Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talot eivät ole kaikki kaikessa. Raideliikenne, puistoalueet ja muut kaupunkikuvalliset projektit saavat aikaan keskustelua täällä.
Avatar
Tekijänä henkka
#90322
Varikon rakennuslupa oli siis ympäristö- ja rakennusjaoston käsiteltävänä eilen ja se hyväksyttiin. Näin ollen varikon rakennustyöt voivat alkaa ja ne alkavatkin, syyskuun 1. päivä puiden kaadolla.
Puita kaadetaan noin kuukauden ajan. Sen jälkeen tontilla käynnistyy kiviaineksen louhinta ja murskaus. Varikon tontti on Raitiotieallianssin merkittävin louhintakohde. Tonttia hyödynnetään myös kiviaineksen murskauspisteenä ja käytettävän kiviaineksen varastointipaikkana. Louhinnat tehdään noin metrin syvyyteen tontin lopullisen pinnan alapuolelle. Tontin itäpäähän tehdään suuri massanvaihto ja tontti tasataan alueelta irtoavalla kiviaineksella. Tonttia valmistelevien töiden kesto on arviolta noin vuosi. Töistä aiheutuu melua lähialueille. Varsinaisiin varikon rakentamistöihin päästään keväällä 2019.
http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... rvannassa/
Avatar
Tekijänä henkka
#90552
Puiden kaato on tosiaan alkanut. Luultavasti kun pääsen paikalle seuraavan kerran varikon tontilla poistetaan jo pintamaata.

Kuva

Kuva

Insinöörinkadulla Mikontalon edustalla näyttäisi olevan viisi eri vaiheissa olevaa pätkää kiskoja. Jos pätkät ovat pituudeltaan yksittäisten kiskojen pituiset, 18 metriä, niin silloin kiskoja olisi maassa tässä kohdassa 98 metriä. Ei enää paljoa jäljellä. On niitä kyllä muuallakin.

Kuva
Kuva
Kuva

Insinöörinkadullakin pitää alkaa erotella kohdat toisistaan, sillä Wäinölän pohjoispuolella on myös jo kiskoja.

Kuva

Kanjonin ratikkapysäkin laiturin ajoradan puoleisia reunakiviä on asennettu paikoilleen.

Kuva

Kanjonikadun pohjoispuolella kulkevalle voimalinjalle on tulossa uusi pylväs. Johdot roikkuvat kai liian matalalla. Uusi pylväs tulee katusuunnitelmien mukaan vain toiselle linjoista.

Kuva

Laulunsillalla ollaan asentamassa raudoitusta uutta valua varten kohdassa, josta leikattiin pala pois.

Kuva

Laulunsiltaa käsitteli myös Raitiotieallianssin uusin video. Siinä puhutaan poisleikattua palaa vastaavan palan asentamisesta toiselle puolelle. Luultavasti maatuen sisään?
Muuten Turtolan ratikkapysäkillä jatkuu maan palautus omalle paikalleen.

Kuva

Kokin risteyssillalla on näkyvissä siihen tehtävät muutokset. Ainakin sillan päiden perustuksien taakse tehdään uudet maatuet. En tiedä leikataanko perustuksista vielä osa pois. Olisi hienoa jos vinot perustukset jäisivät tuollaisenaan näkyviin.

Kuva

Vuohenojan risteyssillalla on alettu rakentaa viimeistä pätkää raitiotien ja jk+pp:n välisestä tukimuurista.

Kuva

Vuohenojan alikulkusillalla on tukimuurina, ainakin vielä, teräsponttiseinä, jonka yläreunaan on kuitenkin valettu betonireunukset. Ehkä tuolle paikalle kunnollisen seinän rakentaminen olisi liiaksi haitaksi junaliikenteelle. Samalla reunimmaiset pylväät on kaivettu esille ja jäänevät koristamaan alikulkua. Sain kuvaan myös koeajolla olleen uuden VR:n veturin, Siemensin valmistaman Vectronin, jonka tunnus tulee olemaan Sr3.

Kuva

Rieväkadun ylittävällä sillalla ratikkakiskojen puoleisen pään tukimuurin valumuotti on rakentumassa lopulliseen korkeuteensa sillan maatukeen kiinni. Sillalle ei siis näköjään tehdä mitään.

