Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talon aulassa voit esitellä omia kuvia rakennuksista, kaupungeista ja muista urbaaniin teemaan liittyvistä kohteista. Esittele kotikaupunkisi tai kommentoi muiden kuvia. HUOM! Kuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamia, eikä kuvien kopiointi ole sallittua ilman kuvaajan lupaa!
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81387
Stefan Zweigin talo Salzburgissa


Zweig oli oman aikansa kansainvälisimpiä kirjailijoita. Hän eli vuosien 1881-1942 välisen ajan ja oli ehkä paras henkilö kertomaan oman sukupolvensa myrskyisän tarinan jonka hän teki kirjassa Eilispäivän maailma.

Zweigin talo Salzburgin Kapuzinerbergillä.
Kuva- Olen ennen sotaa (1914-18) nähnyt yksilöllisen vapauden korkeimmillaan ja sen jälkeen alimmalla tasolla, millä se on ollut satoihin vuosiin, olen ollut ihailtu ja halveksittu, vapaa ja kahlehdittu, rikas ja köyhä. Kaikki apokalyptiset ratsut ovat nelistäneet läpi elämäni, vallankumous ja nälänhätä, inflaatio ja terrori, kulkutaudit ja pakolaisuus. Olen kokenut suurten joukkoaatteiden silminnähtävän kasvun ja leviämisen...


KuvaMe olemme saaneet kokea ilman sodanjulistusta aloitettuja sotia, kuten tapahtui vuosisatoja sitten, keskitysleirejä, kidutuksia, joukkoryöstöjä ja turvattomien kaupunkien pommituksia, kaikkia sellaisia julmuuksia, joita meitä edeltävät sukupolvet eivät enää ole tunteneet eivätkä tulevat toivottavasti enää siedä. Mutta merkillistä kyllä juuri sama aikana, jolloin maailmamme moraalisessa suhteessa romahti vuosituhannen taaksepäin, olen nähnyt saman ihmiskunnan teknillisellä ja henkisellä alalla suorittavan aavistamattomia tekoja, kohoavan yhdellä siiveniskulla yli kaiken tuhansien vuosien aikana saavutetun: valloittavan eetterin lentokoneilla, välittävän puhutun sanan sekunnissa yli maapallon voittaen siten välimatkan, hajottavan atomin, kukistavan petolliset sairaudet, tekevän melkein joka päivä mahdolliseksi jotakin sellaista, mikä vielä eilispäivänä oli mahdotonta. Ei koskaan ennen ihmiskunta kokonaisuutena ole menetellyt niin paholaisen tavoin eikä koskaan ennen suorittanut mitään niin jumalallista...


Kuva Kuva
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81473
Gestapon päämaja

Berlin, Prinz-Albrecht-Straße

Gestapo, oli natsi-Saksan poliittinen turvallisuuspoliisiorganisaatio. Gestapo oli pelätty viranomainen jonka teho perustui tiedonhallintaan. Sen työntekijät olivat suurimmalta osaltaan työpöytiensä ääressä istuvia virkailijoita, ja sen päämajassa ylläpidettiin laajoja ja monimutkaisia kortistoja. Gestapon riveihin värvättiin kokeneita poliiseja tavanomaisista poliisijoukoista ja sille annettiin suuremmat valtuudet kuin muille toimielimille. Sen tehtävä oli toimia poliittisena turvallisuuspoliisina, selvittäen ja taistellen ”valtiolle vahingollisia taipumuksia” vastaan. Gestapolla ei ollut suurta työntekijämäärää, mutta sillä oli suuri vaikutus, koska ihmiset pelkäsivät että sen ilmiantajia on kaikkialla.

Nykypäivän tekniikan avulla ihmisten seuraaminen on vielä paljon helpompaa kuin se oli Gestapon aikana. Täytyy vain toivoa ettei historia ala toistaa itseään.

