Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Alakerrassa käydään jutustelua mielenkiintoisista rakennusprojekteista. Täällä ei välitetä korkeusennätyksistä vaan iloitaan myös pienemmistä rakennuksista ja vanhemmista arkkitehtuurin helmistä.
Avatar
Tekijänä Klazu
#9218
En nyt usko tonttivuokran olevan se päällimmäisin tekijä miksi joku ketju pärjää ja joku ei. Ihmiset valitsevat ketjuista itselleen parhaan (yleensä halvimman). Kyllä se hintakin ennemmin muilla tempuilla tehdään.

Teillä on Oulussa kyllä kaikki sitten kaukana keskustasta. Joensuu on todella laajalle levittäytynyt kaupunki, eikä siis mitenkään tihusti rakennettu. Silti kehätiemme on vain noin 1,5km keskustasta ja kaikki sijoittunut sille. Noh, Noljakan Citymarket on 4km päässä, mutta se palveleekin eri alueita. Tuo 7km on kyllä aika kaukana, kun ei siihen väliin Oulussakaan pelkkää yhtenäistä asutusta mahdu... :|
Avatar
Tekijänä Iggy.P
#9222
Klazu kirjoitti:En nyt usko tonttivuokran olevan se päällimmäisin tekijä miksi joku ketju pärjää ja joku ei. Ihmiset valitsevat ketjuista itselleen parhaan (yleensä halvimman). Kyllä se hintakin ennemmin muilla tempuilla tehdään.
Täällä on sellainen ongelma että Limingantullin kaupunginosa jossa nämä tulevan Bauhausin kilpailijat tällähetkellä toimivat, on kokoajan rakentumassa yhä enemmän arvokkaaksi kerrostaloalueeksi. Uskon tämäntakia tonttien hinnan kallistuvan siellä kokoajan. Luultavasti nämä rautakaupat tulevat sieltä jokatapauksessa väistymään. Bauhausin tulo voi kuitenkin vauhdittaa näitä pyrkimyksiä ja minun on helppoa kuvitella että kaupat siirtyvät sinne missä asiakkaatkin jo silloin käyvät, eli sinne Bauhausin lähistölle 7km päähän. Kyseinen paikka on Kaakkuri. Sinne rakentuu myös Oulunportin yritysalue. Paikalla on jo nyt Citymarket ja yli 6000 asukasta. Siitä on tulossa siis pieni kaupunki. Olisin itse mieluummin sijoittanut nämä palvelut Bauhaussineen lähiökehän välittömään läheisyyteen jolloin kaupungin ulkoreunalle muodostuisi rautakauppojen ja autokauppojen vyöhyke. Nyt niistä tulee ihan oma saarekkeensa, oikeastaan oma ulkokaupunkinsa, ja kaikki tila lähiökehän välittömässä läheisyydessä tilkkiintyy omakotiasutuksella. Omakotialue tulee erottamaan Kaakkurin keskustasta reilut viisikilometriä leveänä mattona.
Tekijänä okl
#9348
Pistetäämpäs tämä nyt tännekkin asti:

JYVÄSKYLÄN KAAVOITUSOHJELMA 2007-2009
Kuva
YLEISKAAVAT

I Valkeamäen osayleiskaava

Valkeamäen osayleiskaavatyö on tullut vireille joulukuussa 2005. Alustavia kaava-luonnoksia ja tehtyjä selvityksiä on käsitelty useissa palavereissa vuoden 2006 aika-na. Niiden pohjalta on valmisteltu esitys alueen jakamisesta tuleviin toteutusalueisiin maankäytön toteuttamisohjelmaa varten. Kaavaluonnosten pohjalta on tehty myös lisäselvityksiä mm. vesihuollon yleissuunnitelma alueelle. Joukko¬liikenneselvitys alueelle on käynnistetty lokakuussa 2006. Yhdyskunta¬toimessa pidetty ideaseminaari 2006, jolla on haettu alueelle identiteettiä sekä imagotekijöitä. Kaavaluonnos alkaa olla valmis tuotavaksi luonnosvaiheen kuulemiseen ensi vuoden 2007 aikana.
Tavoiteajankohta: kesä 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Jorma Häkkinen

II Haukanniemen osayleiskaava

Haukanniemen kaavoituksessa on otettu aikalisä. Jatkossa on tarkoitus käydä kehit-tämisideoiden kartoittamiseksi avoin ideointi- ja keskustelukierros yleisötilaisuuksi-neen. Keskustelujen pohjalta laaditaan ohjelma kutsukilpailun muodossa käytävää suunnittelukilpailua varten. Osayleiskaava alueelle laaditaan suunnittelukilpailun tu-lokset lähtökohtana.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2009

