Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Alakerrassa käydään jutustelua mielenkiintoisista rakennusprojekteista. Täällä ei välitetä korkeusennätyksistä vaan iloitaan myös pienemmistä rakennuksista ja vanhemmista arkkitehtuurin helmistä.
tekijänä Quu
#1499
Vähitellen alkaa tästäkin tuppukylästä kehittyä asuttava pikkukaupunki. :) En odota, että muita hirveästi kiinnostaa, mutta haluan itseänikin varten pitää "listaa" näistä.


1.
Ilkka 14.5.2005 kirjoitti: Seinäjoen keskustaan halutaan laatua ja ilmettä tontinluovutuskilpailulla

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen varaisi Maakunta-aukiosta saatavat rahat kaupunkikeskustan kehittämiseen

Kuva
Maakunta-aukion paikalle Seinäjoen Kalevankadun varteen on tulossa liiketilaa ja asuntoja, jos suunnitelma tontinluovutuskilpailusta toteutuu. Autot saavat painua maan alle. Kuva: Marika Nyström

SEINÄJOKI

Annukka Latvala

Seinäjoen Maakunta-aukiolle rakennetaan laadukkaita asuntoja ja liiketilaa, jos suunnitelmat tontinluovutuskilpailusta toteutuvat. Samalla Puistopolusta aiotaan rakentaa kunnon kävelykatu kalusteineen ja valaistuksineen.

Seinäjoen keskustan kehittämissuunnitelmat muuttuvat rakennustyömaan paukkeeksi Maakunta-aukiolla ehkä jo ensi vuonna. Kaupunki aikoo järjestää aukiosta tontinluovutuskilpailun, jossa tontin saa parhaan suunnitelman jättävä rakentaja.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen ehdotusta kilpailun järjestämistä maanantaina. Asia vaatii myös valtuuston hyväksyntää.

Rakentajia kilpailutetaan laadulla. Voittaja ei ole paksuimman setelitukun tarjoaja, sillä tontin hinta naulataan etukäteen. Pukkisen ehdotuksessa se on 1 150 000 euroa. Kilpailun voittaja saisi tuolla rahalla 1 900 neliön tontin ja 5 000 neliötä rakennusoikeutta ja velvollisuuden rakentaa autopaikat maan alle.

Kaupunki sijoittaisi tontin luovutuksesta saatavan rahan kokonaisuudessaan kaupunkikeskustan kehittämiseen. Sillä voidaan esimerkiksi kohentaa Puistopolkua kävelykatuna.

KUTSUKILPAILU. Tontinluovutuskilpailu järjestettäisiin suljettuna kilpailuna joukolle valtakunnallisia rakennuttajia ja urakoitsijoita. Kaupunginarkkitehti Juhani Lahden arvion mukaan näitä on ehkä kymmenkunta.

- Muutamat potentiaaliset toteuttajat ovat jo kyselleet asiasta.

Aivan vapaita käsiä rakennusliikkeillä ei ole. Kaupunki haluaa keskeiselle paikalle liiketilojen ja asuntojen lisäksi pysäköintitilaa maan alle. Kauppaan kuuluisi velvollisuus rakentaa 3 750 neliön maanalaiset paikoitustilat. Niistä osa tulisi tontin rajojen ulkopuolelle Kalevankadun ja Puistopolun alle.

Maanpäällisestä rakennusoikeudesta noin kolmannes eli 1 500 neliöitä olisi liiketilaa. Se sijoittuisi katutasoon. Ylempiin kerroksiin tulisi asuntoja, yhteensä viitisenkymmentä. Rakennuksen suurin sallittu korkeus olisi kuusi kerrosta.

Autopaikkoja tulisi yhteensä 70, joista parikymmentä tontin ostaja voi myydä muille kiinteistönomistajille.

LAATU RATKAISEE. Ehdotettu aikataulu on varsin nopea. Kilpailuaika ulottuu toukokuun lopusta kesäkuun loppuun, johon mennessä rakentajien olisi siis jätettävä luonnoksensa arviointityöryhmälle.

Kaupunginhallituksessa valittava arviointityöryhmä voisi käyttää asiantuntijoita apuna kilpailutöiden arvostelussa.

Miten laatua sitten arvioidaan, se määritellään kaupunginhallitukselle maanantaina esiteltävässä kilpailuohjelmassa. Lahden mukaan merkitseviä asioita ovat mm. suunnitelman tuoreus ja ratkaisun toimivuus, itse rakennuksen arkkitehtuuri, piha-alueiden viihtyisyys ja kokonaisuuden liittyminen lähiympäristöön.