Kuva
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81730
Viisauden talo

(arab. بيت الحكمة‎; Bayt Ul-Hikma)

oli Bagdadissa sijainnut kuuluisa kirjasto ja käännösinstituutti. Arabialaisen tieteen kulta-aikana n. 900–1000- Viisauden talo oli keskeinen intellektuaalinen laitos ja tieteellisen tutkimuksen keskus.

Kuva

Tieteen kultakausi syntyi kun arabiheimot alistivat hallintaansa Mesopotamian, Egyptin, Syyrian ja Persian alueet joissa oli jo ennestään vuosituhantiset korkeakulttuurin perinteet. Tiede menestyi kun suuren yhtenäisen valtakunnan synty edisti tiedon kulkua laajan alueen sisällä. Myöhemmin kehitys kuitenkin pysähtyi. Nykyään varsin yleisen käsityksen mukaan tämä tapahtui kun kulttuurin yhtenäistäminen eteni pidemmälle eikä toisinajattelua enää sallittu. Pakistanilaisen ydinfyysikon Pervez Hoodbloyn mukaan arabialaisessa maailmassa ei yli seitsemään vuosisataan ole tehty yhtään merkittävää löytöä tai keksintöä. Vasta aivan viime aikoina lähinnä öljynmyyntiin perustuvan taloudellisen nousun myötä myös koulutus on lähtenyt kovaan nousuun arabialaisessa maailmassa.

Bagdadin historiallista rakennuskantaa:
Kuva


http://www.gohistorygo.com/#!house-of-wisdom/cjsr
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81759
Jagellon yliopisto

Puol. Uniwersytet Jagielloński

Kuvasin muutama vuosi sitten parin kuvan verran Keski-Euroopan toiseksi vanhinta yliopistoa Krakovassa. Sen perusti Puolan kuningas Kasimir III Suuri vuonna 1364 Akademia Krakowska -nimisenä. Se on Puolan vanhin ja yksi niin Euroopan kuin koko maailmankin vanhimmista yliopistoista. Koska rakennus on tiiviisti rakennetulla kaupunkialueella siitä oli vaikea saada hyvää kuvaa ulkoapäin. Laitan sen vuoksi tähän alkuun piirroskuvan joka esittää rakennusta ulkoapäin ja sen jälkeen ottamani kuvat rakennuksen sisäpihalta.

KuvaMyytti pimeästä keski-ajasta

Krakovan yliopisto rakennettiin keski-ajan lopulla josta toisinaan edelleen käytetään virheellisesti termiä "pimeä keskiaika". Encyclopedia Britannica kirjoittaa että historioitsijat käyttävät enää vain harvoin termiä ”pimeä keskiaika”, koska kyseinen termi antaa väärän käsityksen, että kyseessä olisi ollut älyllisen pimeyden ja sivistymättömyyden aikakausi. Termi on peräisin renessanssin ajalta jolloin pimeästä aikakaudesta alkoivat puhua renessanssihumanistit, jotka halusivat 1300-1500-luvuilla erottautua heitä edeltäneestä ajanjaksosta ja liittää itsensä ihailemaansa antiikin aikaan. Samalla kun he pyrkivät korostamaan aikansa "uutuutta" ja vapautta, he pyrkivät maalaamaan tätä edeltäneen ajanjakson mahdollisimman synkillä väreillä. Mielikuvaa voimisti Länsi-Euroopassa 1700-luvun jälkipuoliskolla ja teollisen vallankumouksen kaudella kehittynyt romantiikka, joka "löysi" keskiajan uudelleen nostaen sen muotiin, mutta kärjistäen sen piirteitä. Keskiajasta luotiin mielikuva hurjana ja romanttisena aikakautena. Nykyisin on arveltu, että tämän mielikuvan taustalla oli pyrkimyksiä paeta mielikuvituksen kautta ankeana pidetystä aikalaistodellisuudesta.