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leena Rossi

III Viherosayleiskaava

Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää ja turvata rakentamiselta kaupungin tärkeim-mät viheralueet ja viheryhteydet. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Mervi Vallinkoski

IV Säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaava

Rakennussuojelun osayleiskaavalla kartoitetaan eri aikakausien arvokkaat pientaloalueet ja määritellään niiden eritasoiset suojelutarpeet asemakaavoitusta var-ten. Lähtökohtana on Keski-Suomen museon inventointi säilyttämisen arvoisista omakotialueista Jyväskylässä vuodelta 1999. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
Tavoiteajankohta: syksy 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leena Rossi

V Kinkovuori-Majanoro

Alueen yleiskaavoitus on ollut keskeytyksissä. Kinkovuoreen on laadittu viime vuo-sina nykyisen yleiskaavan perusteella asemakaavoja. Aluetta on tarkoitus laajentaa Muuramen Paavalinvuoren suuntaan. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leena Rossi

VI Keljonlahden osayleiskaava

Tavoitteena on tarkistaa nykyistä yleiskaavaa alueella siten, että se mahdollistaa asu-misen laajentamisen alueella Åströmin alueesta etelään. Osayleiskaava laaditaan oi-keusvaikutteisena.
Tavoiteajankohta: syksy 2010.

Kaikkia yleiskaavoja ei ole merkitty karttaan.

ASEMAKAAVAT

Asuinkerrostalot

1. Cygnaeuspuisto /Vapaudenkatu

Cygnaeuslukion koulurakennus puretaan ja tontille rakennetaan keskusta-asumista ruutukaavaperiaatteen mukaisesti. Arkkitehtuurikilpailulla haetaan ratkaisuja nykyai-kaiseen kaupunkiasumiseen.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

2. Cygnaeuksen koulun alue /Voionmaankatu

Vanha koulurakennus suojellaan ja muille osin koulun tonttia, Voionmaankadun, Keskikadun ja Oikokadun varrelle rakennetaan asuinkerrostaloja III-VI kerrosta; uut-ta kerrosalaa noin 10 000 k-m2.
Tavoiteajankohta: kesä 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

3. Vanha verovirasto, Vapaudenkatu-Heikinkatu

Vapaudenkadun ja Heikinkadun kulmassa sijaitsevaa toimistorakennusta suunnitel-laan muutettavaksi asumiselle. Vapaudenkadun puolelle tutkitaan uuden rakennuksen lisäämistä tontille.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

4. Kortepohjan keskusta

Kortepohjan keskustan kehittämisen tavoitteena on alueen palvelujen turvaaminen täydennysrakentamisella sekä luoda alueelle laadukas keskustaidentiteetti. Keskustaan syntyy uutta kerrosalaa noin 15 000 k-m2 asumiselle ja liiketiloille.
Tavoiteajankohta: kesä 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leila Strömberg

5. Kivelänranta

Leirintäalueen toiminnan loputtua ravintolakoulun ja Löylyjoen välinen alue muute-taan asuinkäyttöön siten, että Tuomiojärven rantavyöhykkeen virkistyskäyttö ja mai-sema säilyy. Asuinrakentamista noin 20 000k-m2. Taulumäentien ja moottoritien vä-liin sijoittuu liiketoimintaa.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilkka Halinen ja Sampo Sikiö

6. Huhtasuon keskusta

Huhtasuon alueelle suunnitellaan kehittämishanketta, jossa edistetään täydennysrakentamisella Huhtakeskuksen muodostumista koko alueen voimakkaaksi keskukseksi.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

7. Kuokkalan louhimo

Kivilouhimon julkisen rakentamisen alue muutetaan asuinkerrostalojen rakentamisel-le, kerrosalaa tulee yhteensä noin 23 000k-m2. Asuinrakentaminen täydentää Kuokka-lan keskustan rakennetta ja luo tärkeän näkymän Siltakadun päätteeksi.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Anne Sandelin

8. Keljon varikko

Varikkoalue Myllyjärventien ja Länsi-Päijänteentien risteyksessä poistuu ja alueelle kaavoitetaan asuinkerrostaloja noin 6000 k-m2:
Tavoiteajankohta: kesä 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Mauri Hähkiöniemi

9. Kaijanlammentien itäpuoli

Kaijanlammentien ja Muuramentien väliin sijoittuva, osin kaavoittamaton vyöhyke, jota täydennetään olevan kerrostalorakentamisen mukaisesti.
Tavoiteajankohta: syksy 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Mauri Hähkiöniemi ja Viljo Viinikainen