JATKOA SEURAA. Etelä-Suomen kaupungeissa on järjestetty tontinluovutuskilpailuja, mutta Seinäjoella kyseessä olisi ensimmäinen kokeilu. Kokemuksia voidaan Lahden mukaan käyttää myöhemmin vaikka Keskustorilla. Samanlaista ideaa on kaavailtu sinnekin.

Maakunta-aukio on nykyisessä kaavassa torialuetta. Sen vuoksi kortteli vaatii asemakaavan muutosta. Se on tarkoitus tehdä sen jälkeen, kun kilpailu on käyty ja voittajasuunnitelma on tiedossa.

Kaupunginarkkitehti Lahti arvioi, että rakentaminen voisi alkaa jo ensi vuonna.

Jos kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelman tontinluovutuskilpailusta, asia ehtii valtuuston käsittelyyn viikon päästä.
Pähkinänkuoressa:

"Maakunta-aukiolle", joka on tällä hetkellä maksuton parkkipaikka ihan keskustan ytimessä, rakennetaan mahd. 6 kerrosta liiketilaa ja asuntoja sekä parkkihalli maan alle. Vieressä kulkevasta Puistopolusta rakennetaan oikea kävelykatu, ja näin saadaan amisten korttelirallikin lopetettua. Rakennustyöt saatetaan aloittaa jo ensi vuonna.

Tuo erikseen mainittu "Keskustori" on aukio jonka vilkasliikenteinen tie nykyisin lävistää, mutta jos hyvin käy, niin senkin paikalle rakennetaan jotain uutta.


2.
Ilkka 14.5.2005 kirjoitti: Jokivarteen kaavaillaan tornitalojen rivistöä

Seinäjoen kaupunki aikoo rahoittaa kaavamuutoksella Framin kakkosvaiheen rakentamista

Kuva
Framin vastarantaa hallitsee tulevaisuudessa korkeiden asuinkerrostalojen rivistö, jos suunniteltu kaavamuutos toteutuu Seinäjoella. Kuvassa näkyvät myös suunnitellut Framin laajennusosat. Havainnekuva: Seinäjoen kaupungin tekniikkakeskus, ilmakuva SLF Finland

SEINÄJOKI

Annukka Latvala

Uusia kaupunkiasuntoja jokivarteen lupaa asemakaavan muutos, jota valmistellaan Seinäjoella. Uimahallin ja Kampustalon väliselle ranta-alueelle on hahmoteltu seitsemän kuusikerroksista tornitaloa.

Seinäjoen kaupunki aikoo kaavoittaa kaupungin keskustan tuntumaan jokivarteen uusia tornitalojen tontteja. Areenaa ja Framia vastapäätä on piirretty valmisteluvaiheen luonnoksissa seitsemän korkeaa asuinkerrostaloa.

Kaavamuutos lähtee etenemään, jos kaupunginhallitus hyväksyy maanantaina kaupunginjohtaja Mikko Pukkisen ehdotuksen kaavan tarkistamisesta Seinäjoen itä- ja länsirannalla.

Ajatuksena on rahoittaa tonttien myynnistä saatavilla tuloilla kaupungin maksuosuutta suunnitellussa Framin laajennuksessa. Pukkisen arvion mukaan niistä kertyisi noin viidenneksen osuutta vastaava summa.

Kaupunki voisi Pukkisen mukaan sijoittaa tuolla panoksella Framin uusiin tiloihin esimerkiksi taidemuseon tai kirjaston.

Framin laajennuksen rakennustyöt aiotaan aloittaa vuoden 2006 alussa. Hankkeen toteuttaa Seinäjoen Teknologiakeskus Oy. Laajennusosiin tulee tilaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan alan tarpeisiin ja yrityksille.

KAKSI LAAJENNUSTA. Seinäjoen keskeiseen jokirantamaisemaan on siis luvassa suuria mullistuksia joen molemmin puolin. Framia laajennetaan joen länsipuolella ja itäpuolelle nousee korkeiden asuinkerrostalojen rivistö.

Framia aiotaan laajentaa tässä vaiheessa kahteen suuntaan, yhteensä noin 15 000 neliön verran.

Ammattikorkeakoulun laajennusosa nousee Framin eteläpuolelle nykyisen rakennusrivin jatkoksi. Toinen uusi rakennus tulee joko Jouppilantien ja Kampusraitin kulmaukseen tai jokirantaan Epecin toimitalon ja Areenan väliin.