KuvaVasta äskettäin historioitsijat ovat siis ymmärtäneet, että vaikka Euroopan johtavat oppineet esimerkiksi kahdeksannella vuosisadalla kirjoittivat huonolla latinan kielellä eivätkä tunteneet hyvin Platonin ja Aristoteleen teoksia, he eivät olleet moraalisesti sivistymättömiä. Esimerkkinä voisi mainita sen, että sekä Platon että Aristoteles pitivät orjia, mutta ”pimeällä keskiajalla” eurooppalaiset hylkäsivät orjuuden.KuvaTuon ajan eurooppalaiset eivät myöskään olleet teknologisesti sivistymättömiä. Itse asiassa ”pimeän keskiajan” varhaisvaiheista alkoi yksi ihmiskunnan kaikkein kekseliäimmistä aikakausista, jolloin koneita kehitettiin ja otettiin käyttöön niin laajassa mitassa, ettei yksikään sivilisaatio ollut aiemmin kokenut sellaista. Teknologian alueella keskiaika merkitsi pysyvää ja keskeytymätöntä edistystä Rooman valtakuntaan nähden. Vaikka myytti pimeästä keskiajasta on hylätty akateemisessa historian kirjoituksessa, se elää edelleen vahvana yleisessä tietoisuudessa ja myös jotkut tieteen popularisoijat levittävät sitä edelleen.


.................................................................................................................................................................
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81856
Jan Matejkon Krakova

Jan Matejko (1838 Krakova - 1893 Krakova) oli puolalainen taidemaalari. Hänet tunnetaan historiallisia hahmoja ja tapahtumia esittävistä maalauksistaan, jotka ovat levinneet lukuisina kopioina ja painokuvina. Matejko työskenteli aikana jolloin Puola oli jaettu Venäjän, Preussin ja Itävallan kesken.

Hänen työnsä ovat tärkeitä puolalaisten kansallistunteelle.

Kuva

Krakovan kaupunki Matejkon maalauksessa sekä ottamassani kuvassa:
KuvaKuva


Hänen mukaansa on nimetty Puolan vanhin kuvataideakatemia. Jan Matejko Academy of Fine Arts - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie im. Jana Matejki. Rakennus näkyy tässä kuvassa raitiovaunun takana (punainen rakennus).
Kuva


Yksi hänen tunnetuimpia maalauksiaan on tämä Varsovan taidemuseoon sijoitettu maalaus nimeltään Stańczyk.
KuvaMatejkon aikana puolalaiset kapinoivat usein hallitsijoitaan vastaan. 1800-luvun lopulla puolalaisen kulttuurin keskukseksi muodostui Itävallan Galitsia, erityisesti juuri Krakovan vapaakaupunki.

Kuva


Kuva
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81887
Espanjan inkvisitio


Inkvisitiosta tulee helposti mieleen kuva mustakaapuisista hirmuvaltiaista, jotka kidutuksella ja polttoroviolla uhaten vainosivat toisinajattelevia. Historioitsijoiden julkaisema uusi kirja puhdistaa inkvisition huonoa mainetta ja osoittaa, että menneiden vuosisatojen kirkollista tuomioistuinta voidaan pitää jopa nykyaikaisen oikeuskäytännön edeltäjänä. Inkvisitio oli selvästi mainettaan parempi.

Francisco Goyan maalaus San Isidron kirkosta inkvisition ajalta:
Kuva

Inkvisition julmat kidutusvälineet, noitaroviot ja tieteellisten kirjojen polttaminen huppupäisten hirviöiden toimesta ovat erottamaton osa länsimaista mielenmaisemaa.

Painajaismainen kuva perustuu kuitenkin epäilyttäviin lähteisiin. 1500–luvulta alkaen aina 1800-luvulle asti Englannissa ja Pohjois-Euroopassa vallitsi anti-katolinen ilmapiiri. Englanti kävi sotaa Espanjaa vastaan eivätkä uskonpuhdistuksen mitkään suuntaukset olleet kyenneet saavuttamaan suosiota Espanjassa. Tämä muodosti oivan maaperän propagandalle eikä tätä mahdollisuutta jätetty käyttämättä. Useiden satojen vuosien ajan eurooppalainen historiankirjoitus perustui tältä osin propagandakirjallisuuteen, jonka tarkoitus oli nimenomaan mustamaalata espanjalaisia ja katolista kirkkoa protestanttisen maailman silmissä sekä tätä kautta oikeuttaa sota Espanjaa vastaan.