10. Sillankorva

Kuokkalan sillan juurella, Ainolanrannalla sijaitseva liike- ja toimistorakentamisen kortteli muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi.
Tavoiteajankohta: alkuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Viljo Viinikainen

11. Suuruspääntie

Rakentamaton tontti Siltakadun ja Survontien liikenneympyrän vieressä kaavoitetaan kerrostaloille. Tontille tulee noin 4000k-m2 asumista.
Tavoiteajankohta: aloitetaan vuoden 2009 alusta.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Anne Sandelin

12. Huhtalahti I ja II

Huhtalahden louhimon alueen suunnittelua jatketaan tutkimalla terassoituja ratkaisuja asumiselle.
Tavoiteajankohta: kesä 2009.

Pientalot

13. Heinälampi IV

Heinälammen pohjoispuolen aluetta tarkastellaan pientaloasumisen laajentamiseksi.
Tavoiteajankohta: käynnistyy 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

14. Huhtasuonkatu
Täydennysrakentamisen osayleiskaavan kohde, jonne kaavoitetaan noin 15 pientaloa.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

15. Ruoke I
Alueen kaavaluonnoksen on laadittu yhteistyössä Suunnittelukeskus Oy:n kanssa. Luonnos on ollut käsittelyssä. Jatkotyössä selvitetään toteutuksen kaavataloudellisia mahdol¬lisuuksia, jotka liittyvät alueen tehokkuuteen ja maankäyttö¬sopimuksiin / ke-hittämiskorvauksiin.
Tavoiteajankohta: kesä 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Jorma Häkkinen

16. Valkeamäki II

Valkeamäen uuden asuinalueen toinen vaihe muodostuu useista eriluonteisista asuin-alueista, jotka sijoittuvat Valkeamäen keskustan länsi- ja eteläpuolelle. Alueelle suunnitellaan pientalokortteleita, jotka hyödyntävät Valkeamäen maaston muotoja ja mahdollistavat monipuolista asuntorakentamista.
Tavoiteaikataulu: vuoden 2009 loppu

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leila Strömberg

17. Sääksvuori I

Sääksvuoren Muuramentien puoleisella osalla jatketaan Sääksjärven puolelta alkanut-ta pientalokaavoitusta; alueet yhdistävä katu rakennetaan tämän rakentamisen yhtey-dessä. Alueelle tulee noin 100 omakotitalotonttia.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

18. Sääksvuori II

Sääksvuori II on Sääksvuoren Muuramentien puoleisen osan toinen vaihe. Alueelle tulee noin 100 omakotitaloa.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

19. Säynätsalon Jänistie

Jänistien pientaloalue jatkaa olemassa olevaa rakennetta Muuratsalon länsirannalla.
Tavoiteaikataulu: aloitus 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

20. Pajukanta

Muuratsalon itärannalla sijaitseva Pajukannan alue on pääosin yksityisessä omistuk-sessa. Vesijohdon rakentaminen on lisännyt poikkeuslupahakemuksia, jonka vuoksi alue on asetettu rakennuskieltoon.
Tavoiteajankohta: aloitus kesä 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

21. Majanoro I

Majanoron pientaloalue Päijänteen rantamaisemissa jatkaa Kinkovuoren omakotita-loasumista. Rinnerakentaminen mahdollistaa useamman kerroksen ratkaisuja ja hie-noja näkymiä.
Tavoiteajankohta: vuoden 2010 alku

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

Monimuotoiset

22. Tanhukaari

Kekkolaan Kylmänoron itäpuolelle sijoittuva pientaloalue täydentää alueen rakennet-ta tiiviillä ja värikkäällä omakotitaloalueella. Alueelle tulee noin 13 000k-m2.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Mauri Hähkiöniemi

23. Tikanranta

Monipuolinen ja monimuotoinen, pieni asumisen täydennysrakentamiskohde Pohjan-lahdella on odottanut kehätien linjauksia.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

24. Kangasvuorenrinne + Kangasvuori II

Kangasvuorentien kerrostalojen ja Aumakadun taakse Kangasvuoren rinteeseen si-joittuvat täydennysrakentamisen osayleiskaavan mukaiset kohteet sisältävät pientalo-ja ja pienkerrostaloja.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

