Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talot eivät ole kaikki kaikessa. Raideliikenne, puistoalueet ja muut kaupunkikuvalliset projektit saavat aikaan keskustelua täällä.
Tekijänä hmikko
#91262
Laniitti kirjoitti:http://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/p ... 77974.html
Ei voi ainakaan syyttää valittajaa yrityksen puutteesta. Siinä on kyllä selvästi kissojen ja koirien kanssa syynätty asiakirjat ja tekniset ominaisuudet. Ja lakimiehillä on riittänyt työtä.
Tuo oli odotettavissa ja varmaan suorastaan väistämätöntä. Ison maailman raidekalustobisneksen näkövinkkelistä Transtech-kauppa on tietysti selvää protektionismia, kun kyseessä on täysin standardi uusi raitiotie, johon on saatavissa täysin vakiotyyppistä, hyväksi havaittua kalustoa monelta isolta firmalta. Ainoa jännitysmomentti tuossa kai oli, että kuka tarjoajista viitsii nähdä valittamisen vaivan suhteessa tilauksen kokoon. Vastaus tässä tapauksessa Stadler. Aiemmin Skoda oli näissä aktiivinen, kun se koki tulleensa syrjityksi Länsi-Euroopan markkinoilla (varmaan syystäkin koki) ja sille pienemmätkin tilaukset olivat oleellisia. Sittemminhän Skoda omisti Transtechin hetken aikaa.
Tekijänä Laniitti
#91337
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupun ... 017_1.html

ja

http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... nustoihin/

Eli Hallilan asemakaava on tänään kuulutettu voimaan. Samoin Raitiotieallianssi tiedottaa, että siellä alkavat maanrakennustyöt Hallilan metsissä ensi viikolla, kuin myös moottoritien ylittävän raitiotiesillan rakennustyöt.

Ja mä kun luulin, että tuossa on vielä valitukset kesken hallinto-oikeudessa. Eli onko toi kaava lainkaan vielä lainvoimainen? Ilmeisesti ei sitten ainakaan toimeenpanokieltoa ole, kerta noinkin järeisiin maanrakennustöihin ryhdytään. Tuskin noita ainakaan millään maisematyöluvalla enää saa tehdä, kuten puiden kaadot tehtiin. En kyllä nyt ymmärrä tätä juridista puolta.
Heikki K peukuttivat tätä
Tekijänä Heikki K
#91376
Laniitti kirjoitti:https://www.tampere.fi/tampereen-kaupun ... 017_1.html

ja

http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... nustoihin/

Eli Hallilan asemakaava on tänään kuulutettu voimaan. Samoin Raitiotieallianssi tiedottaa, että siellä alkavat maanrakennustyöt Hallilan metsissä ensi viikolla, kuin myös moottoritien ylittävän raitiotiesillan rakennustyöt.

Ja mä kun luulin, että tuossa on vielä valitukset kesken hallinto-oikeudessa. Eli onko toi kaava lainkaan vielä lainvoimainen? Ilmeisesti ei sitten ainakaan toimeenpanokieltoa ole, kerta noinkin järeisiin maanrakennustöihin ryhdytään. Tuskin noita ainakaan millään maisematyöluvalla enää saa tehdä, kuten puiden kaadot tehtiin. En kyllä nyt ymmärrä tätä juridista puolta.
Raitiotieallianssin väki kertoi Facebookissa, että kaava on nyt vahva ja sen ansiosta päästiin järeämpiin toimiin. Maisematyöluvalla saatiin kaataa metsää, mutta ei sen enempää. Nythän siellä näkyy olleen viikon verran kantojen repiminen menossa.
Tekijänä Laniitti
#91377
Heikki K kirjoitti: Raitiotieallianssin väki kertoi Facebookissa, että kaava on nyt vahva ja sen ansiosta päästiin järeämpiin toimiin. Maisematyöluvalla saatiin kaataa metsää, mutta ei sen enempää. Nythän siellä näkyy olleen viikon verran kantojen repiminen menossa.
Tämä käsite "vahva kaava" on minulle täysin uusi ja ennestään tuntematon. Mitä tämä "vahva kaava" oikein käytännössä tarkoittaa, ja milloin kaava voidaan määritellä vahvaksi?