http://tieku.fi/tk/inkvisitio-oli-mainettaan-parempi

http://www.areiopagi.fi/2014/09/jarkytt ... isitiosta/
Avatar
tekijänä Iggy.P
#81967
Neuvostoliiton yhteiskuntakokeilun seurauksia venäläisille perheille


Bolsevikkien syyskuussa 1918 säätämä perhelaki toi mukanaan radikaaleja muutoksia avioliittoon ja avioeroon, perintölakiin ja aborttioikeuteen. Lakiuudistus teki avioerosta hyvin helpon ja nopean.

Bolsevikkien perustelu avioliittolain uudistukselle kuulosti inhimilliseltä. Hallituksen julkisen hyvinvoinnin komissaari Alexandra Kollontai julisti, että helpon avioeron myötä naiset vapautuvat väkivaltaisista puolisoista. Kirjassaan Kommunismi perheessä hän ylisti avioerolakia: ”Tästä lähtien työläisnaisen ei enää tarvitse anella kuukausia tai jopa vuosia turvatakseen oikeutensa elää erossa miehestään, joka lyö häntä ja tekee hänen elämästään kurjuutta juoppoudella ja väkivaltaisella käyttäytymisellään”. Kollontai toivoi koko avioliittoinstituution pian kuihtuvan pois. Hän argumentoi, että vallankumouksellisen Neuvostoliiton olosuhteissa ”perhe lakkaa olemasta välttämätön sekä jäsenilleen että kansakunnalle kokonaisuutena”.

KuvaVallankumouksellinen eliitti oli niin omien unelmiensa valtaama, etteivät he tiedostaneet tavallisen elämän perustavanlaatuisia edellytyksiä. Todellisuudessa bolsevikkivallankumouksen luomissa olosuhteissa olisi vakaata perhettä tarvittu suojelemaan tukea ja turvaa tarvitsevia äitejä uupumukselta ja nälältä ja lapsia hylkäämiseltä. Perhehistoriaan erikoistunut historioitsija Paul Ginsborg kuvaa näin syntyneitä ongelmia: Bolsevikkien avioliittoa ja avioeroa koskevaa perhelainsäädäntöä, jonka tarkoituksena oli suojella naisia väkivaltaisilta puolisoilta ja vapauttaa heidät onnettomista liitoista, saattoivat miehet käyttää aivan eri tarkoitukseen. Miehet liukuivat avioliittoon ja avioliitosta ulos hämmentävällä helppoudella ja toimivat usein vastuuttomasti perhe-elämässään. Vuosiin 1925-1926 mennessä Neuvostoliiton kaupungeissa oli paljon korkeampi eroprosentti kuin Länsi-Euroopan kaupungeissa.

KuvaYksinhuoltajaäidit ajautuivat ahdinkoon eikä heillä usein ollut muuta keinoa selviytyä kuin turvautua prostituutioon. Näiden yksinhuoltajaäitien ahdinko lisäsi sen todennäköisyyttä, että heidän lapsensa päätyivät kodittomiksi ja hylätyiksi. Monet erilaiset tekijät vaikuttivat tähän tragediaan. Miljoonien miesten kuolema ensimmäisessä maailmansodassa jätti monet naiset kamppailemaan yksin. Sisällissodan kauhut, kolera, pilkkukuume, tulirokkoepidemiat ja laaja-alaiset nälänhädät pahensivat ongelmaa. Vapaamielinen avioerolaki oli yksi lisätekijä, joka jätti äidit turvattomiksi ja sai heidät hylkäämään lapsensa. Loppukesään 1921 mennessä Moskovan kaduille alkoi ilmaantua vanhempansa menettäneitä tai vanhempansa hylkäämiä rähjäisiä ja täiden vaivaamia lapsilaumoja, jotka hoipertelivat uupumuksesta ja nälästä. Pahimmillaan vuosina 1921-22 kodittomia ja hylättyjä lapsia oli neljästä seitsemään miljoonaan.

