Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
Tekijänä Kantti
#99475
Turku Energia on ensimmäisenä avaamassa uudisrakentamista Itäharjun alueelle! Mielestäni tontilla on hyvää tilaa lisärakennuksellekin. Havainnekuvassa näyttää hyvältä. Peukut pystyssä odotellaan vain raitsikkapäätöstä Turulta, jotta Itäharjun alue pääsisi rakentumaan koko potentiaalillaan!

Teknologiakiinteistöt on uutta pääkonttoriprojektia rakennuttamassa ja kertoo asiasta vähän tarkemmin.
Teknologiakiinteistöt rakennuttaa Turku Energialle uuden pääkonttorin

Turku Energian pääkonttorin rakentaminen aloittaa Itäharjun teollisuusalueen muutoksen toimisto- ja asuinalueeksi.

Turun Teknologiakiinteistöt ja Turku Energia ovat allekirjoittaneet 25 vuoden vuokrasopimuksen koskien Turku Energian uutta pääkonttoria, jonka Teknologiakiinteistöt rakennuttaa Itäharjulle. Turku Energian uusi nelikerroksinen pääkonttori rakennetaan osoitteeseen Teollisuuskatu 40, josta puretaan 1980-luvulla rakennettu toimisto- ja varastorakennus. Hanke aloittaa Itäharjun muutoksen teollisuusalueesta toimisto- ja asuinalueeksi sekä tukee suunnitelmia rakentaa kansi yli Helsingin moottoritien, joka yhdistää alueet toisiinsa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Turku Energian asiakkaaksemme. Pitkä vuokrasopimus luotettavan ja vakavaraisen toimijan kanssa sopii täydellisesti strategiaamme. Hanke on Teknologiakiinteistöille ja myös koko Turulle uuden alku, sillä sen myötä toimistomassa levittäytyy nykyisen tiedepuiston alueelta Itäharjun puolelle ja teollisuusalue alkaa väistyä toimistojen ja asuntojen tieltä, kertoo Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen.

Turku Energian uuden pääkonttorin kokonaispinta-ala on reilut 7000 neliömetriä, josta toimistotilaa on 4000 neliömetriä. Kiinteistöön tulee työtilaa monitilaympäristössä noin 200 ihmiselle sekä ravintola- ja neuvottelutiloja. Pysäköinti toteutetaan osin kiinteistön alle ja osin kiinteistön pihalle. Kiinteistön kadunsuuntaiset julkisivut rakennetaan kokonaan lasista ja pitkät sivut toteutetaan kolmiulotteisilla muoteilla valettavasta betonista, joka tuo pintaan elävyyttä.

Kiinteistön on suunnitellut Sigge Arkkitehdit ja sen rakentamisesta vastaa Rakennustoimisto Lundén. Rakennus toteutetaan Leed-sertifikaatin v4-version Platina-tason mukaisesti, mikä tarkoittaa, että kiinteistön aiheuttama ympäristökuormitus ja energiankulutus pyritään minimoimaan koko sen elinkaaren ajan. Erityistä uudelle pääkonttorille on myös sen korkea S1-sisäilmaluokitus, joka ohjaa suunnittelua ja rakentamista sekä varmistaa, että rakennus on ensiluokkainen käyttää kaikissa lämpötiloissa.

Turku Energian nykyinen pääkonttori ja tekniset tilat sijaitsevat osoitteessa Linnankatu 65. Alueen asemakaavaan tehdyistä muutoksista johtuen Turku Energian muutto Linnankadulta on ajankohtainen. Linnankadulla sijaitsevat Turku Energian toiminnot keskitetään jatkossakin toistensa läheisyyteen, sillä myös varasto ja tekniset tilat tulevat sijoittumaan tulevan pääkonttorin läheisyyteen.