25. Jokivarsi

Äijälänsalmen Jyväsjärven puoleinen alue Jokivarren koulun ympärillä muutetaan asumiselle ja samalla suojellaan vanha koulurakennus. Tulevan kanavan rannalla ole-va alue on maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä.
Tavoiteaikataulu: syksy 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Anne Sandelin ja Mauri Hähkiöniemi

26. Mannisenmäki

Maalaiskuntaan rajoittuva Mannilan pohjoisosan rakenne laaditaan yleiskaavan poh-jalta sovittaen maalaiskunnan suunnitelmaan.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leila Strömberg

27. Mankola I

Mannilan yleiskaava-alueen eteläosaan sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuu-riympäristö-alue, jonka yhteyteen suunnitellaan kokonaisuuteen sopivaa ja sitä täy-dentävää pientaloasutusta; uuden moottoritien risteyksen läheisyyteen myös kerrosta-loja. Alue tullaan jakamaan kahteen eri kaava-alueeseen.
Tavoiteajankohta: kesä 2007

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

28. Mankola II

Mannilan yleiskaava-alueen eteläosaan sijoittuu valtakunnallisesti merkittävä kulttuu-riympäristö-alue, jonka yhteyteen suunnitellaan kokonaisuuteen sopivaa ja sitä täy-dentävää pientaloasutusta.
Tavoiteajankohta: alkuvuosi 2008

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

29. Säynätsalon kouluranta

Säynätsalon koulu siirtyy urheilukentän viereen ja koulun vanha tontti pääsaaren pohjoisosassa suunnitellaan asuinrakentamiselle. Rantaan suunnitellaan noin 10 000k-m2 kerros- ja pienkerrostaloja.
Tavoiteaikataulu: kesä 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

30. Pupuhuhdantie

Pupuhuhdan länsiosassa sijaitsevalle tyhjälle Y-tontille rakennetaan asumista, noin 6000 k-m2.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Mauri Hähkiöniemi

31. Halssilanrinne

Täydennysrakentamisen osayleiskaavan kohde sijaitsee Vaajakoskentien ylärinteessä. Alueelle kaavoitetaan rivi- ja pienkerrostaloasumista.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

32. Kammarinmäki

Kammarinmäki on täydennysrakentamisen osayleiskaavan mukainen matala-tiivis–alue. Alue on osittain yksityisessä omistuksessa. Kaavan toteuttamiseksi laaditaan maankäyttösopimus.
Tavoiteajankohta: aloitus vuoden 2009 keväällä.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Anne Sandelin

33. Könkkölä-Köhniönranta

Könkkölään ja Köhniöjärven pohjoisrantaa tutkitaan asuinrakentamisen paikaksi. Mahdollinen mitoitus on asuinkerrostaloja III-VI:n kerrokseen ja uutta kerrosalaa noin 16 000 k-m2.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leila Strömberg

34. Keljonlahdenranta

Suunnittelualue sijaitsee Keljonlahden länsirannalla siten, että siltä avautuvat näky-mät Päijänteelle. Virkistys- ja satama-alueen asemakaavoittaminen asumiselle edel-lyttänee ensin nykyisen yleiskaavan tarkistamista. Alue on tekeillä olevassa maakun-takaavaluonnoksessa taajamatoimintojen aluetta. Aluetta on alustavasti tutkittu mo-nimuotoisena asuntoalueena.
Tavoiteajankohta: aloitus 2009.

35. Salmirannan kurssikeskus

Väistötiloina ja kurssikeskuksena toimiva Salmiranta muuttuu asuin- ja työpaikka-alueeksi. Osa vanhoista rakennuksista tulee säilymään.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2009.

36. Valkeamäki I

Uuden asuinalueen I vaiheen alue tarkempi rajaus määritellään yleiskaavavaiheen edettyä tarpeeksi pitkälle. Valkeamäen keskustasta järjestetään suunnittelukilpailu, jolla haetaan alueelle ratkaisua omaleimaisen ja vetovoimaisen kaupunginosan kes-kustaksi. Asuminen ensimmäisen vaiheen alueella koostuu sekä pientalo-, rivitalo- että kerrostalorakentamisesta.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Leila Strömberg

Muut /Elinkeinopolitiikka /Suojelu

37. Eteläportin tontti

Etelä-Keljon pohjoispuoleinen työpaikka-alue ei ole lähtenyt rakenteille, joten alueen maankäyttöä pohditaan uudelleen. Tavoitteena on kehittää Keljon¬kankaan Säynätsa-lon liittymän ympärille vetovoimainen liiketoiminta-alue.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