Rekisteröimättömien avioliittojen ja avioerojen määrä oli kasvanut suuresti. Niiden seurauksena oli syntynyt hylättyjen ja rutiköyhien naisten ongelma. Bolsevikit toteuttivat yhteiskuntakokeensa ylipursuavan optimismin valtaamina. Käytännössä he saivat aikaan enemmän tuhoa kuin mikään aikaisempi hallinto.

Tekstin tietolähde: Kirjasta ´Yhteiskuntakoe lapsilla 2016´ http://www.aikamedia.fi/tuote/3432/yhte ... e-lapsilla

Kuvat: CCCP
Avatar
tekijänä Pyöröovi
#81999
@Krio, kai on mukava, että foorumilla on aktiivista ja viestien laatuun panostavaa porukkaa? Minua itseäni inhottaa mainosviestit, jotka pyrkivät väkisin ohjailemaan minua jollekin toiselle sivustolle.

Itse aiheesta minun on pakko huomauttaa, että Iggyn lähde "Yhteiskuntakoe lapsilla 2016" on mitä epätieteellisin vaihtoehto tiedonetsinnälle. Väkisin taas keksitty argumentteja ja salaliittoteorioita, miksi saman sukupuolen keskinäinen avioliitto on huono asia. Puhumattakaan, että aiheella olisi oikeasti edes kunnon tekemistä bolsevikkien tekojen kanssa...

Väittäisin itse, että avioerojen parantaminen on varmaankin ollut yksi ainoista edistyksellisistä askeleista Neuvosto-Venäjällä, vaikka sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajan mielestä se varmasti heikennys olikin. Länsi-Euroopassa naiset olivat miltei koko 1900-luvun alkupuoliskon pelkässä miesten ohjailussa, eikä eroaminen ollut millään lailla mahdollista. Ylipäänsäkin ennen Stalinia idässä naisten oikeuksien parantaminen oli hyvin kunnianhimoista, kun lännessä aihetta välteltiin viimeiseen saakka.
Avatar
tekijänä Iggy.P
#82006
Pyöröovi kirjoitti:@Krio, kai on mukava, että foorumilla on aktiivista ja viestien laatuun panostavaa porukkaa? Minua itseäni inhottaa mainosviestit, jotka pyrkivät väkisin ohjailemaan minua jollekin toiselle sivustolle.

Itse aiheesta minun on pakko huomauttaa, että Iggyn lähde "Yhteiskuntakoe lapsilla 2016" on mitä epätieteellisin vaihtoehto tiedonetsinnälle. Väkisin taas keksitty argumentteja ja salaliittoteorioita, miksi saman sukupuolen keskinäinen avioliitto on huono asia. Puhumattakaan, että aiheella olisi oikeasti edes kunnon tekemistä bolsevikkien tekojen kanssa...

Väittäisin itse, että avioerojen parantaminen on varmaankin ollut yksi ainoista edistyksellisistä askeleista Neuvosto-Venäjällä, vaikka sukupuolineutraalin avioliittolain vastustajan mielestä se varmasti heikennys olikin. Länsi-Euroopassa naiset olivat miltei koko 1900-luvun alkupuoliskon pelkässä miesten ohjailussa, eikä eroaminen ollut millään lailla mahdollista. Ylipäänsäkin ennen Stalinia idässä naisten oikeuksien parantaminen oli hyvin kunnianhimoista, kun lännessä aihetta välteltiin viimeiseen saakka.
Kiitokset arvostavasta suhtautumisestasi Pyöröovi. Krion kommenttia on vaikea ymmärtää.