– Uudet toimitilat ovat henkilöstöllemme iso asia ja tuovat meille uudenlaisia mahdollisuuksia toimintamme tehostamiseen, sisäiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Olemme tyytyväisiä siihen, miten Teknologiakiinteistöt on kuunnellut meidän toimitiloillemme asettamia tarpeita ja tavoitteita. Uusien toimitilojen myötä saamme nykyaikaiset ja energiatehokkaat tilat käyttöömme, ja odotamme innolla uusiin toimitiloihin siirtymistä, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Tontilla sijaitsevalle kiinteistölle on jo haettu purku- ja maisemointilupaa, joiden jälkeen lupaprosessi jatkuu rakennusluvan haulla. Tavoitteena on, että rakentamaan päästään mahdollisimman nopeasti ja että kiinteistö voitaisiin ottaa käyttöön alkuvuonna 2022.
Lisätietoja:

Mikko Lehtinen, toimitusjohtaja, Turun Teknologiakiinteistöt, puh. 040 685 0948.
Timo Honkanen, toimitusjohtaja, Turku Energia, puh. 050 5573 133.

Turun Teknologiakiinteistöt Oy on Turun tiedepuiston alueella toimiva kiinteistösijoitusyhtiö, joka kehittää alueen kiinteistöjä ja palveluita sekä vuokraa toimitiloja yrityksille ja yhteisöille. Yhtiön tavoitteena on olla kannattava ja kasvollinen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen Suomen parhaan ympäristön toimia ja kehittyä. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n omistavat Turun kaupunki, Hemsö, Turun ammattikorkeakoulu, Turun Seudun Osuuspankki, Eläkevakuutusyhtiö Veritas, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet ja Stiftelsen för Åbo Akademi. Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n omistamien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 131 000 m2 ja tilojen keskimääräinen käyttöaste 98 %.

Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 258,7 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 alussa on noin 340 henkilöä. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaan kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. Turku Energia on myös mukana kehittämässä sähköistä liikennettä Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". www.turkuenergia.fi
https://www.teknologiakiinteistot.fi/fi ... WrvOHPkRkw
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99526
Turun Matkakeskus -hanke näyttää yli vuosikymmenen väännön ja ihmettelyn jälkeen lähtevän vihdoin tosissaan liikkeelle, kun kuun alussa kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto saa eteensä kaupunginjohtaja Minna Arven ehdotuksen, jossa Matkakeskus asetetaan strategiseksi hankkeeksi. Tavoitteeksi asetetaan että Matkakeskus otetaan käyttöön vuoteen 2029 mennessä. Tämä hanke nivoutuu tiukasti Tunnin juna -hankkeeseen ja ratapihan uudelleenjärjestelyyn, ja on ehdottoman tärkeä Aninkaisten alueen kehittämiselle.
Turun Matkakeskus -nimisen strategisen hankkeen käynnistäminen ja tavoitteiden asettaminen

Tiivistelmä:
Matkakeskus-hanke on olennainen osa kokonaisvaltaista Aninkaisten alueen sekä liikennejärjestelmän kehittämistä. Alueelle tavoitellaan viihtyisää ja toiminnoiltaan monipuolista myös merkittävästi asumista mahdollistavaa tulevaisuutta. Kokonaisuuden ytimeen kuuluu kansainvälistä, valtakunnallista ja seudullista liikennettä integroiva yhteisterminaali monipuolisine palveluineen. Hankkeella tavoitellaan kaupunkikeskustan elinvoiman vahvistamista. Sisällöltään palvelukokonaisuuden ei siten tule muodostaa uhkaa nykyisen uudistumassa olevan kaupallisen keskustan elinvoimalle. Sujuvien matkaketjujen mahdollistaminen sekä viihtyisän, esteettömän ja turvallisen matkustusympäristön tarjoaminen edistävät Turun kaupunkiseudun ja Turun kaupungin keskustan saavutettavuutta ja kestävien kulkumuotojen osuuden kasvattamista kaupungin ilmastotavoitteiden mukaisesti.