Tähän toiseen rakennukseen tulisi lähinnä yritystiloja. Jos tiloihin sijoittuu myös kirjasto tai muuta kaupungin julkista tilaa, paikka on todennäköisesti jokirannassa. Alle jää silloin Areenan nykyistä paikoitusaluetta.

PUISTON PAIKALLE. Joen itärannalle kaavoitettava kerrostalojen rivi aiotaan ulottaa uimahallin takaa Kirkkokadun sillan kupeesta Kampustalon kulmille saakka.

Osa taloista sijoittuu uimahallin taakse varatulle urheilurakentamisen alueelle. Sinne on aikoinaan jätetty tilaa uimahallin laajennukselle ajatellen 50 metrin altaan rakentamista. Pukkisen mukaan aika on ajanut suunnitelman ohi, ja alue voidaan nyt ottaa muuhun käyttöön.

Asuintalojen alle jää myös vanha Lakeudentien varaus ja puistoa. Rantaan aiotaan kuitenkin jättää puistovyöhyke.

Taloista tehdään kapeita ja korkeita. Niiden väliin jätetään tilaa, jotta talot eivät peittäisi näkymiä kokonaan. Kunkin tornitalon kooksi on hahmoteltu 2 400 rakennusneliötä.

Asukasliikennettä varten uimahallin takaa rakennettaisiin uusi joen suuntainen katuyhteys, joka ulottuisi Kalevankadulle saakka. Näin liikenne ei tuki Marttilassa vanhan omakotialueen kapeita katuja.

Pumppurannan vanhat rakennukset Alasenpuistossa on tarkoitus säästää.
Eli:

Seitsemän n. 8-kerroksista apartmenttia jokirannan puistoon, rakennetaan väljästi. Pari sataa vuotta vanha idyllinen maalaistalo piharakennuksineen säilytetään.

Tuo Frami on teknologiakeskus/ammattikorkeakoulu, ja ilmeisesti sen osalta uutta on vain tuo oranssilla värjätty kompleksi oikealla yläkulmassa.


3.
Seinäjoen kaupunkilehti 1/2005 kirjoitti: Kuva
Tämä "tornitalohanke" käynnistyy jo tänä vuonna. Kyseessä on pieni alue joka voisi olla hyvin osa neuvostoaikaisen Vilnan syrjäkylää, mutta nyt se virkistetään. Jerikon Grilli on jo siirretty paikalta. :)
tekijänä Quu
#1556
Täällä ei turhia jahkailla. Kaikki ehdotukset nimittäin hyväksyttiin eilen.
tekijänä Devi
#1561
:lol: Oispa toi päätöksenteko muuallakin joskus noin tehokasta...
tekijänä Quu
#1604
Ilkka 20.5.2005 kirjoitti: Maakunta-aukion rakentamisesta alkaa koko Seinäjoen ydinkeskustan myllerrys

Epstorin korttelin kattaminen kauppakeskukseksi käynnistynee sekin ensi keväänä

Kuva
Epstorin sisäpiha muuttuu rakennustyömaaksi ehkä jo ensi keväänä. Ideana on kattaa kortteli lasikatolla ja avata keskelle uutta liiketilaa. Talvitien talon ulkorakennus ja SKV:n talo puretaan uuden liikerakennuksen alta. Kuva: Minna Hirvelä

SEINÄJOKI

Annukka Latvala

Maakunta-aukion tontinluovutuskilpailusta alkaa Seinäjoen ydinkeskustassa muuttumisleikki, jonka päätyttyä keskeisiä kortteleita ei juuri entisiksi tunnista. Suuren muutoksen kokee ainakin Epstorin kortteli.

Suunnitelmat kauppakeskus Epstorin korttelin sisäpihan rakentamisesta ja kattamisesta ovat jo pitkällä.

- Jos kaikki menee nappiin, niin ensi keväänä aloitetaan, yksi korttelin pääomistaja, yrittäjäneuvos Jaakko Aukia arvioi.

Tällä haavaa selvitetään kaupungin kanssa rakennusoikeuksia, kerroslukuja ja maanalaisen pysäköinnin järjestelyjä. Kulku parkkihalliin aiotaan siirtää Koulukadulta Maamiehenkadun puolelle.

Epstorin korttelin sisäpiha on nykyisin läpikulkualuetta. Tilaa hallitsevat Ydin Pub terasseineen ja autokellariin johtava ajoramppi.