Kirjassa on lainauksia monista tunnetuissa yliopistoissa tehdyistä tutkimuksista eri aikakausilta joten väitteesi epätieteellisyydestä vaikuttaa perättömältä. Bolsevikkien yhteiskuntakokeilu liittyy sukupuolineutraaliin avioliittolakiin koska avioliittoa koskevilla lakimuutoksilla on vaikutuksia myös heteropareihin vaikka se ei äkkiseltään siltä näytäkään. Asia täytyy nähdä osana laajempaa kulttuurista muutosprosessia. Korottaessaan isättömän tai äidittömän perheen yhteiskunnalliseksi ihanteeksi sukupuolineutraali avioliittolaki viestii että perheen rakenteella ei ole väliä lapsille. Kun tämä välittyy sosialisaation kautta osaksi kulttuuria niin sillä on paljonkin vaikutusta perheisiin.

Professori Mircea Trandafirin tutkimuksen mukaan sukupuolineutraali avioliittolaki on jo Hollannissa heikentänyt avioliiton arvostusta ja vähentänyt avioliittojen määrää nuorten naisten, suurten kaupunkien asukkaiden ja yleensä maallistuneiden, syntyperäisten hollantilaisten väestöryhmien parissa.

Tämä on tärkeä seikka sillä perinteisissä ydinperheissä ja uusioperheissä kasvaneiden lasten kehityseroista on olemassa laadukkaita suuren otannan ja pitkän aikavälin tutkimuksia jotka on tehty vuosikymmenten aikana maailman parhaimpina pidetyissä yliopistoissa.

Sukupuolineutraali käsitys antaa epärealistisen kuvan olettaessaan ihmisen selviävän vaikeasta kasvatustehtävästä ilman luonnollisten rakenteiden tukea, ilman vastakkaisen sukupuolen täydentävää ja korjaavaa panosta. Se on myös ristiriitainen sikäli, että sukupuolelle annetaan kyllä keskeinen merkitys aikuisten parisuhteissa, mutta sen ajatellaan olevan merkityksetön lapsen kannalta. Kirjassa on myös ajattelemisen aihetta antavia kokemuksia homo- ja lesboparien kasvattamien lasten kertomana.

Näyttää vahvasti myös siltä että asialla on vaikutuksia lisääntymisteknologian suosioon ja sitä kautta geneettisten orpojen määrään. Kirjan mukaan kohdunvuokrauksesta on tullut yksi maailman uusimmista miljardiluokan liiketoiminnoista.
Avatar
tekijänä grendy
#82015
Sori vaan mutta yhdyn Krion mielipiteeseen. En ymmärrä mikä pakkomielle Iggyllä oli tulla taas tuputtamaan Talon aihepiiristä melko kaukana olevaa informaatiota uskonnollisella sävytteellä.
Avatar
tekijänä Iggy.P
#82016
grendy kirjoitti:Sori vaan mutta yhdyn Krion mielipiteeseen. En ymmärrä mikä pakkomielle Iggyllä oli tulla taas tuputtamaan Talon aihepiiristä melko kaukana olevaa informaatiota uskonnollisella sävytteellä.
Tuolla asenteella kaupunkien kulttuuripiirteistä keskusteleminen tulee suljetuksi urbaanin keskustelun mekasta kokonaan pois. Onko olemassa mitään järkiperustetta kaventaa Taloforumin urbaaneista teemoista keskustelu hyvin suppeaksi? Ja onko sellaiselle kaventamiselle perustetta etenkään historiallisen ketjun kohdalla? Historialliset tapahtumat ovat osa ihmiskunnan yhteistä kokemusperintöä joka on erittäin tärkeää myös meille nykyajan ihmisille. Mielestäni Taloforum ei anna itsestään kovin viisasta kuvaa jos se pyrkii määrittelemään itsensä vain niiden henkilöiden mieltymysten mukaan joiden kiinnostuksen kohteet ovat kaikkein kapeimmat.Halide Edib Adivarin kokemuksia moniavioisuudesta 1800-1900-luvun vaihteen TurkissaHalide Edib Adivar oli tunnettu turkkilainen kansalaisoikeustaistelija. Hän asui ulkomailla vuosina 1925–1938, ja palattuaan Turkkiin hän opetti Istanbulin yliopistossa. Siellä hän toimi englannin kielen ja kirjallisuuden professorina. Hänet valittiin myös Turkin parlamenttiin, jossa hän oli 1950–1954.