– –

Helsinki-Turku nopean junayhteyteen liittyvän Väyläviraston Kupittaa-Turku -kaksoisraide -ratasuunnitelman tekniset ratkaisut ovat lähes valmiita ja Turun ratapihan toimintojen uudelleenjärjestelyistä on syntymässä ratkaisu. Ratasuunnitelmissa junaliikenteen matkustajalaiturit sijoittuvat Logomon ja Aninkaistensillan väliselle alueelle. Suunnitelmat luovat valmiuksia paikallisjunaliikenteen kehittämiseen tulevaisuudessa ja mahdollistavat matkustajaraiteen rakentamisen uuteen Linnanniemen kaksoisterminaaliin Iso-Heikkilän ja Vienolan välistä. Toisiaan tukevien toimintojen sekä synergiahyötyjen optimoimisen näkökulmasta Helsinki - Turku nopea junayhteys, ratapihatoimintojen uudelleenjärjestelyt ja Matkakeskus-hanke edesauttavat toistensa toteutumista.

– –

Sisääntuloväylien liikenteelliseen solmukohtaan sijoittuva, arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisesti toteutettava Matkakeskus antaa kaupunkiin saapuville ensivaikutelman ja näköiskuvan Turusta. Onnistuneesti toteutettuna ja tunnistettavana rakennuksena se kasvattaa kaupungin tunnettavuutta ja positiivista imagoa. Matkakeskus palvelee Turkuun suuntautuvia matkoja ja antaa herätteitä jäädä Turkuun, jotta läpikulkeva matkailija vähintään pysähtyy Turkuun asioimaan. Matkakeskuksen kytkeytyy koko matkailualueen kokonaissaavutettavuuteen ja se on osa sujuvia matkaketjuja esim. saaristoon.

– –

Hankeen toteutettavuutta kartoittaneiden toiminnallisten tarkastelujen ja selvitysten pohjalta on todettu, että Matkakeskuksen toteuttaminen vaatii kalliita infrainvestointeja, jotka kohdistuvat ratapihan toimintojen parantamiseen ja muuttamiseen, katuverkon kehittämiseen, rakennusten pohjatöihin sekä mahdollisen ratapihan ylittävän kansirakenteen rakentamiseen. Näiden kulujen rahoittamisen on katsottu kaupungin puolesta olevan mahdollista vain rakennusoikeuksien myynnistä saatavien tulojen kautta. Aiemmin tehdyissä laskelmissa on arvioitu, että matkakeskuksen alueen rakennusoikeuden tulisi olla vähintään 100 000 k-m2, jotta hankkeesta saatavat tulot kattaisivat kulut.

– –

Hankekehityskilpailu nojaa edellä esitettyihin tavoitteisiin. Hankekehityskilpailun järjestämisestä päättää kaupunginhallitus. Hankekehityskilpailun tulokset ovat hyödynnettävissä hankealueen asemakaavaa laadittaessa.
Tavoitteellisesti Matkakeskus otetaan käyttöön vuoteen 2029 mennessä.

Kaupunkikehitysjaoston esitys kokonaisuudessaan
hmikko, Kantti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä Kantti
#99544
Minerva Bost alkaa olla muuttoa vaille valmis. Hyvän näköinen talo tästä tuli. Omasta mielestä.

