtitoimisto ALAsta. Grönholm on tunnettu muun muassa norjalaisen Kristiansandin uudistuvan satama-alueen kulttuurirakennuksen Kildenin suunnittelijana ja Helsingin Eteläsataman alueen tulevaisuutta pohtineena arkkitehtinä. Hän kuuluu myös huikean suosion ja huomion saaneen Helsingin Oodin suunnittelijoihin.

Tilaisuudessa Linnanniemen kehittämissuunnitelmista kertovat ja keskustelevat myös Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja yhteysjohtaja Antti Kirkkola, sekä Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala, Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjan oppilaita ja satamamestari Antti Pekanheimo Turun satamasta.

Päärooli seminaarissa on kuitenkin yleisöllä, jolta toivotaan näkemyksiä, ajatuksia, toiveita ja keinoja Linnanniemen kehittämiseksi.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-02-07_aurajokisuulle-turun-linnan-ymparistoon-syntyy-uusi-kaupunginosa-linnanniemi-tule

Pieni videonpätkä osasta aluetta.
TurkuCubed, hmikko, Tlahti ja 1 muut peukuttivat tätä