Kuva
Kuva

Kekkosentien ylittävä silta näyttäisi olevan valettu.

Kuva

Itsenäisyydenkatu ja Sampolan pysäkkiä varten mutkittelevat kiskot.

Kuva

Hämeenkadulla on asennettu Tuulensuun pysäkin laiturin raiteiden puoleisia reunakiviä.

Kuva
hmikko, TurkuCubed, Heikki K ja 2 muut peukuttivat tätä
Tekijänä Laniitti
#90574
Joo tossa Rieväkadun ylittävällä sillalla ne kiskot kuulemma tulee silleen, että toinen raide tulee uuden maatuen ja yo. kuvan vasemman puoleisen pilarin väliin. Toinen raide puolestaan pilarin ja ajoradan väliin. Mielenkiintoinen ratkaisu, jolla saadaan raidepari mahtumaan sillan ali ilman, että siltaa itsessään tarvitsee muokata.
Avatar
Tekijänä henkka
#90647
Laniitti kirjoitti:Joo tossa Rieväkadun ylittävällä sillalla ne kiskot kuulemma tulee silleen, että toinen raide tulee uuden maatuen ja yo. kuvan vasemman puoleisen pilarin väliin. Toinen raide puolestaan pilarin ja ajoradan väliin. Mielenkiintoinen ratkaisu, jolla saadaan raidepari mahtumaan sillan ali ilman, että siltaa itsessään tarvitsee muokata.
Juu, niinhän tuosta puhuttiin aiemmin.
henkka kirjoitti:Rieväkatu on tässä jo uudella linjauksellaan, raitiotien kiskot rakennetaan kuvan oikeaan reunaan. Raitiotie alittaa kuvassa näkyvän jalankulun ja pyöräilyn sillan siten, että toinen kiskopari kulkee oikeassa reunassa näkyvän pylvään vasemmalta puolelta ja toinen rinteen puolelta oikealta.
Laniitti kirjoitti:En tiennytkään, että Rieväkadulla sillan pilari tulee kiskojen väliin.
Hallilassa ja Korkinmäessä on kaava vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä mutta alueen maisematyölupa on voimassa. Joten kaavavalituksesta huolimatta alueella alkavat puunkaadot lokakuun alussa.
Tampereen kaupunki ja Raitiotieallianssi aloittavat aluskasvillisuuden poiston ja puunkaadon tulevalla raitiotien reitillä Hallilassa Hervannan valtaväylän länsipuolella sekä Suutalanahteella Korkinmäen ja Hervannan valtaväylän välissä. Samassa yhteydessä rajataan tuleva työmaa-alue. Puiden poisto aloitetaan 2.lokakuuta Vackerinpuiston pohjoisosasta, josta edetään alueittain etelään Hervannan kanjonille saakka. Kaatotyöt on jaettu kaikkiaan kahdeksaan alueeseen ja työt tehdään maastoon merkittyjen rajojen mukaan. Metsää kaadetaan yhteensä noin 8,5 hehtaarin alueelta. Töiden kesto on arviolta kaksi viikkoa. Nämä työt perustuvat maisematyölupiin.

[...]

Puiden kaatojen jälkeen alueella tullaan tekemään louhintaa sekä maanrakennusta eli kaivu-ja täyttötöitä.
http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... kinmaessa/
Tekijänä Heikki K
#90653
henkka kirjoitti: Hallilassa ja Korkinmäessä on kaava vielä hallinto-oikeuden käsiteltävänä mutta alueen maisematyölupa on voimassa. Joten kaavavalituksesta huolimatta alueella alkavat puunkaadot lokakuun alussa.

http://raitiotieallianssi.fi/tiedotteet ... kinmaessa/
Kuulin epäsuorasti, että Allianssi epäröisi maisematyöluvalla töihin ryhtymistä, koska se ei näytä kauniilta. Sitä lupaahan ei ole varsinaisesti tarkoitettu tähän tarkoitukseen. Näköjään aikataulupaine voitti. Puut pitänee saada pois ennen kuin pesintäkausi taas huhtikuussa alkaa, ja mitä ilmeisimmin kaava ei vahvistu siihen mennessä. Saa nähdä mitä tästä seuraa :)
Avatar
Tekijänä henkka
#90833
Varikon alueelta on nyt puut kaadettu ja pintamaan poisto on alkamassa. Alemmassa kuvassa voi nähdä Tekniikantornit oikeassa reunassa, Festian ilmastointipiippuja keskellä ja Hermian vasemmassa reunassa.