Jos kerta valitukset on vielä vireillään ja käsittelemättä hallinto-oikeuksissa, eihän se ainakaan lainvoimainen voi vielä olla kaava? Vai tarkoittaako vahva kaava kenties sitä, että sillä ei syystä tai toisesta ole toimeenpanokieltoa?

Voiko kaupunginvaltuusto vain omalla päätöksellään julistaa kaavan ns. vahvaksi? Ja jos voi, niin miksi sitä ei sitten aiemmin ole julistettu vahvaksi ja aloitettu aikaisemmin rakennustöitä? Vai onko siinä joku määräaika, jonka jälkeen kaava saa statuksen "vahva" siitä kun sen on valtuusto hyväksynyt?
Avatar
Tekijänä arkkinikkari
#91378
Vahvalla kaavalla viitataan nimenomaan lainvoimaiseen asemakaavaan.

Mutta kyllä maisematyöluvallakin saa aika paljon tehdä, ja paalujahan on kautta aikain varastoitu urkakoitsijan riskillä tontille maan sisään jo ennen rakennusluvan saamista...
Maankäyttö ja Rakennuslaki kirjoitti: 128 §

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;

3) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä

4) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

(21.4.2017/230)
Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.140 §

Maisematyöluvan edellytykset

Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Alueella, jolle kunta on määrännyt rakennuskiellon asemakaavan laatimista tai muuttamista varten tai jolle yleiskaavan laatimista varten on määrätty toimenpiderajoitus, lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Jos lupa kaivamiseen tai louhimiseen evätään yleiskaavassa olevan erityisen määräyksen nojalla taikka asemakaava-alueella, missä kaavaa ei ole päätetty muuttaa, lunastusvelvollisuudesta on voimassa, mitä maa-aineslain 8 §:ssä säädetään. Jos lupa muuhun toimenpiteeseen mainituilla alueilla evätään eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen maataan, hänellä on oikeus saada kunnalta tai, jos alue on tarkoitettu tai osoitettu valtion tarpeisiin, tältä korvaus vahingosta, joka hänelle siitä aiheutuu.
Heikki K peukuttivat tätä
Tekijänä Heikki K
#91420
Eilen 7.11. tuli vuosi täyteen ratikkapäätöksen tekemisestä. Vuositiedotteessa vähän aiemmin täsmennettiin myös tulevia työvaiheita http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... itellusti/

Aiemmin kerrottiin myös, että raidetta on nyt valmiina jo kilometri: https://www.youtube.com/watch?v=sfsT0YL ... e=youtu.be

Tiedotteissa ei täsmennetä Hallilan valitusten käsittelyä, mutta toisaalla kertoivat, että valittaja on vetänyt valituksensa pois hallinto-oikeudesta. Kaava siten voitiin kuuluttaa voimaan, eikä siitä enää ole mahdollista mahdollista valittaa, toisin kuin oikeuden hlkäämästä valituksesta olisi ollut.
Avatar
Tekijänä henkka
#91711
Heikki K kirjoitti:Tiedotteissa ei täsmennetä Hallilan valitusten käsittelyä, mutta toisaalla kertoivat, että valittaja on vetänyt valituksensa pois hallinto-oikeudesta. Kaava siten voitiin kuuluttaa voimaan, eikä siitä enää ole mahdollista mahdollista valittaa, toisin kuin oikeuden hlkäämästä valituksesta olisi ollut.
Tässä vielä tiedoksianto asiasta kaupunginhallitukselle: http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimiel ... ase(40464)
Tampereen rakennussuojeluseura ry, Hervanta-Seura ry, Messukylän kalastus-/osakaskunta, Höytämöjärvi-yhdistys ry, Pirkanmaan liito-oravayhdistys, Suomen Maankäytön Seura, Suomen ympäristökamari, Jarmo Virta ja Esko Vuoristo valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 30.10.2017. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan valittajat ovat hallinto-oikeuteen 20.10.2017 saapuneella sähköpostilla peruuttaneet valituksensa, joten lausunnon antaminen asiassa raukeaa. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin säännös huomioon ottaen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Varikolla ollaan edistytty louhinnassa. Noin puolet alueesta näyttäisi olevan louhittu, isommat kalliot tosin ovat vasta tulossa. Alue on myös aidattu.

