Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99842
Kaupunginjohtaja Minna Arve ehdottaa Turun uuden konserttitalon sijainniksi Itsenäisyydenaukiota [Streetview]. Kyseessä valtakunnallisestikkin erittäin merkittävä paikka ja projekti, niin kulttuurillisesti kuin kaupunkikuvallisestikkin ja siten ansaitsee oman ketjunsa.
Turun konserttitalon sijaintipaikaksi esitetään Itsenäisyydenaukiota

Turun kaupunginhallitukselle esitetään Turun uuden konserttitalon sijaintipaikaksi Aurajoen itärannan Itsenäisyydenaukiota. Esitys perustuu eri sijaintivaihtoehtojen ominaisuuksien perusteelliseen vertailuun. Samalla esitetään käynnistettäväksi kohdetta koskeva asemakaavanmuutos ja allianssimuotoisen hankinnan valmistelu.

Kuva

Turun kaupunginhallitus päätti konserttitalon uudisrakennuksesta ja sen sijaintivaihtoehtojen selvitystarpeesta 27.5.2019. Nyt tehdyn selvitystyön perusteella kaupunginhallitukselle esitettävä sijaintivaihtoehto perustuu laajaan kokonaisharkintaan. Sen mukaan parhaiten uuden konserttitalon sijaintivaihtoehtojen kriteerit täyttyvät Aurajoen Itärannalla sijaitsevan Itsenäisyydenaukion osalta.

- Itsenäisyydenaukion vaihtoehto toteuttaa erinomaisella tavalla Turun Keskustavisioon sisältyvää ajatusta kulttuurirannan kokonaisuudesta. Aurajoen itärannan merkitys kansallisesti merkittävänä ja vetovoimaisena kulttuurikohteena tulee nousemaan ja Turun asema kulttuurikaupunkina entisestään vahvistumaan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Sijaintipaikkaselvityksessa otettiin tontin soveltuvuuden lisäksi huomioon mm. kaupunkikuvalliset vaikutukset, saavutettavuus eri kulkumuodoilla, rakentamiskelpoisuus, investointihankkeen nettokustannukset ja kytkentä kaupunginvaltuuston hyväksymiin visiolinjauksiin. Lisäksi esitykseen ovat vaikuttaneet oleellisesti riskiarviot investointikustannusten ja hankeaikataulujen pitävyyden osalta.

Sijaintipaikan edut
Itsenäisyydenaukio on alue, joka sijaitsee Valtion virastotalon ja Läntisen Rantakadun välissä. Tontti on voimassa olevan asemakaavan perusteella kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi määriteltyä puistoaluetta. Sijaintipaikaksi valikoituessaan se vaatii asemakaavallisen harkinnan ja muutoksen tarpeellisessa laajuudessa korttelialueeksi.

- Itsenäisyydenaukio on kaupunkikuvallisesti hyvin arvokasta aluetta. Alueen kehittämisessä tulee muutoksen laadullisten tavoitteiden yltää korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Ei riitä, että paikkaan toteutetaan vetovoimainen rakennus vaan muutoksen tulee arvostaa myös kaupunginteatterin ja virastotalon muodostamaa kokonaisuutta, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Mahdollisuus konserttitalon ja kaupunginteatterin toiminnalliseen integroitumiseen ja synergiaan on yksi Itsenäisyydenaukion parhaista ominaisuuksista. Sisäyhteydet niin yleisölle kuin huollollekin rakennusten välillä ovat toteutettavissa hyvin vaivattomasti esimerkiksi ylärinteen puolelle. Nykyisellään alue on kaupunkitilana kauneusarvoistaan huolimatta varsin passiivinen ja se koetaan paljolti vaan taideteosten sijaintipaikkana ja kulkureittinä. Mikäli Itsenäisyydenaukio päätetään konserttitalon sijaintipaikaksi, ratkaistavaksi tulevat alueen nykyisten taideteosten uudelleensijoittelu sekä väistyvien viheralueiden ja puuston kompensointi uusin ratkaisuin.

Valmisteluprosessin aikana uudelle konserttitalolle on esitetty runsaasti erilaisia sijaintipaikkavaihtoehtoja, joista tehtiin alustavat vertailuselvitykset. Kriteerivaatimukset heikoimmin täyttäneet kohteet on jätetty pois päävaihtoehtojen joukosta. Näitä selvitysten perusteella poissuljettuja vaihtoehtoja olivat mm. Linnanniemi, Kauppahallin kortteli, Kupittaan siirtolapuutarhan alue, Artukainen ja Martinsillan kolmio.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla
Uudisrakennuksen budjetiksi esitetään 71 M€ sisältäen ensikertaiset kalustehankinnat, AV-hankinnat, taidehankinnan ja hankintamenettelyrakenteen kustannukset sekä tilaajan riskivarausta 5,9 M€. Budjetti ei sisällä pysäköintiratkaisujen toteuttamista. Tontti on kaupungin omistuksessa, joten siihen ei liity hankintakuluja.