Kuva
Kuva

Hermiankadun uuden linjauksen eteläinen kaista on valmis Sinitaipaleen ja Visiokadun välillä.

Kuva

Sama väli toisesta suunnasta nähtynä. Työn alla oleva alue, jolla työkoneet lepäilevät on Hermiankadun uuden linjauksen pohjoinen kaista. Siitä vasemmalle (pohjoiseen) tulevat ajoratapysäkki linja-autoille, joka toimii myös raitiotiepysäkkivarauksena; kaksoisraiteet; viherkaista; jk+pp ja kuvassakin näkyvä viherkaista ja TTY:n parkkipaikka.

Kuva

Insinöörinkadun eteläpäässä edetään kohti pohjoista paloaseman kohdalla. Myös osa Mikontalon pysäkin laiturin reunakivistä ovat saapuneet.

Kuva

Kuva

Insinöörinkadun pohjoispäässä kiskot etenevät etelää kohti hieman eri tahtia mutta se saattaa johtua lähestyvästä raiteenvaihtopaikasta.

Kuva

Kuva

Tästä lähdetään kohti Kanjonia. Sähköjohtojen nostamista varten tarvittava linjapylväs on myös saapunut mutta sitä ei ole vielä pystytetty.

Kuva

Kuva

Aiemmassa viestissä mainitun maisematyöluvan alueelle on merkitty raitiotien keskilinja uudestaan ja luultavasti tarkemminkin. Samalla on paikoin merkitty hakkuualueen reunat Hallilan ja Kanjonin välillä. Samalta alueelta on myös kaadettu taimikkoa.

Kuva
Kuva
Kuva
Kuva

Turtolan raitiotiepysäkille johtavia portaita on alettu rakentaa.

Kuva

Kokin risteyssillalla on saatu pohjoisen puoleinen tukimuuri rakennettua ja työt ovat siirtyneet sillan eteläiselle puoliskolle.

Kuva
Kuva

Vuohenojan risteyssillalla jalkakäytävän ja pyörätien pohja näyttäisi olevan valmiina. Samalla on jo tehty Hervannan valtaväylän linja-autopysäkille pohjaa. Linja-autopysäkki sijaitsee Vuohenojan raitiotiepysäkin varauksen kohdalla.

Kuva

Messukyläntieltä Hervannan valtaväylän varren jalkakäytävä-pyörätielle johtavat portaat ovat myös rakenteilla. Samoin kuin Turtolan raitiotiepysäkin portaat, näitä ei näytetä valettavan vaan ne ovat perustuksien varaan rakennettevat teräs- tai puuportaat. Jalkakäytävä-pyörätien ja Messukyläntien penkan välinen tukimuuri koostuu teräsponttiseinästä, joka tehtiin jalkakäytävä-pyörätien ja raitiotien välisen tukimuurin rakentamista varten. Samanlainen tukimuuri on myös Vuohenojan alikulkusillan kohdalla mutta siinä on betoninen reunus.

Kuva
Kuva

Rieväkadun ylittävä jalankulun-pyöräilyn sillan tukimuuri on valettu. Rieväkadun varren tukimuuri on vielä kesken.

Kuva
Kuva

Kekkosentien raitiotiesilta on huputettu eritystöiden ajaksi. Valumuotti on purettu ja sen sisältä paljastui ihan tavallinen silta.

Kuva

Kuva

Itsenäisyydenkadulla tehdään pohjoista ajorataa ja kiskoja.

Kuva
Kuva

Hämeenkadulla Tuulensuussa rakennetaan myös pohjoisia kiskoja.

Kuva
Laniitti, lepanen, hmikko ja 4 muut peukuttivat tätä
Tekijänä Heikki K
#90891
henkka kirjoitti: Messukyläntieltä Hervannan valtaväylän varren jalkakäytävä-pyörätielle johtavat portaat ovat myös rakenteilla. Samoin kuin Turtolan raitiotiepysäkin portaat, näitä ei näytetä valettavan vaan ne ovat perustuksien varaan rakennettevat teräs- tai puuportaat. Jalkakäytävä-pyörätien ja Messukyläntien penkan välinen tukimuuri koostuu teräsponttiseinästä, joka tehtiin jalkakäytävä-pyörätien ja raitiotien välisen tukimuurin rakentamista varten. Samanlainen tukimuuri on myös Vuohenojan alikulkusillan kohdalla mutta siinä on betoninen reunus.