Kuva

Hermiankadulta on kaadettu loputkin puut ja linjauksen siirtämistä valmistellaan Visiokadusta itään.

Kuva

Visiokadun ja Hervannan valtaväylän välillä Hermiankatu kulkee jo uudella linjauksellaan ja on lopullista päällystystä vaille valmis.

Kuva

Hervannan valtaväylän ylittävästä s-mutkasta Atomipolulta Hermiankadulle on paikoilleen valettu uusi osa Hermiankadun puolella. Atomipolun päätä rakennetaan osin väliaikaisen sillan alla.

Kuva

Kuva

Insinöörinkadulta Atomipolulle risteäviä raiteita ja risteystä tehdään normaalista poikkeavassa järjestyksessä. Aluslaatan alle valetaan ensiksi erillinen laatta.

Kuva

Mikontalon pysäkki on lähes valmis, laiturit pitää vielä tasoittaa ja päällystää. Pysäkki ei ole täysin esteetön: itäpuolen laiturin eteläpäässä on portaat siksi, ettei Technopoliksen pihaliittymän paikkaa ole tarvinnut siirtää.

Kuva
Kuva

Mikontalon pohjoispuolella, pysäkin ja Teekkarinkadun välissä rakennetaan toisia raiteita.

Kuva

Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun kulmaan tulevan sähkönsyöttöaseman perustukset ovat jo valmiit ja seiniä ollaan rakentamassa. Sähkönsyöttöasemien arkkitehtisuunnittelu on tilattu Aihio Arkkitehdeiltä:
Suunnittelutyö sisältää sähkönsyöttöasemien ulkomuodon suunnittelun, uusien sijoitusvaihtoehtojen asemapiirrosten laatimisen, poikkeus-ja rakennuslupien hakemiseen liittyvien dokumenttien valmistelua, toteutus-ja detaljisuunnittelua valmistajan kanssa sekä pääsuunnittelun sekä uniikkijulkisivun suunnittelun. Pääsuunnittelijana Aihio Arkkitehdit Oy:ssä toimii arkkitehti SAFA Juha Röysä.
Kuva

Työt Duon kohdalla ovat alkaneet johtosiirroilla.

Kuva

Insinöörinkadun pohjoispäässä kiskot ovat raiteet ovat paikoillaan, vaikkeivät valettuina, lähes koko matkalla Orivedenkadusta pohjoiseen.

Kuva

Kuva
Kuva

Hervannan valtaväylän varrella rakennetaan paikkaa sähkönsyöttöasemalle. Se mistä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie kulkee ennen kuin laatukäytävä valmistuu raiteiden länsipuolelle, on kysymysmerkki. Uusimmissa puistosuunnitelmissa Hervannan valtaväylän länsipuolella ei kulje enää yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä Kanjoninkadulta Hallilan alikulkukäytävälle. Vanhemmissa suunnitelmissa se edelleen on mutta linjattu sähkösyöttöaseman ja Hervannan valtaväylän välistä.

Kuva

Hervannan valtaväylän ja Pehkusuonkadun risteyksessä on putsattu kalliota louhintaa varten, aluksi yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien kiertotieksi, joka nyt kulkee kallion päältä.

Kuva
Kuva

Itäisen ohitustien ylittävän Vackerin alikulkusillan, joissain papereissa Suutalan alikulkusillan valmistelevat on aloitettu.

Kuva

Turtolan raitiotiepysäkin raiteet ovat paikoillaan ja bussipysäkkiä rakennetaan.

Kuva

Rieväkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksen jalankulun ja polkupyöräilyn sillan tukimuurit ovat täysin valmiit ja rinnekin on takaisin paikoillaan. Seuraavaksi odotellaan kiskoja, en tiedä tulevatko ensi vuonna vai myöhemmin.

Kuva

Sammonkadulla rakennetaan eteläisiä ajoratoja. Raitioallianssin tavoitteena on rakentaa Sammonkadun kiskot kokonaisuudessaan ensi vuoden aikana.