KuvaTässä kirjoituksessa hän kuvaa , miten perhe-elämän harmonia hajosi hänen isänsä ottaessa kotiin toisen vaimon:

- Sellaisen vaimon kärsimyksen luonne ja seuraukset, joka samassa talossa jakaa puolisonsa laillisesti toisen ja samanarvoisen vaimon kanssa, eroaa sekä luonteeltaan että asteeltaan sellaisen naisen kärsimyksestä, joka jakaa puolisonsa lyhytaikaisen rakastajattaren kanssa. Lisäksi on otettava huomioon, että moniavioisuuden tapauksessa kärsimys ulottuu kolmeen usein huomattavan suureen ryhmään ihmisiä – lapsiin, palvelijoihin ja sukulaisiin – kolmeen kokonaiseen ryhmään, joiden edut ovat tapauksen luonteesta johtuen enemmän tai vähemmän vastakkaisia toisilleen, ja jotka elävät keskinäisen epäluottamuksen ja valtataistelun tuhoavassa ilmapiirissä. Omassa lapsuudessani moniavioisuus ja sen seuraukset tuottivat hyvin ahdistavan vaikutuksen. Kodissamme vallitseva jatkuva jännite sai jokaisen yksinkertaisen perhejuhlan tuntumaan fyysisen kivun kaltaiselta ja tietoisuus tästä kivusta tuskin koskaan jätti minua. Vaimojen huoneet olivat toisiaan vastapäätä ja isäni vieraili heidän luonaan vuorotellen.

Moniavioisuudesta seuraa hänen mukaansa seksistinen ja eriarvoinen yhteiskunta, jossa korkean statuksen omaavat miehet hankkivat useita vaimoja, kun taas matalan statuksen omaavien miesten on miltei mahdoton päästä naimisiin.


KuvaEgyptiläissyntyinen Nonie Darwish pohtii ongelmaa myös naisen kannalta:

- Vaikka moniavioisuutta suosivassa kulttuurissa useimmat miehet eivät otakaan toista tai kolmatta vaimoa, moniavioisuuden salliminen jo sinänsä heikentää aviosuhdetta ja murentaa yhteiskuntaelämän perusteita. Aviovaimo ei voi olla varma asemastaan ainoana vaimona: mies voi milloin tahansa ottaa toisen vaimon. Turvaton asema heikentää vaimon luottamusta ja sitoutumista mieheensä, jolla on lain sallima oikeus olla uskoton vaimolleen.

Kulttuuri, joka hyväksyy moniavioisuuden muuttaa avioliiton merkityksen riippumatta siitä mitä aikomuksia sinulla on avioliittoa solmiessasi.


Kuva


Kuvalähde: Old postcards collection Oulu
Avatar
tekijänä Pyöröovi
#82017
@Iggy, tuskin kenelläkään olisi mitään ongelmaa, jos käsittelisit ainoastaan historiallisia rakennuksia, taustaa ja maailmaa niiden ympärillä. Useamman postauksen ajan olet kuitenkin ottanut kiivaasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin piilottamalla omat mielipiteesi historiallisten tapahtumien tai suurten henkilöiden lainausten taakse. Uusimmassa viestissäsi ei ollut muita "Historiallisia tapahtumapaikkoja" kuin kuvissa näkyvä Hagia Sofia, josta ei tekstissä mainittu sanallakaan.

Arvostan panostasi, mutta tämä on väärä ketju alkaa politikoida moniavioisuutta, tasa-arvoista avioliittolakia, alkoholin säätelyä sun muuta vastaan. Sen sijaan olisi mukava nähdä lisää kiehtovia historiallisia rakennuksia ja tarinoita niiden takana.
Avatar
tekijänä Iggy.P
#82019
Pyöröovi kirjoitti:@Iggy, tuskin kenelläkään olisi mitään ongelmaa, jos käsittelisit ainoastaan historiallisia rakennuksia, taustaa ja maailmaa niiden ympärillä. Useamman postauksen ajan olet kuitenkin ottanut kiivaasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin piilottamalla omat mielipiteesi historiallisten tapahtumien tai suurten henkilöiden lainausten taakse. Uusimmassa viestissäsi ei ollut muita "Historiallisia tapahtumapaikkoja" kuin kuvissa näkyvä Hagia Sofia, josta ei tekstissä mainittu sanallakaan.