Kuva

Katujulkisivu.
Kuva

Naapurin, entisen Linnan kasarmin pihalta.
Kuva

Kuva

Kuva

Kuva

Tästä lähdettiin liikkeelle pari vuotta sitten.
Kuva

Kuva

Asunnot ovat menneet nopeasti, muutama hippasen yli 70 neliön asuntoa on vielä vapaana. Vapaita autopaikkoja on enemmän.
https://jatke.fi/asunnot/minerva/
Pyöröovi, hmikko, Raimo Miettinen ja 3 muut peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä veka
#99560
Kerrassaan ajattoman komea rakennus, josta suunnittelijat, rakentajat ja rakennuttaja voivat olla ylpeitä. Valitettavasti kiva ei jatku sisätiloihin saakka. Normikerroksen 14 asunnosta vain kolme on kooltaan yli 30-neliöisiä, loput ovat miniyksiöitä. Tuttu tauti on näköjään levinnyt myös Turkuun.
Tekijänä Läntinen pitkä
#99566
Myös muutaman sadan metrin päässä MInerva Bost:ista sijaitsevat Linnankadun kaakeli(torni?)talot ovat kokemassa muodonmuutosta. Matalaa toimistorakennusta talojen ja Linnankadun välistä ollaan tällä hetkellä saneeraamassa asunnoiksi, tästä on tainnut ainakin Kantin toimesta pyöriä täälläkin kuvia. Sen lisäksi taloyhtiöllä on haussa kaavamuutos joka sallisi viidennen samankokoisen kerrostalon rakentamisen kaupungin puoleiselle pöheikköalueelle, kuvassa oikealla. Tarvetta lisärakennusoikeudelle varmasti onkin sillä vuoden alussa käyntiin lähti 17 miljoonan euron remppa jossa rakennusten ulkopinnat uusitaan täysin. Mielenkiintoista nähdä minkälainen lopputulos on, toivotaan parasta sillä nämä tönöt ovat kyllä äärimmäisen näkyvällä paikalla eikä nykykuosi ainakaan itsessäni ole mitän hurraahuutoja herättänyt.
Kuva
hmikko, Kantti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä JaniAntti
#99567
Läntinen pitkä kirjoitti: 08.02.20 11:08 Myös muutaman sadan metrin päässä MInerva Bost:ista sijaitsevat Linnankadun kaakeli(torni?)talot ovat kokemassa muodonmuutosta. Matalaa toimistorakennusta talojen ja Linnankadun välistä ollaan tällä hetkellä saneeraamassa asunnoiksi, tästä on tainnut ainakin Kantin toimesta pyöriä täälläkin kuvia. Sen lisäksi taloyhtiöllä on haussa kaavamuutos joka sallisi viidennen samankokoisen kerrostalon rakentamisen kaupungin puoleiselle pöheikköalueelle, kuvassa oikealla. Tarvetta lisärakennusoikeudelle varmasti onkin sillä vuoden alussa käyntiin lähti 17 miljoonan euron remppa jossa rakennusten ulkopinnat uusitaan täysin. Mielenkiintoista nähdä minkälainen lopputulos on, toivotaan parasta sillä nämä tönöt ovat kyllä äärimmäisen näkyvällä paikalla eikä nykykuosi ainakaan itsessäni ole mitän hurraahuutoja herättänyt.
Kuva
Kaavan työnimi: Linnanrinne
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Linnanrinne: http://ah.turku.fi/kylk/2020/0211003l/4025452.htm
Kantti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä MindW
#99570
Toivottavasti komeita taloja ei "ajanmukaisteta" eli tärvellä lämpörappauksella tai muulla vastaavalla materiaalilla.
Tekijänä hmikko
#99571
MindW kirjoitti: 08.02.20 20:36 Toivottavasti komeita taloja ei "ajanmukaisteta" eli tärvellä lämpörappauksella tai muulla vastaavalla materiaalilla.
Ite pelkään pahoin, että noihin laitetaan tämmöisiä julkisivulevyjä (StreetView Vähä Hämeenkatu), joilla nykyään näköjään kuorrutetaan kaikki vanhat kerrostalot.
Avatar
Tekijänä Kantti
#99573
Jos julkisivurempan tarkoituksena on myös energiansäästö ja kasvattaa eristepaksuutta seinissä, vaihtoehtoja taitanee olla vähänlaisesti? Lämpörappaus ja erillinen villojen eteen tehtävä seinäelementti. Näitä seinäelementtejä kuitenkin on monenlaisia. Kolmisen vuotta sitten Jyrkkälän vuokralähiötä peruskunnostettiin isolla kädellä. Siellä ainakin oli näkyvissä pari selvästi Vähä-Hämeenkadun ja Hämeenkadun esimerkistä poikkeavaa toteutusta, innovatiivisimpana oli rakennuksen päädyn verhoilu aurinkosähköpaneeleilla! Samalla seinällä harmaa kivijalkaosuus näytti aidolta kiveltä - en kylläkään tarkastellut sen tarkemmin.
Kuva

