Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Talot eivät ole kaikki kaikessa. Raideliikenne, puistoalueet ja muut kaupunkikuvalliset projektit saavat aikaan keskustelua täällä.
#101475
Kumma juttu että Turussa kaikki maksaa kun selvityksien lisäselvityksien lisäselvityksiä tehdään niin mikään ei valmistu. Sitten kun johonkin laitetaan budjetti että no tuo maksaa 10 miljoonaa, niin sitten kun 10 on käytetty niin tarvitaan lisää rahaa kun ollaan edelleenkin vain pullakahvilla.
Tämäkään projekti ei tule valmistumaan ensi vuosikymmenellä, koska tarvitaan taas lisäselvitys.
#101520
TurkuCubed kirjoitti: 08.01.21 21:52 Raitsikka viettänyt hieman hiljaiseloa, mutta palaa nyt kaupungin päätettäväksi, kun aloitellaan satamaan menevän osuuden yleissuunnittelua. Superbussihöpötykset ovat nyt onneksi pudonneet suunnitelmista kokonaan. Itse ehkä olisin tuon 3. vaihtoehdon kannalla missä raitsikka haarautuisi kauppatorilla. Saataisiin suorempi ja nopeampi linja satamaan ja vaikka tuo tynkä matkakeskukseen nyt näyttää hieman hassulta, olisi se suora kädenojennus myöhemmälle yhteydelle Raisioon ja toisaalta myös Hirvensaloon.

Linkki kaupunginhallituksen esitykseen: https://ah.turku.fi/kh/2021/0111001x/4255433.htm

Kuva
Tämä ehdotus meni yhden pöydällepanon jälkeen yksimielisesti läpi kaupunginhallituksessa!
Kaupunginhallitus päättää:
 • kaupunki vastaa Satama-Varissuo raitiotien yleissuunnitelman valmistelusta,
 • yleissuunnitelmassa tutkitaan raitiotiereittien osalta kolmea eri vaihtoehtoa: 1) Varissuo-Kauppatori-Matkakeskus-Satama, 2) Varissuo-Kauppatori-Humalistonkatu-Satama sekä 3) haaroitettu vaihtoehto, jossa toinen linja kulkee Varissuo-Kauppatori-Humalistonkatu-Satama reittiä ja toinen Varissuo-Kauppatori-Matkakeskus reittiä,
 • yleissuunnitelmassa matkakeskuksen kautta kulkevan raitiotievaihtoehdon reittinä Kauppatori-nykyinen päärautatieasema välillä käytetään lähtökohtaisesti Kauppiaskatu-Maariankatu-Aninkaistenkatu-Läntinen Pitkäkatu-Humalistonkatu reittiä käynnissä olevan suunnittelun perusteella,
 • yleissuunnitelmassa vertailtavia vaihtoehtoja ovat raitiotie ja runkobussijärjestelmä,
 • yleissuunnitelman vaikutusten arvioinnissa käytetään liitteen 1 mukaisia oletuksia maankäytön kehittymisestä.
Kantti tykkää tästä
#101586
Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina kaavamuutoksen joka mahdollistaa mm. uuden ratasillan rakentamisen Ylioppilaskylän ja Raunistulan välille. Hyvä että ratapihan uudistus etenee rivakasti!
Turun ratapihan ja Kupittaan kaksoisraiteen työt alkavat tänä keväänä

Väylävirasto ja Turun kaupunki ovat sopineet Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku kaksoisraiteen rakentamisesta. Hankkeen rakentamistyöt käynnistyvät loppukeväästä 2021, kertoo Väylävirasto tiedotteessaan.

– Hankekokonaisuus on mittava ja tulee näkymään keskustan alueella. Töitä tehdään ainakin vuoden 2024 loppuun saakka. Hanke avaa raideliikenteen kehittämiseen merkittäviä mahdollisuuksia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Erkki Mäkelä.

Hanke käynnistyy välittömästi suunnittelulla ja töihin päästään sopijapuolten arvion mukaan toukokuussa 2021.

– Ratapihan muutostöiden käynnistäminen on merkittävä askel kohti Turun tunnin junan toteutusta. Elinkeinopoliittisesti merkittävä investointi mahdollistaa jatkossa kaupunkirakentamisen tiivistämisen ja nopean ratayhteyden avaamisen lisäksi lähijunaliikenteen käynnistämisen, toteaa omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen Turun kaupungilta.

Hankkeessa Turun ratapihaa nykyaikaistetaan ja tilaa tehdään tulevalle Elämyskeskukselle.

Henkilöliikennettä varten rakennetaan kaksi uutta laituria. Laitureille rakennetaan porras- ja hissiyhteydet Logomon sillalta. Autolastauslaiturit siirtyvät nykysijainnista hiukan Kupittaan suuntaan Elämyskeskukselle tulevan sillan tieltä.

Ratapihan muutokset ulottuvat Heikkilän ratapihalle saakka. Heikkilän ratapihalle sijoittuvat jatkossa varikkotoimintaa ja radanpitoa varten tarvittavat raiteet.

Kupittaan ja Turun välille rakennetaan kaksoisraide. Kaksoisraide mahdollistaa osaltaan nopean junayhteyden tulevaisuudessa. Kaksoisraiteen yhteydessä rakennetaan myös Uraputken alikulku, Nummen alikulkusilta ja Aurajoen ratasillat.