LASIKATON ALLE. Ideana on saada lähes koko kortteli lasikaton alle. Vaaleanpunainen Talvitien talo Kauppakadun varrella on suunnitelmien ulkopuolella, mutta talon ulkorakennus on Jaakko Aukian ja kauppias Jarmo Rinta-Joupin hallitseman Kiinteistö Oy Säästökankaan omistuksessa ja osa työmaata.

Talvitien talon ulkorakennuksen paikalle rakennetaan uusi liikerakennus, joka on saman suuntainen kuin entinen Säästöpankin talo Kalevankadulla. Rakennusten väliin jäävä piha katetaan sisätilaksi.

Samalla Säästöpankin talon liiketilaa laajennetaan katutasosta ehkä toiseenkin kerrokseen.

Seinäjoen keskustaan on tulossa roimasti uusia kauppaneliöitä, kun myös Maakunta-aukiolle tulevan kuusikerroksisen asuinliiketalon katutaso on liiketilaa. Epstorilla ei ruveta rakentamaan ennen kuin on varmuus siitä, että tiloihin on tulijoita.

- Katutasoon on aina, mutta kuinka paljon toiseen ja kolmanteen kerrokseen, Aukia pohdiskeli.

KORTTELIN HALKI. Uutta liiketilaa saattaa olla tulossa myös Maakunta-aukion ja Esptorin välissä sijaitsevaan kortteliin, jonka sisäpiha on tällä haavaa parkkipaikkaa. Korttelin läpi kaavaillaan puhkaistavaksi käytävää, joka toisi uuden kulkureitin Maakunta-aukion ja Epstorin välille. Kortteli on pääosin Rintamäkien omistuksessa.

Aukia pitää käytäväideaa erinomaisena. Seinäjoella ollaan ottamassa mallia muissa kaupungeissa hyviksi koetuista ratkaisuista.

- Ihmiset liikkuvat mieluummin pikkukengissä tiloissa, jossa on lasikatto päällä, Aukia totesi ottaen esimerkiksi Vaasan Rewellin.

AUKIO TÄYTTYY. Kalevankadun ja Puistopolun kulmassa sijaitseva Maakunta-aukio muuttuu tontinluovutuskilpailun jälkeen rakennustyömaaksi ensi vuonna.

Seinäjoen valtuusto päättää kilpailun järjestämisestä maanantaina. Sen jälkeen homma etenee ripeästi. Kilpailuaika kestää kesäkuun loppuun, ja voittajan ja tontin uuden omistajan on määrä olla selvillä loppukesästä.

Tarkoituksena on saada Seinäjoen keskeiselle paikalle kuusikerroksinen asuinliiketalo, jonka kaikki autopaikat rakennetaan maan alle. Kaupunki luovuttaa tontin parhaan suunnitelman esittävälle rakentajalle 1,15 miljoonalla eurolla.

Kaupunki sijoittaa tontista saatavan rahan keskustan katuympäristön paranemiseen. Kävelykatuna toimiva Puistopolku uusitaan täysin Kalevankadun ja Kauppakadun välillä.
Jippii. Ainoastaan ton yhden talon purkaminen mietityttää, mutta laatikko mikä laatikko. :P
tekijänä Quu
#3029
For your pleasure: Kymppihovin 1. talo rakenteilla:

Kuva
tekijänä Quu
#3104
Kaikkia varmaan kiinnostaa, mutta nyt 4-kerroksista Sokos Hotel Lakeutta korotetaan neljällä lisäkerroksella, ja rakennusta muutenkin remontoidaan rohkeasti lasia käyttäen. Eli mid-riseä pukkaa Sekojoelle. 8)
Avatar
tekijänä Sky-Will
#3105
Hyvä että Lakeudenkin korotus on päässyt alkamaan kun olen sitä hieman odotellutkin kun siitä oli lehdessä jo aika kauan aikaa sitten. Eiköhän me saada vielä joskus jokin oikeen kunnon tornitalokin seinäjoelle :D Kun täällä toi päätöksen teko on niin tehokasta :)
tekijänä Quu
#3297
Kuva