Kuva
Kuva
Nyttemmin Vuohensillan teräksiseen tukimuuriin on ilmestynyt teräksinen reunus. En muista nänheeni teräspontteja käytettävä tällä tavalla pysyvänä ratkaisuna. Miten se kestää korroosioa jatkuvassa maakosketuksessa? Eikö se ole aika ruma? Vai onkohan tämä nyt sitä muodikkaasti ruskeaksi ruostuvaa terästä?
Tekijänä Laniitti
#90993
En nyt kyllä vielä iloitsisi. Ongelmia selvästi edessä ja hyvä jos edes saavat toimitettua niitä kaikkia vaunuja ajoissa. Lisäksi toi markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. On täysin mahdollista, että hävinnyt osapuoli hakee valituslupaa KHO:sta ja myös sen saa. Ja on täysin mahdollista, että valituksen tehnyt tällä kertaa myös voittaa sen ja on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Ja siitä luonnollisesti tullaan käymään aikanaan myös oikeudenkäynnit. Voi siis mennä hyvinkin vielä viisi vuotta, ennen kun Tampereen vaunuja aletaan edes suunnitella.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratikk ... 200443741/
Tekijänä Heikki K
#91020
Laniitti kirjoitti:En nyt kyllä vielä iloitsisi. Ongelmia selvästi edessä ja hyvä jos edes saavat toimitettua niitä kaikkia vaunuja ajoissa. Lisäksi toi markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen. On täysin mahdollista, että hävinnyt osapuoli hakee valituslupaa KHO:sta ja myös sen saa. Ja on täysin mahdollista, että valituksen tehnyt tällä kertaa myös voittaa sen ja on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Ja siitä luonnollisesti tullaan käymään aikanaan myös oikeudenkäynnit. Voi siis mennä hyvinkin vielä viisi vuotta, ennen kun Tampereen vaunuja aletaan edes suunnitella.

https://www.aamulehti.fi/uutiset/ratikk ... 200443741/
Saamme siis jännittää vielä ainakin ensi kuulle, KHO:n 30 päivän muutoksenhakuajan verran.
Jos kuvailemasi kauhuskenaario toteutuisi, kaupunki ehkä vuokraisi jostain käytettyjä vaunuja saadakseen liikenteen alkuun? Voisi kuvitella sen tulevan halvemmaksi kuin valmiin rataverkon seisottaminen tyhjänä. Tällaisessa tilanteessa valittu raideleveys ainakin osoittautuisi oikeaksi ratkaisuksi.
Avatar
Tekijänä hylje
#91021
Tampereella on kyllä niin standardit mitat että käytettyjä tai valmiin mallin mukaisia uusia junia kyllä löytyy pitkin maailmaa. Vaatimuksista ja räätälöinnistä pitää toki tinkiä, jos haluaa hyllytavaraa.
Tekijänä Laniitti
#91023
Joo se raideleveysden valinta kieltämättä meni kyllä nappiin. On hyvin mahdollista, että myös joskus tulevaisuudessa saattaa ilmaantua tarve vuokravaunuille, syystä tai toisesta. Järjestelmää laajennetaan tulevaisuudessa, matkustuskysyntä ylittää odotukset, vaikeuksia saada kiireellä vaunuja silloin kun niitä tarvitaan. Onhan näitä.

