Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä TurkuCubed
#104517
Nykyisessä asemakaavassa suojellut kaarihallit ovat olleet kevään ajan Sirate Groupin tutkittavana. Turun kaupunki tilasi selvityksen kun Lehto Asunnot alkoi vaatia kaavamuutosta hallien purkamiseksi niiden huonon kunnon takia. Sirate on toteuttanut myös Pukkilan entisen tehdasalueen vanhan massalaitoksen kuntoselvityksen, ja kuten massalaitoksen tapauksessa, kaupungin virkamiehet ovat esittämässä kaupunkiympäristölautakunnalle, että Lehdon anoma asemakaavamuutos otettaisiin kaavaohjelmaan ja että suojelumerkintä poistettaisiin.

Mikäli näin tosiaan käy molemmissa kohteissa, niin on tulos aikalailla täydellinen farssi Turun kaupungin kaavoituksen uskottavuudelle. Tällaisilla ennakkotapauksilla voivat rakennusyhtiöt sepustaa vaikka minkälaisia hienoja visioita kaikkiin suojeltavaksi esitettäviin kohteisiin ja kun kaava sitten aikanaan valmistuu, niin kädet nousevatkin pystyyn ja ruvetaan anomaan postimerkkikaavoja rakennusten huonon kunnon ja korjaamisen kustannustehottomuuden perusteella.

Siraten selvityksen mukaan suurimmat huolet liittynevät kaarihallien paalutuksen kantavuuteen ja katon lumikuorman kestoon. Minun mielestäni selvityksessä ei kuitenkaan ollut mitään mikä ei olisi kohtuullisella rahamäärällä ratkaistavissa, mutta tietysti Lehdon mielestä helpompaa ja rahakkaampaa on purkaa hallit pois ja rakentaa tilalle iso kasa asuntoja. Kattorakenne on selvityksenkin mukaan itsessään kohtalaisessa kunnossa, mutta vaatii n. 50 000€ maksavan koeponnistuksen kantavuuden selvittämiseksi. Katon rakenteen vahvistaminen on myös tarvittaessa mahdollista, mikä tosin lisää kuormaa rakennuksen paaluille ja alapohjalaattaan. Pohjalaatta on kärsinyt varhaispakkasrapautumisesta ja on Siraten mukaan uusittava noin 50%:sti ja sen jälkeen ongelma ovatkin ne paalut. Arkistoista ei löytynyt dokumentaatiota että ulottuvatko paalut kallioon asti, vai jäävätkö ne moreenin tuettaviksi, joten paalujen kantavuudesta ei voi aivan varma olla. Kaikki ongelmia, jotka ovat rahalla ratkaistavissa, eivätkä ole mitään mitä ei olisi Suomessa aiemmin tehty.

Pukkilan massalaitoksen osalta voisin ehkä jopa uskoakkin että rakenteeltaan hankalan ja homeisia muottilautoja sisältävän rakennuksen muuntaminen järkevään uudiskäyttöön voi olla erittäin hankalaa ellei mahdotonta, niin että rakennukselta vaadittu suojelu toteutuu. Mutta Herttuankulman kaarihallien osalta olen jokseenkin vakuuttunut että kyse on vain ja ainostaan Lehdon tahdon puutteesta ja ainaisesta voiton tavoittelusta. Kaarihalleissa on omat rakenteelliset ongelmansa, mutta näin maallikon silmään Siraten selvityksestä ei näkynyt mitään sellaista, mitä ei voitaisi nykyrakennustekniikalla ratkaista. Rahaahan se vaatii, joskus ehkä jopa enemmän kuin vanhan purkaminen ja uuden tekeminen, mutta se nyt ei varsinaisesti ole yllätys kun saneerataan vanhoja rakennuksia uuteen käyttöön.

En voi kuin toivoa että kaupungin päättäjiltä löytyy uskoa ja tahtoa asemakaavan torppaamiseksi.

Siraten selvitys: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128551.pdf
Lehto Asunnot lausunto: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128552.pdf
Lehdon viitesuunnitelma uudisrakennuksesta: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128549.pdf
Pyöröovi, James, veka ja 1 muuta tykkää tästä