38. Eteläportin kolmio-tontti

Eteläväylän pohjoispuoleinen työpaikka- ja asuinkerrostaloalue ei ole lähtenyt raken-teille, joten alueen maankäyttöä pohditaan uudelleen. Aluetta kaavoitetaan kaupan tarpeisiin.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Reijo Teivaistenaho

39. Harmonitehdas

Vanhan Halosen harmonitehtaan ympärille suunnitellaan täydennysrakentamista, joka huomion vanhan rakennuksen suojelutarpeet.
Tavoiteajankohta: alkuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

40. Valtiontalo

Valtiontalon ja sen viereinen kulmatontti suunnitellaan vetovoimaisen keskustan ke-hittämisen periaatteiden mukaisesti. Samalla selvitetään koko korttelin kehittämistar-peet.
Tavoiteajankohta: vuoden 2008 kesä

41. Hippos

Hippoksen alueelle on laadittu yleissuunnitelma Hyvinvointi-keskuksen rakenta¬miseksi alueelle. Kaavaan liittyy koko alueen pysäköinnin järjestäminen ja virkistys¬toiminnan mahdollistaminen alueella.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

42. Rautpohja

Rautpohjan teollisuustontin asemakaava sisältää myös valtakunnallisesti merkittävän asuinkerrostaloalueen ja siihen liittyvät isännöitsijän rakennukset sekä saunan. Asuin¬toiminnat erotetaan teollisuustoiminnasta. Teollisuuden pysäköinti tulee järjestää.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

43. Keljonlahden rantatie

Keljonlahden liikenteellisiä ratkaisuja varten laaditaan asemakaava. Uusi korkeata-soinen väylä palvelee sataman ja voimalan ja tulevan asumisen tarpeita., joiden poh-jalta rantatie asemakaavoitetaan.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Viljo Viinikainen

44. Lutakon kulmaus

Alue käsittää Lutakon tanssisalin sisältävän tulevan toimistokorttelin, Satamakadun varrelle sijoittuvan asuinkorttelin (noin 34 000k-m2), Paviljongin laajennustarpeet sekä Messuaukion ja Satamakadun väliin sijoittuvan aukion. Asemakaava laaditaan arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co laatiman yleissuunnitelman ja siitä tarkennet¬tujen toteutusalueiden suunnitelmien pohjalta.
Tavoiteaikataulu: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

45. Lutakon satama

Satama-aluetta kehitetään veneilyn, oleskelun ja tapahtumien järjestämisen edellytys-ten parantamiseksi. Satamaan tulee pieniä liiketiloja sekä tapahtuma-aukioita.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

46. Säynätsalon urheilukenttä

Urheilukentän vierelle, lähelle Säynätsalon keskustaa sijoittuu uusi päiväkoti-koulurakennus. Asemakaavoitus etenee yhdessä hankesuunnitelman kanssa.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

47. Säynätsalon Juurikkasaari

Juurikkasaaren asemakaavoitus etenee, asemakaavalla kehitetään satamatoimintoja ja tuetaan Juurikkasaaren yritystoimintaa.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Ilona Sassi

48. Palokangas

Kaupungin työpaikkatonttien varanto on vähäinen. Palokankaan työpaikka-aluetta laajennetaan itään, mahdollisesti myös maalaiskunnan puolelle.
Tavoiteajankohta: kesä 2007.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Viljo Viinikainen

49. Yliopiston suojelukaava

Yliopiston kampus on valtakunnallisesti merkittävä kokonai¬suus, jolle laaditaan myös suojelukaava. Kaavan yhteydessä selvitetään alueen pysäköinti yhdessä Rautpohjan ja Hippoksen kanssa.
Tavoiteajankohta: kesä 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

50. Kortepohjan suojelukaava

Bengt Lundsténin 1960-luvulla voittaneen kilpailutyön pohjalta rakennetulle osalle Kortepohjaa laaditaan suojelukaava.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

51. Haikka

Säynätsalon Haikka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä pientaloalue. Sen suojele-miseksi alueelle laaditaan suojelukaava.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2010.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Sampo Sikiö

52. Älylän suojelukaava

Keski-Suomen museon tontilla sijaitsee nyt pientaloja, itse museo sekä ns. Ruusu-puisto. Suunnittelualueesta erotetaan toiminnallisesti erilaiset tontin osat. Ruusupuis-ton alueelle on hahmoteltu myös yliopiston laajennusta.
Tavoiteajankohta: alkuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

53. Asevelikylä

Keskussairaalan alapuolella sijaitsevalle rintamamiestaloalueelle laaditaan suojelu- ja maltilliseen täydennysrakentamiseen perustuva asemakaava.
Tavoiteajankohta: loppuvuosi 2009.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

54. Prisman laajennus

Keskimaa Osk hakee asemakaavan muutosta vähittäiskaupan suuryksikölle varmis-taakseen Seppälän Prisman kaupalliset laajentumismahdollisuudet. Pysäköintipaikko-jen riittävyys halutaan varmentaa sijoittamalla pysäköinti kahteen maanpäälliseen kerrokseen.
Tavoiteaikataulu: alkuvuosi 2008.