Standardeissa mennään Keski-Eurooppalaisien standardien mukaan. Ainoastaan se Tampereen vaunun leveys 2,65m on sellainen, joka ei ole ihan niin yleisessä käytössä kuin yleisin leveys 2,40m. Mutta suhteellisen yleinen kuitenkin. Isompi leveys valittiin lähinnä matkustusmukavuuden parantamisen vuoksi. Myös Tampereen ratageometria sallii ajettavan myös ensimmäisen sukupolven matalalattiavaunuilla, eli Tampereella ei välttämättä tarvita niitä Transtechin kiinteäakselisia ja kiertyvillä teleillä varustettuja vaunuja toisin kuin Helsingissä.
Tekijänä hmikko
#91024
Laniitti kirjoitti: Ainoastaan se Tampereen vaunun leveys 2,65m on sellainen, joka ei ole ihan niin yleisessä käytössä kuin yleisin leveys 2,40m. Mutta suhteellisen yleinen kuitenkin.
...ja kapeammalla ajaminen on tarpeen vaatiessa ihan mahdollista sekin. Esteettömyysvaatimuksista voi joutua tinkimään kun pysäkkikorokkeen ja vaunun väliin jää isompi rako, mutta kuitenkin.
Avatar
Tekijänä henkka
#91052
Raitiotien varikolla on aloitettu kallion räjäyttäminen. Lauantainakin taidettiin räjäyttää, ainakin tuntui siltä Hervannan keskustassa.

Kuva

Raitiotieallianssi on julkaissut videon tästäkin tapahtumasta.
Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun risteyksessä rakennetaan pohjaa s-mutkan toiselle osuudelle. Kuvassa näkyvät pylväiden perustukset, jotka mukailevat raitiotien tekemää mutkaa ulkokaarteessa. Katusuunnitelmien mukaan pylväisiin ei tule ajolankojen kiinteitä kannattimia. Toteutussuunnitelman mukaan risteyksen johdotus hoidetaan risteyksen päällä olevien vaijereiden varassa, joten nämä pylväät ovat varmaan osa ripustusta.

Kuva

Mikontalon raitiotiepysäkin laiturin reunakivistä osa on jo paikoillaan.

Kuva

Insinöörinkadun eteläisellä työmaalla raidepareista toinen on jo edennyt Teekkarinkadun risteykseen asti. Toinen raidepareista tulee myöhemmin luultavasti siksi, että paloasemalle pääsee toistakin reittiä.

Kuva

Insinöörinkadun läntinen ajokaista, etelään.

Kuva

Kanjoninkadulta kun katsoo pohjoiseen, voi nähdä vielä puita raitiotielinjalla mutta nekin on varmaan jo kaadettu. Harvesteri oli ainakin töissä lauantainakin.

Kuva

Muuten raitiotielinjaus oli kaadettu Hervannasta Hallilan raitiotiepysäkin pohjoispuolelle.

Kuva
Kuva

Hallilan raitiotiepysäkkin tulee noin 100 metriä paineenkorotusaseman toiselle puolelle. Tällä kohtaa kiskot kulkevat juuri kuvanottopaikan oikealta puolelta. Kiskot sekä jalankulun ja pyöräilyn laatukäytävä kulkee noin 4,5 metrin korkuisen penkereen päällä.

Kuva

Tähän, juuri Hallilan pysäkin pohjoispuolelle, tulee ensimmäisen vaiheen toinen syvistä täytöistä, noin viisi metriä. Alemman kuvan Lukonmäen alikulkukäytävän, joka poistetaan käytöstä, kohdalle tulee seitsemän metrin täyttö. Muutenkin Hallilan pysäkin ja Lukonmäen alikulkukäytävän välille tehdään syvää täyttöä.

Kuva
Kuva

Näille main nykyisen väylän vasemmalle puolelle tulee Lammenkallion alikulku, jossa uudelta Lukonmäen alikulkukäytävältä tuleva jk+pp alittaa raitiotielinjan.

Kuva

Myös Hallilan puiden kaadosta on Raitiotieallianssin video.
Laulunsillalla tukimuuri on saatu valmiiksi. Sillan yläpuolella tehdään vielä töitä.

Kuva

Turtolan raitiotiepysäkin tukimuurityöt ovat valmiit ja viereisten talojen parkkipaikat on palautettu ennalleen.

Kuva

Pysäkin pohjoispuolella olevaa leikkausta myös viimeistellään.

Kuva

Kokin risteyssillalla tehdään tukimuuria sillan eteläpuolelle, pohjoispuolen tukimuuri on valmis. Samalla on rakennettu pienempää tukimuuria kiskojen viereen. Ja näyttäisi että vanhat, komeat maatuet jäävät ennalleen.