Kuva
Kuva

Sampolan raitiotiepysäkillä on molemmat raiteet paikoillaan.

Kuva
Heikki K, hmikko, TurkuCubed ja 2 muut peukuttivat tätä
Tekijänä Heikki K
#91721
henkka kirjoitti:
Hervannan valtaväylän varrella rakennetaan paikkaa sähkönsyöttöasemalle. Se mistä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie kulkee ennen kuin laatukäytävä valmistuu raiteiden länsipuolelle, on kysymysmerkki. Uusimmissa puistosuunnitelmissa Hervannan valtaväylän länsipuolella ei kulje enää yhdistettyä jalkakäytävää ja pyörätietä Kanjoninkadulta Hallilan alikulkukäytävälle. Vanhemmissa suunnitelmissa se edelleen on mutta linjattu sähkösyöttöaseman ja Hervannan valtaväylän välistä.

Kuva
Olen tällä hetkellä siinä käsityksessä, että laatukäytävä rakennetaan samalla raiteiden kanssa. Sitä ennen jalankulku ja pyöräily siirretään kadun pientareelle. Piennarta levennetään ja ajorataa kavennetaan, jolloin saadaan nykyinen kaistamäärä säilytettyä. Tätä sitten käytetään varsinaisen pyörätien valmistumiseen saakka, mihin kulunee noin kaksi vuotta.
Voin toki olla väärässäkin, mutta seuraan hanketta ja erityisesti tätä pyörätietä, joka kuuluu päivittäiseen työmatkaani.
henkka kirjoitti:
Hervannan valtaväylän ja Pehkusuonkadun risteyksessä on putsattu kalliota louhintaa varten, aluksi yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien kiertotieksi, joka nyt kulkee kallion päältä.

Kuva
Allianssi mittasi nykyiset pyörätiet laserkeilauksella ja tässä kuvan ylämäessä oli muistaakseni peräti 21% pituuskaltevuus.
Tekijänä hmikko
#91723
Heikki K kirjoitti: Allianssi mittasi nykyiset pyörätiet laserkeilauksella ja tässä kuvan ylämäessä oli muistaakseni peräti 21% pituuskaltevuus.
Tuommoisissa alkaa olla sitä ongelmaa, että pyöräilijät menevät tasamaalle autokaistalle, kun kiipeily tuntuu kyykytykseltä. Näitä on erinäisiä Turussa ja ympäristössä ihan pysyvinä rakennelmina, tosin ei varmaan ihan 21 % kaltevuuksia. Saariston rengastie -reitillä jossain Paraisilla saattais löytyä tuommoinenkin prosentti (pyörät virallisesti ohjattu sorapolkua kallion yli, autokaistat leikkauksessa).
Tekijänä Heikki K
#91738
hmikko kirjoitti:
Heikki K kirjoitti: Allianssi mittasi nykyiset pyörätiet laserkeilauksella ja tässä kuvan ylämäessä oli muistaakseni peräti 21% pituuskaltevuus.
Tuommoisissa alkaa olla sitä ongelmaa, että pyöräilijät menevät tasamaalle autokaistalle, kun kiipeily tuntuu kyykytykseltä. Näitä on erinäisiä Turussa ja ympäristössä ihan pysyvinä rakennelmina, tosin ei varmaan ihan 21 % kaltevuuksia. Saariston rengastie -reitillä jossain Paraisilla saattais löytyä tuommoinenkin prosentti (pyörät virallisesti ohjattu sorapolkua kallion yli, autokaistat leikkauksessa).
Olen nähnyt lomakuvia Rengastieltä ja miettinyt, että mitähän hittoa.
Tässä tapauksessa katu on rakennettu moottoritien tapaisesti niin, että pientareelle on vaikea päästä tai sieltä on vaikea päästä pois, ja niinpä pyöräilijät kiltisti kiipeävät nuo mäet. Nyt kun siitä on puut kaadettu niin näkyy aiempaa paljon selvemmin, kuinka älytön se reitin profiili on.
Tekijänä Heikki K
#91739
henkka kirjoitti:
Insinöörinkadulta Atomipolulle risteäviä raiteita ja risteystä tehdään normaalista poikkeavassa järjestyksessä. Aluslaatan alle valetaan ensiksi erillinen laatta.