Arvostan panostasi, mutta tämä on väärä ketju alkaa politikoida moniavioisuutta, tasa-arvoista avioliittolakia, alkoholin säätelyä sun muuta vastaan. Sen sijaan olisi mukava nähdä lisää kiehtovia historiallisia rakennuksia ja tarinoita niiden takana.
Historia on mielestäni kiinnostavaa juuri siksi että sillä on niin paljon sanottavaa nykyajalle.
Avatar
tekijänä Iggy.P
#82021
KIRJAILIJA MUISTELEE NUORUUTENSA KOKEMUKSIA ITÄVALLAN WIENISSÄ

Tapahtumapaikka: Itävalta-Unkarin kaksoismonarkia, Wienin kaupunki

Aika: Ennen vuotta 1914

Tapahtuma: Ensimmäiseen maailmansotaan johtanut joukkosuggestio ilmenee voimakkaimmin maan pääkaupungissa

Kirjoituksen tarkoitus: Kannustaa suomalaisia syvälliseen ennakkoluulorajat ylittävään itsetutkiskeluun- Koettaessani keksiä sopivaa tunnusta maailmansotaa edeltäneelle ajalle, jona olen varttunut, toivon osuvani asian ytimeen, kun sanon: se oli turvallisuuden kultainen aikakausi. Melkein tuhatvuotisessa itävaltalaisessa monarkiassamme kaikki näytti perustuvan kestävyyteen, ja valtio muodosti itse tämän olotilan jatkumisen varmimman takuun. Sen kansalaisilleen myöntämät oikeudet olivat parlamentin, kansan vapaasti valitsemien edustajien, vahvistamia, ja jokainen velvollisuus oli tarkoin säädetty. Rahamme, Itävallan kruunu, kiersi kiiltävinä kultakappaleina ja takasi siten muuttumattomuutensa.


Kuva

Tämä turvallisuuden tunne oli miljoonien tavoittelema, heidän yhteinen elämänihanteensa. Vain turvallisuuden varassa oli elämä elämisen arvoinen, ja yhä laajemmat piirit vaativat osansa tästä korvaamattomasta hyvästä. Vain se, joka huolettomana saattoi katsoa tulevaisuuteen, nautti hyvällä omalla tunnolla nykyajasta.KuvaTässä liikuttavassa luottamuksessa, joka kohdistui elämän täydellisen turvaamisen mahdollisuuteen kohtalon kaikilta iskuilta, piili maailmankatsomuksen lujuudesta ja vaatimattomuudesta huolimatta suuri ja vaarallinen ylpeys. Yhdeksästoista vuosisata oli vapaamielisessä idealismissaan rehellisesti vakuuttunut olevansa suoralla ja varmalla tiellä parhaimpaan mahdolliseesn maailmaan. Halveksien katseltiin aikaisempia kausia ja arveltiin, että ne sotineen, nälkävuosineen ja kumouksineen kuuluivat aikaan, jolloin ihmiskunta ei ollut vielä täysi-ikäinen eikä tarpeeksi valistunut.Kuva


Raakalaismaisiin taka-askeliin, kuten Euroopan kansojen välisiin sotiin, ei enää uskottu enempää kuin noitiin ja kummituksiin. Lujasti isämme luottivat suvaitsevaisuuden ja sovinnollisuuden sitovaan voimaan, rehellisesti he uskoivat, että kansojen ja maailmankatsomusten väliset rajat ja erilaisuudet vähitellen sulautuvat yleisinhimilliseen ja että rauha ja turvallisuus, nämä kaikista arvokkaimmat edut, toteutuvat ja sulkevat koko ihmiskunnan piiriinsä.

Stefan Zweig – Eilispäivän maailma 1942


Kuvat otin vuonna 2011