Kuva
Heikki K kirjoitti:Nyttemmin Vuohensillan teräksiseen tukimuuriin on ilmestynyt teräksinen reunus. En muista nänheeni teräspontteja käytettävä tällä tavalla pysyvänä ratkaisuna. Miten se kestää korroosioa jatkuvassa maakosketuksessa? Eikö se ole aika ruma? Vai onkohan tämä nyt sitä muodikkaasti ruskeaksi ruostuvaa terästä?
Tästähän tuli komeampi kuin kuvittelin, varsinkin jos kyseessä on corten-teräs. Lisäksi alempi tukimuuri on saanut ruosteenpunaisen(?) värityksen.

Kuva

Rieväkadun ylittävän jk+pp-sillan tukimuuri on valmis ja väliaikaisen silta on poistumassa.

Kuva

Rieväkadulla tehdään myös jo raitiotien pohjaa.

Kuva

Muutama kuva Sammonkadun uudesta eteläisestä ajokaistasta idän suuntaan.

Kuva
Kuva

Kekkosentien raitiotiesilta ei ole enää paketissa, kaiteetkin ovat paikoillaan.

Kuva

Itsenäisyydenkadulla rakennetaan Sampolan raitiotiepysäkin kohdalla toista raideparia. Sampolan pysäkki on ensimmäisen vaiheen ainoa varsinainen keskipysäkki, jossa raitiovaunun ovet aukeavat menosuuntaan vasemmalle (olettaen että raitiovaunu ajaa oikealla). Ensimmäisen vaiheen reitillä on toinenkin pysäkki, Opiskelijankatu, jolla ovet aukeavat vasemmalle mutta sillä pysäkillä kiskojen välissä kulkee myös ajorata, tosin vain busseille.

Kuva

Hämeenkadulla rakennetaan toista raideparia Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välille. Samalla Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun väliltä on kaadettu puita ennen kuin työmaa siirtyy sinne.

Kuva
Kuva
hmikko, Janne76, veka ja 2 muut peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä henkka
#91199
Varikolla ollaan louhittu lisää kalliota, tasoitettu jo varikon pohjaa sekä valmistauduttu louhimaan lisää.

Kuva
Kuva
Kuva

Hermiankadulla ollaan osittain jo siirrytty kiskojen kohdalle ja osittain ollaan vielä Hermiankadun uudella linjauksella.

Kuva
Kuva

Atomipolulta Hermiankadulle johtavan s-mutkan toisen osan kiskot ovat paikoillaan odottamassa paikalleen valamista.

Kuva

Mikontalon pysäkillä on länsipuolen laiturilla myös pyörätie-jalkakäytävän puolella reunakivet paikoillaan.

Kuva

Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun kulmauksessa on alettu tehdä paikkaa sähkönsyöttöasemalle ja toisien raiteiden kiskot on valettu myös Teekkarinkadulle saakka.

Kuva
Kuva

Kanjoninkadulta näkee nyt pitkälle kun Kanjoninkin reunoilta on puut kaadettu. Myös sähkölinjalle tarvittu pylväs on pystyssä.

Kuva

Loputkin puut raitiotien linjaukselta on nyt kaadettu: Hallilan pysäkiltä itäiselle ohitustielle, ohitustien ja Hervannan valtaväylän liittymästä, Suutalanahteesta sekä Vihiojan reunoilta.

Kuva
Kuva
Kuva

Laulunsilta on taas auki ja Turtolan raitiotiepysäkillä asennetaan raiteita.

Kuva

Messukyläntien kupeessa ladotaan kiveystä ja kavennetaan jalkakäytävä-pyörätietä, koska putkenkin pitää kulkea jostain.

Kuva
Kuva

Rieväkadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä tukimuuri on kokonaan valettu. Sillan vanha maatuki ja uusi tukimuuri kohtaavat ihanan epäsopivasti.

Kuva

Kuva

Kekkosentien raitiotiesillalla valetaan kiskoja paikoilleen.

Kuva

Sampolan raitiotiepysäkki

Kuva

Hämeenkadulla ollaan valettu osa toisen kiskoparin kiskoista paikoilleen. Samalla työmaa on laajentunut Näsilinnankadun ja Kuninkaankadun väliselle osuudelle.

Kuva
Kuva
Dankos, Janne76, Heikki K ja 1 muut peukuttivat tätä
  • 1
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 80