Yhteyshenkilö kaupunkisuunnitteluosastolla Annaliisa Puustinen

Tässä on paljon hyviä projekteja, mutta myös paljon turhia. Onneksi Jyväskylässä rakentaminen on vielä kohtuu keskustapainotteista. Ihme jos jaksoit lukea kaikki.:D
Tekijänä ThePKH
#9369
okl kirjoitti: Ihme jos jaksoit lukea kaikki.:D
Onhan noita tullut luettua jo pidemmän aikaa. Joku lukee iltaisin raamattua ja joku sormusten herraa. Minä luen tuota. :oops:
Tekijänä okl
#9370
ThePKH kirjoitti:Onhan noita tullut luettua jo pidemmän aikaa. Joku lukee iltaisin raamattua ja joku sormusten herraa. Minä luen tuota. :oops:
Hehe :D Itse luen ruotsinkielisiä kirjoja. :oops:

Tuossa kartassa numero 35 punainen alue on tämän uuden liikekeskuksen alue. Pinta-alaltaan melkein Jyväskylän ydinkeskustan kokoinen. :shock:

Pienen pallukan numero 9:n lähiympäristössä on nykyinen keljon autoparatiisi. Ja numero 15 vasemmalla puolella on tällähetkellä suurin autoparatiisi.

Vooivovoiovioiii...nyt vasta huomasin mojovat virheet! korjaan ne tuota pikaa!
Tekijänä okl
#9646
Tämä nyt on ehkä hiukan offtopic, mutta en ole ihan varma. Jyväskylän projetkteja kyllä, tosin vuodelta 1989. :D

Tässä videossa näkyy kun Kuokkalan siltaa rakennetaan. Joku neropatti voi myös huomata, että Kuokkala oli tuolloin vielä melko peltoa. ;)

Tästätaas näkee, että Lutakko oli tuolloin vielä melko järveä, sillä sehän on koko alue täyttömaata.

Vielä tämä video (tosin offtopic) näyttää minkälaisia ilotulitukset olivat luonnossa. Kameralle tallennettuina ne kun tuppasi yhdeksi ylivalottuneeksi palloksi jäädä. :(
Avatar
Tekijänä grendy
#9649
okl kirjoitti:Tämä nyt on ehkä hiukan offtopic, mutta en ole ihan varma. Jyväskylän projetkteja kyllä, tosin vuodelta 1989. :D

Tässä videossa näkyy kun Kuokkalan siltaa rakennetaan. Joku neropatti voi myös huomata, että Kuokkala oli tuolloin vielä melko peltoa. ;)

Tästätaas näkee, että Lutakko oli tuolloin vielä melko järveä, sillä sehän on koko alue täyttömaata.

Vielä tämä video (tosin offtopic) näyttää minkälaisia ilotulitukset olivat luonnossa. Kameralle tallennettuina ne kun tuppasi yhdeksi ylivalottuneeksi palloksi jäädä. :(
Interesting! Mua ärsyttää oikeesti kun noista vähänkin vanhemmista projekteista ei oo ikinä mitään kuvia/videoo löytynyt.. juurikin näistä projekteista jotka oli ennen internetiä ;)

Tampereelta olis niin monta projektia joista kiinnostais nähdä rakentamisen aikasia kuvia/videoo. Hotel Ilves, Näsinneula (siinä nyt jotain kuvia nähnyt), Hervannan ensimmäiset vaiheet jnejne... Mutta vaikeeta on löytää :|
Tekijänä okl
#9899
grendy kirjoitti:Interesting! Mua ärsyttää oikeesti kun noista vähänkin vanhemmista projekteista ei oo ikinä mitään kuvia/videoo löytynyt.. juurikin näistä projekteista jotka oli ennen internetiä ;)
No siltä ajaltahan ei ole tietoa nykyään muuta kun museoissa. ;) Internet mullisti maailman ja sivistyksen, ainakin uusoppivaisten kannalta (mummot eivät kovin useasti asentele uusia näytönohjaimia itse rakentamiinsa tehokoneisiin).