Kuva
Tähän tulee ensimmäinen vaihde, joka kuuleman mukaan rakennetaan työmaateltassa, jos sää ei muuten salli. Kiskojen palaset ovat jo varastoalueella Viinikan ratapihan reunalla. Tästä tulee kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen risteys aina ajolankojen ripustuksesta lähtien, mielenkiinnolla odotan, miten se lopulta onnistuu. Tässä on samaan risteykseen saatu tungettua ainakin: raitiotien kolmiovaihde (en tiedä onko oikea termi), muutama tonttiliittymä, yksisuuntaiset pyörätiet, suojatie, yksisuuntaisten pyöräteiden liittyminen kaksisuuntaisiin pyöräteihin. Lisäksi pyörätie menee kiskojen yli 45 asteen kulmassa, ilmeisesti ainoana paikkana koko kaupungissa, ja siihen oli ainakin suunnitteluvaiheessa esillä joku kumitäyte, joka joka peittäisi urat.
Avatar
Tekijänä henkka
#91740
Heikki K kirjoitti:Tähän tulee ensimmäinen vaihde, joka kuuleman mukaan rakennetaan työmaateltassa, jos sää ei muuten salli. Kiskojen palaset ovat jo varastoalueella Viinikan ratapihan reunalla. Tästä tulee kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen risteys aina ajolankojen ripustuksesta lähtien, mielenkiinnolla odotan, miten se lopulta onnistuu. Tässä on samaan risteykseen saatu tungettua ainakin: raitiotien kolmiovaihde (en tiedä onko oikea termi), muutama tonttiliittymä, yksisuuntaiset pyörätiet, suojatie, yksisuuntaisten pyöräteiden liittyminen kaksisuuntaisiin pyöräteihin. Lisäksi pyörätie menee kiskojen yli 45 asteen kulmassa, ilmeisesti ainoana paikkana koko kaupungissa, ja siihen oli ainakin suunnitteluvaiheessa esillä joku kumitäyte, joka joka peittäisi urat.
Toteutussuunnitelman liitteiden ehkä ajantasaisia karttoja jos katsoo, niin luultavasti tähänkin tulee tukilankaverkosto, kuten tulee Atomipolun ja Hermiankadun väliselle s-mutkallekin. Ainakin pylväiden paikat (sinisellä) viittaisivat siihen suuntaan.

Kuva
Tekijänä Heikki K
#91744
henkka kirjoitti:
Heikki K kirjoitti:Tähän tulee ensimmäinen vaihde, joka kuuleman mukaan rakennetaan työmaateltassa, jos sää ei muuten salli. Kiskojen palaset ovat jo varastoalueella Viinikan ratapihan reunalla. Tästä tulee kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen risteys aina ajolankojen ripustuksesta lähtien, mielenkiinnolla odotan, miten se lopulta onnistuu. Tässä on samaan risteykseen saatu tungettua ainakin: raitiotien kolmiovaihde (en tiedä onko oikea termi), muutama tonttiliittymä, yksisuuntaiset pyörätiet, suojatie, yksisuuntaisten pyöräteiden liittyminen kaksisuuntaisiin pyöräteihin. Lisäksi pyörätie menee kiskojen yli 45 asteen kulmassa, ilmeisesti ainoana paikkana koko kaupungissa, ja siihen oli ainakin suunnitteluvaiheessa esillä joku kumitäyte, joka joka peittäisi urat.
Toteutussuunnitelman liitteiden ehkä ajantasaisia karttoja jos katsoo, niin luultavasti tähänkin tulee tukilankaverkosto, kuten tulee Atomipolun ja Hermiankadun väliselle s-mutkallekin. Ainakin pylväiden paikat (sinisellä) viittaisivat siihen suuntaan.

Kuva
Tukilankaverkosto tulee ja olen nähnyt siitä havainekuvankin jossain, mutta en nyt löydä sitä. Julkisiakin dokumentteja on niin paljon.

Allianssi julkaisu juuri facebookissa ensimmäiset kuvat vaihteen asennuksesta: https://www.facebook.com/treratikka/pos ... 3333804624
  • 1
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 80