Kuva

Erään toisen rakennuksen päätyä verhoiltiin corten teräskaseteilla. Pitänee käydä katsomassa miltä se nyt näyttää?
Kuva

Fabriikin talojen hyvinkin aidon näköinen tiilielementti - itse asiassa aitoa tiiltä se onkin - näyttää erittäin hyvältä vaihtoehdolta tämäntapaisissa korjauksissa.
Kuva

Erilaisia mahdollisuuksia varmasti on koko ajan tullut lisää. Tummanan arvelen takennusten klinkkeriosien pysyvän jatkossakin? Järisyttävä arkkitehtooninen ilmeenmuutos joku lämpörappaus taloissa olisi.

Porraskirjainten merkintä oli Jyrkkälässä niin ikään innovatiivinen ja taideteoksen omainen, joskaan ei aivan selkeimmästä päästä. Parin talon pääty. :)

Kuva
hmikko, Tlahti, veka peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99586
Läntinen pitkä kirjoitti: 08.02.20 11:08Sen lisäksi taloyhtiöllä on haussa kaavamuutos joka sallisi viidennen samankokoisen kerrostalon rakentamisen kaupungin puoleiselle pöheikköalueelle, kuvassa oikealla. Tarvetta lisärakennusoikeudelle varmasti onkin sillä vuoden alussa käyntiin lähti 17 miljoonan euron remppa jossa rakennusten ulkopinnat uusitaan täysin. Mielenkiintoista nähdä minkälainen lopputulos on, toivotaan parasta sillä nämä tönöt ovat kyllä äärimmäisen näkyvällä paikalla eikä nykykuosi ainakaan itsessäni ole mitän hurraahuutoja herättänyt.
Ei saanut tämä idea kannatusta kaupungin puolelta. Tyrmäys jo ensimmäisessä erässä luvuin 12-0.
Linnanrinteen uudelle tornille täystyrmäys – 1700-luvun koepuutarhan paikalle ei sallita rakentamista

Kuva

Kakolan juuressa Linnankatu 49–55:ssä komeilevat kerrostalot eivät saa seuraa. Asunto Oy Linnanrinne jätti vuonna 2015 aloitteen, jossa neljän 11-kerroksisen tornitalon itäpuolelle olisi asemakaavoitettu viides. 6 300 kerrosalaneliön uudisrakennus olisi yhtä korkea kuin tontin nykyrakennukset.

Turun kaupunkiympäristölautakunnalle tuotiin kaksi viikkoa sitten virkamiesesitys Linnanrinteen asemakaavamuutoksen tavoitteiksi. Nuo tavoitteet sisälsivät uuden tornitalon. Asia jäi tuolloin pöydälle.

Ratkaisu tehtiin tiistain kokouksessa. Lautakunta poisti tornin tavoitteista äänin 12–0. Varapuheenjohtaja Olli A. Manni (kok) äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja Saara Ilvessalo (vihr) perusteli voittoisaa muutosesitystään sillä, että "lisärakennus tuhoaisi alueen puustoa sekä kulttuurihistoriallisia arvoja eikä sopisi kaupunkikuvaan". Tavoitteeksi tulee sen sijaan vaalia alueen vehreyttä sekä selvittää tontin rakentamattoman osan entisen puutarhan kulttuurihistorialliset arvot.

Nykytalojen itäpuolella sijaitsi 1700-luvun lopulla osa Turun akatemian professorin Pehr Gaddin koepuutarhaa. Gadd tutki muun muassa perunan, tupakan, hampun ja hedelmäpuiden menestystä Turun seudun oloissa.

Nykyiset tornitalot ovat vuodelta 1966. Niiden edessä sijaitsee kolmekerroksinen toimistotalo, joka muuttuu kovaa kyytiä asuinrakennukseksi. Poikkeamispäätöksen sallima muutostyö valmistuu ensi kesänä.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4 ... kentamista
  • 1
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259