Tiivistetään vähän, kun ei viitsi suoraa tekstiä Ilkasta kopioida. Eli Seinäjoen keskustan Maakunta-aukiolle (oli joskus jonkinlainen kauppapaikka, nykyisin parkkipaikka) rakennettavan 6-kerroksisen liike- ja asuinrakennuksen suunnitelmat on hyväksytty. Rakennuksessa käytetään mielikuvituksellisesti punatiiltä, joka tuo "rautatierakennusten tunnelmaa", sekä lasia. Projekti lienee valmis joskus vuoden 2007 loppupuolella, tai vasta 2008. Tämähän on osa kaupungin uudistusprojektia, jossa haetaan kävelykeskustan suuntaa ja yritetään saada asukkaat palaamaan keskustaan.
tekijänä Toni
#3300
Ainakin pääpiirteittäin kaupunginsuunnittelusta vastaavat taitava olla oikeilla jäljillä näiden projektien perusteella (en viitsi nyt tässä vitsailla sille konsulteilta tilatulle "Megapolis Sekojoki"-visiolle). Eivätköhän nämä projektit auta osaltaan korjaamaan 70-luvun keskustapakoa. Varsinkin pidän tästä viimeisimmästä rakennuksesta, minkä renderit tässä postimerkin kokoisessa valokuvassa näyttävät sellaiselta, että kelpuuttaisin sen vaikka tyhjälle tontille Helsingin keskustassa tai Jyväskylässä. Erittäin hyvän näköinen pytinki ja mitä parasta, tuo liiketilojen ja asuntojen tuominen saman katon alle ansaitsee kulttuuripalkinnon. Sitä tapahtuu Suomen nyky-rakentamisessa aivan liian vähän!

Kiitoksia vaivastasi, Q (lisäisin tähän sen "weed"-hymiön ellen olisi yliopiston koneella)

Miltä tuo kaavailtu kävelykatu tällä hetkellä näyttää?
tekijänä Quu
#4569
Kymppihovi 1 näyttää lähes valmiilta:

Kuva
Avatar
tekijänä Sky-Will
#4737
Ja noita 8 kerroksisia kerrostaloja nousee vielä urakalla samaan paikkaan. Ja lisäksi useaan paikkaan on seinäjoella noussut kylttejä mihinkä aiotaan rakentaa kerrostaloja joten täällä sekojoella projektit eivät tyssää valituksiin. Tosin seinäjoella ei rakennettu aikanaan junaradan ylittävää siltaa kun ajateltiin että seinäjokisia rupeaa huimaamaan. Eli täällä on kaikki mahdollisia. Josko sadan metrin haamuraja ylitetäänkin juuri täällä. ;)
tekijänä Quu
#5249
Seinäjoen kaupunkilehti 1/06 tarjoaa tällaisia kuvia:

Kuva

(Ensimmäisen viestin projekti 2.)

Kuva

(Toimisto- ja asuinrakennus pari viestiä ylempänä)

-

Ylläoleviin kuviin mitenkään liittymättä, merkittävä uutinen on se, että Hotelli Lakeuden laajennustyöt ovat käynnistyneet. Luvassa lasia ja lisäkerroksia maisemahissillä. Otan jossain vaiheessa kuvia projektin etenemisestä.
tekijänä Quu
#6776
Seinäjoen lentokentän kupeeseen nousee "hulppea logistiikkakeskittymä", ts. Seinäjoen versio Aviapolisista. Alueelle tulee mm. ultramoderni Teboil-liikenneasema, eräänlainen rekkakuskien paratiisi, sekä 5-kerroksinen "arkkitehtonisesti kunnianhimoinen" 3500 neliön Nordic Evolution Terminal, johon houkutellaan yrityksiä "aivan Kehä III:n sisäpuolelta asti". Tarkoituksena on ilmeisesti se, ettei kokousvieraiden tarvitse ajaa keskustaan asti, vaan liikeneuvottelut hoituvat jo lentokentällä. :)

Kuva

Vaikuttaa ihan jeessiltä.
tekijänä jusa-masa
#6779
Tamperelaisena voin sanoa, että kieltämättä hienoa tuo seinäjoen kunnia himoisuus saada ihmiset takaisin keskustaan. Kuten tuolla "Ideapark"-topicissa jo totesin niin näyttää siltä että em. kauppakeskus tuhoaa tamperee hienoa keskustaa ja hidastaa sen kasvua. Nyt pitäis tampereellakin herätä ja rakentaa keskustaan asuintaloja joiden katutasoon niitä liikkeitä, mutta tampereen kaavoituspolitiikka on tehdä kaupungista vain ja ainostaan liiketiloja kävelykaduilla ilman ihmisiä. :? ja toinen että kaikki projektit mitä tampereella suunnitellaan päätyy kauheaan valituskierteeseen(luetaan museovirasto) ja sit kun valitus hylätään on rakentajalta jo lopahtanut mielenkiinto.
Avatar
tekijänä Sky-Will
#12422
Korotettu Sokos Hotel Lakeus hotelli.
Kuva
Kuva
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 8