Torihovi ompi jo harjakorkeudessa ensimmäisen toteutusvaiheen osalta.

Kuva

Pahoittelen kuvan ottoajankohtaa. :? Mutta kyllä tuostakin jotain hahmotusta saattaa saada. Toritaso on muuten paaljon matalammalla niin sieltä katsottuna näyttää korkeammalta. ;) Nyt vain odotellaan että saisivat koko korttelin kasaan, jotta torilta saisi hienoja panoramia. Kuvat voisi ottaa kauppahallin edestä muualle ympäristöön, koska kauppahalli on niin mielettömän ruma rakennus omasta mielestäni.

Toripihakin on edennyt kivasti, ensimmäisestä vaiheesta puuttuu enää asukkaat. Toinen vaihe on jo harjakorkeudessa ja vielä seinät pitäisi asentaa. :)

Keskussairaalan lisäsiivessa taitaa olla jo 2 kerrosta, rakentaminen on hidasta, sillä sairaalan uusi siipi vaati jotain erikoistekniikkaa ja järjestelyitä, tai sitten sillä ei ole kiire.

Kyllönmäen sairaalan lisäsiipi on jo valmistunut.

Kuvamateriaalia luultavasti joku päivä tulossa.
Tekijänä okl
#9902
Tarkoitukseni ei ole spämmätä, mutta tässä kuitenkin lehtijuttu koskien Lohikosken tornitaloa. :)
Keskisuomalainen kirjoitti:Lohikoksen tornitalo voi alkaa kohota jo ensi kesänä

Jyväskylä
Marika Lehkonen
----------------------
Jyväskylän Lohikosken keskustan suunnittelu etenee pitkästä aikaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee tänään niin sanottua tornitalokaavaa, joka on ollut jäissä vuoden päivät.
Lohikosken liikekeskustaan Tyyppäläntien ja Turotien risteykseen on suunniteltu paikka 12-kerroksiselle asuintornitalolle, 5-kerroksiselle lamellitalolle ja matalalle liikerakennukselle.
Kaavamuutoksen käsittely ei ole edennyt, koska kaavamuutosalueen toisen kiinteistön omistajan, Lohikosken Liikekeskus Oy:n, kanssa käydyt maankäyttösopimusneuvottelut saatiin päätökseen vasta joulukuussa.
Yhtiö maksaa kaupungille maankäyttösopimusmaksua 132 000 euroa. Toinen tontinomistaja, Työeläkevakuutusyhtiö Varma maksaa 66 000 euroa. Kaupunki käyttää rahat muun muassa Tyyppäläntien liikenneturvallisuuden parantamiseen. Työt aloitetaan tehtäväksi samaan aikaan tontin rakentamisen kanssa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää tänään sekä maankäyttösopimusten hyväksymisestä että tornitalokaavan lähettämisestä kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaavan pitäisi edetä valtuustoon helmikuussa, jolloin NCC Rakennus Oy voisi aloittaa rakentamisen jo ensi kesänä.
Lohikosken keskustaan on suunniteltu tornitaloa vuosia. Hanketta vastustavat naapuruston asukkaat ovat olleet huolissaan kaupunginosansa maiseman ja ympäristön muuttumisesta. Osa lohikoskelaisista pitää tornitaloa tervetulleena kohotuksena liikekeskuksen nykyiseen ilmeeseen.
Lohikoskella on muuten keskimäärin Jyväskylän rikkaimmat ihmiset. Tuo tornitalo olisi omasta mielestäni ihan tervetullut uudistus nykyiseen ilmeeseen. Empä olisi pistänyt hanttiin, jos Keltinmäen ostoskeskuksen tilalle oisivat jonkun +12krs tornitalon pykänneet. :P