Tässä yhteydessä nykyistä melusuojausta korotetaan sekä rakennetaan uutta melusuojausta.

Hankkeen kustannukset ovat 67 miljoonaa euroa, josta Väylävirasto maksaa puolet ja Turun kaupunki puolet. Hankekokonaisuus on osa maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusta. Lisäksi Väylävirasto ja VR-Yhtymä Oy ovat sopineet Elämyskeskuksen edellyttämistä muutoksista raiteistoon.

https://yle.fi/uutiset/3-11757733
hmikko, jfo, Kantti ja 1 muuta tykkää tästä
Avatar
tekijänä Kantti
#101597
Turun ratapihat ja Kupittaa-Turku kaksoisraide, ratasuunnitelma
jfo, hmikko, Tlahti tykkää tästä
tekijänä James
#101613
hmikko kirjoitti: 29.01.21 13:07 Kevyen liikenteen silta joen yli on vissiin jätetty eri projektiksi.
Juu se on eri kaavassakin (Raunistulan silta ja pyörätie), joten kokonaisuudessaan eri projekti. Se lienee myös kaupungin oma projekti, kun tämä rataprojekti on Väyläviraston pääasiassa. Aikataulutus toki lienee tärkeää saada synkronoitua, jotta uusi kevyen liikenteen silta olisi käytössä ennen kuin nykyinen ratasillalla kulkeva suljetaan kevyeltä liikenteeltä.
#102270
Raitsikan toteutussuunnittelu alkakoon!
WSP suunnittelemaan Turun raitiotietä

Kuva

WSP on valittu tekemään Turun kaupungin raitiotien yleissuunnitelman välille Satama - Varissuo. Kaupunki haluaa täydentää jo tehtyjä raitiotiesuunnitelmia, parantaa toteutussuunnitteluvalmiutta sekä arvioida raitiotien vaikutukset. Työ alkaa toukokuussa 2021 ja päättyy keväällä 2022. WSP tuo siihen monialaisen osaamisensa. Raitiovaunut voivat liikennöidä Turussa vuosikymmenen vaihteessa.

Yleissuunnitelman laadinnassa korostuu monialaisen projektiryhmän hyvä yhteistyö. WSP:stä työhön osallistuu muun muassa rata-, liikenne-, katuympäristö-, geo-, silta-, kunnallistekniikka-, tärinä-, melu-, ilmasto- ja kaupunkirakenneasiantuntijoita. Yleissuunnitelmassa sovitetaan raitioliikenne mahdollisimman hyvin yhteen muun liikenteen ja liikkumisen kanssa sekä huomioidaan laajasti kaupunkikuvaan, kaupungin kilpailukykyyn, asukkaiden viihtyisyyteen, yhdyskuntarakenteeseen, käytettävyyteen, ilmastotavoitteeseen ja taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät tekijät.

Yleissuunnitelman osana WSP tekee Turun kaupungille raitiotien katutilojen kaupunkikuvan käsikirjan (Design Manual). Siinä kuvataan ratkaisut, joilla raitiolinjalle toteutetaan kestävä ja visuaalisesti korkeatasoinen ilme.

”Saimme raitiotien Design Manuaalistamme erittäin hyvää palautetta Vantaan kaupungilta ja hyödynnämme siitä saamiamme oppeja Turussa. Turun manuaalissa määritetään pysäkkien ja katosten tyyppiratkaisut, valaistuksen periaatteet sekä katujen, kalusteiden ja pylväiden muotoilu, materiaalit ja pintakäsittelyt. Määritysten taustalla vaikuttavat vahvasti kiertotalous, hiilijalanjälki sekä ratkaisujen kustannusvaikutukset. Design Manualissa muodostetaan yhteinen tahtotila ja toteutettavat ratkaisut; se ei ole ylätasoinen visioiden ja ideoiden kirja”, kertoo WSP:n kaupunkimuotoilun yksikönpäällikkö Pia Salmi.

”Tämän työn tarkoituksena on täydentää raitiotiesuunnitelmia puuttuvilta osin, parantaa toteutus- ja suunnitteluvalmiutta sekä arvioida Satama-Varissuo -raitiotien vaikutukset. Kaupunginvaltuuston huhtikuussa 2020 tekemän päätöksen mukaan Kauppatori-Varissuo -osuudella käynnistetään toteutussuunnittelu. Tämän työn perusteella päätetään toteutussuunnittelusta myös Kauppatori-Satama -osuudella”, sanoo kehittämispäällikkö Juha Jokela Turun kaupungilta.

”Olemme tällä hetkellä mukana raitiotiehankkeissa Helsingissä, Vantaalla ja Tampereelle. On hienoa päästä mukaan myös Turkuun. Joukkoliikenneratkaisulla on suuri strateginen merkitys kaupungille ja se määrittää kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Olemme innolla luomassa tulevaisuutta yhdessä Turun kanssa”, sanoo Juhani Bäckström, joka vastaa Liikenne-sektorista WSP:llä.

https://www.mynewsdesk.com/fi/wsp-finla ... ae-3097211
Hipardus, hmikko, Tlahti ja 3 muuta tykkää tästä
 • 1
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56