Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä TurkuCubed
#104517
Nykyisessä asemakaavassa suojellut kaarihallit ovat olleet kevään ajan Sirate Groupin tutkittavana. Turun kaupunki tilasi selvityksen kun Lehto Asunnot alkoi vaatia kaavamuutosta hallien purkamiseksi niiden huonon kunnon takia. Sirate on toteuttanut myös Pukkilan entisen tehdasalueen vanhan massalaitoksen kuntoselvityksen, ja kuten massalaitoksen tapauksessa, kaupungin virkamiehet ovat esittämässä kaupunkiympäristölautakunnalle, että Lehdon anoma asemakaavamuutos otettaisiin kaavaohjelmaan ja että suojelumerkintä poistettaisiin.

Mikäli näin tosiaan käy molemmissa kohteissa, niin on tulos aikalailla täydellinen farssi Turun kaupungin kaavoituksen uskottavuudelle. Tällaisilla ennakkotapauksilla voivat rakennusyhtiöt sepustaa vaikka minkälaisia hienoja visioita kaikkiin suojeltavaksi esitettäviin kohteisiin ja kun kaava sitten aikanaan valmistuu, niin kädet nousevatkin pystyyn ja ruvetaan anomaan postimerkkikaavoja rakennusten huonon kunnon ja korjaamisen kustannustehottomuuden perusteella.

Siraten selvityksen mukaan suurimmat huolet liittynevät kaarihallien paalutuksen kantavuuteen ja katon lumikuorman kestoon. Minun mielestäni selvityksessä ei kuitenkaan ollut mitään mikä ei olisi kohtuullisella rahamäärällä ratkaistavissa, mutta tietysti Lehdon mielestä helpompaa ja rahakkaampaa on purkaa hallit pois ja rakentaa tilalle iso kasa asuntoja. Kattorakenne on selvityksenkin mukaan itsessään kohtalaisessa kunnossa, mutta vaatii n. 50 000€ maksavan koeponnistuksen kantavuuden selvittämiseksi. Katon rakenteen vahvistaminen on myös tarvittaessa mahdollista, mikä tosin lisää kuormaa rakennuksen paaluille ja alapohjalaattaan. Pohjalaatta on kärsinyt varhaispakkasrapautumisesta ja on Siraten mukaan uusittava noin 50%:sti ja sen jälkeen ongelma ovatkin ne paalut. Arkistoista ei löytynyt dokumentaatiota että ulottuvatko paalut kallioon asti, vai jäävätkö ne moreenin tuettaviksi, joten paalujen kantavuudesta ei voi aivan varma olla. Kaikki ongelmia, jotka ovat rahalla ratkaistavissa, eivätkä ole mitään mitä ei olisi Suomessa aiemmin tehty.

Pukkilan massalaitoksen osalta voisin ehkä jopa uskoakkin että rakenteeltaan hankalan ja homeisia muottilautoja sisältävän rakennuksen muuntaminen järkevään uudiskäyttöön voi olla erittäin hankalaa ellei mahdotonta, niin että rakennukselta vaadittu suojelu toteutuu. Mutta Herttuankulman kaarihallien osalta olen jokseenkin vakuuttunut että kyse on vain ja ainostaan Lehdon tahdon puutteesta ja ainaisesta voiton tavoittelusta. Kaarihalleissa on omat rakenteelliset ongelmansa, mutta näin maallikon silmään Siraten selvityksestä ei näkynyt mitään sellaista, mitä ei voitaisi nykyrakennustekniikalla ratkaista. Rahaahan se vaatii, joskus ehkä jopa enemmän kuin vanhan purkaminen ja uuden tekeminen, mutta se nyt ei varsinaisesti ole yllätys kun saneerataan vanhoja rakennuksia uuteen käyttöön.

En voi kuin toivoa että kaupungin päättäjiltä löytyy uskoa ja tahtoa asemakaavan torppaamiseksi.

Siraten selvitys: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128551.pdf
Lehto Asunnot lausunto: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128552.pdf
Lehdon viitesuunnitelma uudisrakennuksesta: https://ah.turku.fi/kylk/2022/0621016l/ ... 128549.pdf
Pyöröovi, James, veka ja 1 muuta tykkää tästä
Avatar
tekijänä TurkuCubed
#104706
Ukilainen kirjoitti: 30.07.22 12:03
Viekas kirjoitti: 29.07.22 17:30 14- ja 17-kerroksista pukkaa Satamaan.

https://ah.turku.fi/rlupalk/2022/0901016l/4731135.htm
Kaavoitusyksikön lausunto ei ainakaan lupaa kovin hyvää kohteesta:
Kaavoituksen näkemyksen mukaan kaavalla asetetut kaupunkikuvalliset ta-
voitteet ja yllä mainitut määräykset eivät kaikilta osin täyty. Julkisivut
vaikuttavat monotonisilta ja rakennukset ovat julkisivusommittelultaan saman-
laiset materiaaleja, värejä ja yksityiskohtia myöten.


Lisäksi määräys vähintään 1/10 kerrosalan käyttämisestä liike- tai toimistoti-
loja varten ei täyty: suunnitelmassa on esitetty 12663 k-m² asuinkerrosalaa ja
234 k-m² liiketiloja, mikä on alle 2% kokonaisalasta. Poikkeama on huomat-
tava ja kaavan tavoitteisiin nähden heikennys.
Lisäksi se on kaavoituksen nä-
kemyksen mukaan osaltaan syynä ongelmiin julkisivujen kanssa; suuri määrä
(pieniä) asuntoja
johtaa suureen määrään varasto- ja aputiloja, jotka puoles-
taan tuottavat umpinaisia seinäpintoja ja kasvattavat rakennusmassoja. On
myös syytä muistaa, että vielä luonnosvaiheessa alueen käyttötarkoituksena
oli K-1 liikerakennusten korttelialue ja rakennusoikeutena 10000 kem², joka
siis olisi ollut kokonaan liiketilaa. Ajatus asumisen mahdollistamisesta liiketilo-
jen lisäksi tuli vasta ehdotusvaiheessa, minkä johdosta lopulliseksi käyttötar-
koitusmerkinnäksi tuli AL.

Kaavoitusyksikkö puoltaa rakennuslupaa ehdollisena siten, että julkisivuja ke-
hitetään kohteen kaupunkikuvallisen aseman edellyttämälle tasolle ja että lii-
ketilojen määrää kasvatetaan lähemmäs kaavan tavoitteita.
Lainaus tornitalo ketjusta, mutta jatkan kuitenkin alueen omaan ketjuun.
Edellisessä kokouksessa esittelijä veti asian vielä pois listalta, mutta seuraavaan kokoukseen se olisi taas tulossa ja esittelymateriaalikin on julkaistu. Tornien julkisivut olisivat Umbra-värjättyä betonia ja aukiolle avautuisi jonkin verran liiketiloja.

https://ah.turku.fi/rlupalk/2022/090101 ... 145068.pdf

Kuva
Kuva
wab, Kantti tykkää tästä
tekijänä Samsam
#104716
Juuri mitä Herttuankulma kaipaa, monotonisten laatikoiden tasapainoksi monotonisia torneja.