Nyt kun kesä alkaa tulla, Jyväskylässä tornitaloprojektien suunnitelmat vaan etenee ja etenee. Saisivatkohan tuon 15-kerroksisenkin kesällä alkuun. :) Jyväskylän tilanne on tornitalojen kannalta melko hyvä, sillä keskustassa on muutamia tyhjiä tontteja ja kysyntä on kovaa. Eikä valituksiakaan skylinen pilaantumisesta tuskin tule, kun keskustan takana kököttää harju. Saisivat nyt vielä sen rantamotarin ja ratapihat siitä pois, niin sinne olisi hyvä rakentaa taas lisää. Jos hyvin käy, musiikkitalosta rakennetaan n.20-kerroksinen lasitorni. :) Olisihan se ihan mukavaa katsella musiikkiesitystä kaupungin valojen yllä. Mitäköhän mieltä ylemmillä tahoilla oltaisiin tällaisesta ajatuksesta? :D Vapaudenkadun parkkipaikoillekkin pitäisi saada jotain. Musiikkitalon ja sen kanssa voitaisiin tehdä joku yhteissuunnitelma, jolloin keskustan ilme kohenisi entisestään. Myös vanhan työvoimatoimiston edessä taitaa olla parkkipaikkoja, siihenkin sopisi hyvin pari tornita, vaikka saman tyyliset kun nämä Tallinnan tuplatornit. Itseäni yksi eniten häiritsevistä elementeistä keskustassa ovat ne junaradan vieressä olevat vanhat puutalot ja huoltoasemat. :evil: Alue on muuten hyvinkin urbaania, mutta sitten pitää ne maalaishenkeä hönkivät puu-, ja muoviläjät sinne pykätä.
Tekijänä ThePKH
#9914
okl kirjoitti:Myös vanhan työvoimatoimiston edessä taitaa olla parkkipaikkoja, siihenkin sopisi hyvin pari tornita, vaikka saman tyyliset kun nämä Tallinnan tuplatornit.
Tornia ei ole tulossa vaan sokoksen laajennus ja uusi parkkitalo. Tosin on sekin parempi kuin mitä siinä nyt on.
Tekijänä okl
#9923
ThePKH kirjoitti:Tornia ei ole tulossa vaan sokoksen laajennus ja uusi parkkitalo. Tosin on sekin parempi kuin mitä siinä nyt on.
Ainiin tuon projektin olen ihan unohtanutkin. :oops:

Markantalon edessä on myös häiritsevä parkkipaikka, kuin myös vapaudenkadun makuunin ja hotelli cumuluksen välissä on erittäin paljon katukuvaa pilaava parkkipaikka. Näistä olisi välittömästi päästävä eroon. :evil: Minna Canthin katu on muuten yksi urbaaneimmista kaduista keskustassa, vaikka onkin melkein (=ei ihan, mutta älkää viilatko pilkkua) kilometrin päässä Kolmikulmasta.

Kävin tänään Lutakossa, asiat ovat edistyneet:

- Satamakulma on valmis, asukkaita enää puuttuu jonkin verran.
- Fokka on jo lähes harjakorkeudessa.
- Paviljongissa oli ihmeellisen värisiä valaistuksia, näyttivät väliaikaisilta.

Kuvia ei taaskaan tullut otettua mistään. :( paitsi joistain valmiista kohteista :)
Tekijänä ThePKH
#9926
okl kirjoitti:Minna Canthin katu on muuten yksi urbaaneimmista kaduista keskustassa, vaikka onkin melkein (=ei ihan, mutta älkää viilatko pilkkua) kilometrin päässä Kolmikulmasta.
Ainakin se on kapea. Jos toisella puolella olisi samanlainen talomuuri kuin toisella niin olisi sitä urbaaniutta aidoimmillaan kyllä ehdottomasti. Toki kadun toisella puolella oleva lounaispuistokin on hieno mesta. Varsinkin Yläkaupungin Yön aikana on varsin letkeä meininki siellä.
Tekijänä Arska
#10730
OlliMolli kirjoitti:Ja tämän linkin takaa löytyvistä pdf-tiedostoista löytyy tonnikaupalla lisää visuaalista materiaalia:
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kaava.php/id/299
niin löytyy...

odotan innolla että siltakadun ja rantäväylän kulmaus saadaan rakenteille, ja muutenkin siltakadunvarsi on aika tyhjän näköinen ja kaipaa rakentamista.

mutta nyt ulos ihailemaa kortepohjan kauniita betoni bunkkereita, no onneksi tuohon viereen, kaivokadulle, tulee noita kauniimman näköisiä rakennuksia.
Tekijänä Arska
#11337
OlliMolli kirjoitti:Äijälänrannan torneista muuten hieman kuvaa, jota jostain käsittämättömästä syystä en ole aiemmin huomannut. "Ihan kivoja" - ei ainakaan laatikoita pahimmasta päästä. Tarkoituksena on että "[a]semakaavaehdotus etenee kaupunginvaltuuston hyväksymiskäsittelyyn syksyn aikana." (jyvaskyla.fi)

Kuva
Kuva
Kuva
eteneeköhän tämä projekti?

Olisi kiva jos saataisiin alueen rakentaminen käyntiin joskus lähitulevaisuudessa. nuo 12kerroksiset tornit vaikuttaa aika mielenkiintoisilta noissa havainnekuvissa.
  • 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 55