Uudisrakennushanke esitetään toteutettavaksi allianssimallilla. Mallia puoltaa erityisesti hankkeen kustannusten hallinta. Allianssimalli koostuu strategisesta vaiheesta, muodostamis- ja ehdotusvaiheesta, kehitysvaiheesta, toteutusvaiheesta ja jälkivastuusta. Kaksiosaiseen kehitysvaiheeseen tulee varata aikaa noin vuosi. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kaupunginvaltuuston toteutuspäätöstä, mikä jälkeen rakennus olisi otettavissa käyttöön noin 2,5 vuoden kuluttua.

Nykyisen konserttitalon sekä Aninkaistenkatu 7–9:n tuleva käyttö
Kehityspotentiaaliselvityksen mukaan Aninkaistenkatu 7–9-kiinteistöstä olisi saatavissa tuottoa uudisrakennusoikeuden määrästä riippuen 12 - 20 M€, joka vastaavasti alentaisi uuden konserttitalon uudisrakennuksen nettoinvestointikustannusta. Kaupunginhallituksen päätöksen 27.5.2019 mukaan nettokustannuksen täsmentämiseksi tulee käynnistää neuvottelumenettelyyn perustuva tontinluovutuskilpailu. Luovutuksen seurauksena muodostuva uuden konserttitalon nettokustannus on oltava tiedossa viimeistään hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Kiinteistön kehittäminen edellyttää asemakaavanmuutosta. Kaavan tavoitteena on määrittää Konserttitalolle ja Ammatti-instituutille uusi käyttötarkoitus sekä tutkia alueen täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että alue on elävä ja toiminnoiltaan monipuolinen osa kehittyvää Aninkaisten aluetta. Kaavaluonnoksen arvioidaan valmistuvan kevään 2020 kuluessa ja tontinluovutuskilpailun on määrä käynnistyä alkusyksyllä 2020.

http://www.turku.fi/uutinen/2020-03-27_ ... denaukiota
hmikko, Kantti peukuttivat tätä
Tekijänä hmikko
#99844
^ Kiitoksia postaamisesta.

Tuo on tosiaan melkoisen haastava paikka arkkitehdille, jos yritetään olla tukkimatta kaupunginteatterin ja virastotalon kokonaisuutta. Puistoa voi varmaan juu sanoa kaupunkikuvallisesti arvokkaaksi, mutta vain kaupunkikuvallisesti. Kuten jutussakin todetaan, niin mihinkään oleiluun tuota ei juuri käytetä. Paikka tuntuu lähinnä liikennevihreältä. Itse olen aina kokenut tuo suoran Samppalinnan kohdalta Myllysillalle jokseenkin epämiellyttävänä, vaikka jokirannassa ollaan ja kulttuurilaitosten edessä. Autoliikenne hallitsee, tuuli puhaltaa ja kävelymatkat tuntuvat pitkiltä. Tietysti konserttitalo on yksi kulttuurilaitos lisää samaan pötköön, eikä taida kovin paljon elävöittää päivisin.
Avatar
Tekijänä VPH
#99850
Tuota itsenäisyydenaukion puistoa en koe niin tärkeänä puistona kuin esimerkiksi Samppalinna, Vartiovuori ja Puolalan puisto, mutta jotenkin se vain "kuuluu" siihen teatterin, virastotalon ja WAM:in väliin. Se tuo noiden massiivisten rakennusten väliin pientä hengitysrakoa ja kaikki puistot olisi muutenkin hyvä säilyttää. Jälkeenpäin se voi kaduttaa. Musiikkitalon paikka on ehdottomasti hämähäkkitontilla!
Avatar
Tekijänä Tande
#99853
Hämähäkkitontin näen kyllä Turun mahdollisuutena ihan oikeaan profiilinnostoon. Mikäli tontille kohoaa kulttuurirakennus, toivon lopputuloksen olevan jotain totaalisen ennennäkemätöntä Suomessa. -Ainekset mini-bilbaoefektiin ovat olemassa.
Avatar
Tekijänä Kantti
#99854
Itsekin olen pitänyt Hämhäkkitonttia ensisijaisena paikkana Turun musiikkitalolle. Lähinnä koska tontti on vuosikymmeniä ollut avoimena arpena Samppalinnanmäen reunassa. Se on mielestäni pyytänyt jotakin eheyttävää - siis muuta kuin parkkipaikka joka siinä on ollut - rakentamista joka paikkaisi rupista louhikkoa, ja rinteestä aikanaan purettuja vanhoja ja nykymittapuun mukaan (ja omastakin mielestä) kauniita rakennuksia edellisen vuosisadan alusta.
Kuva

Kuva

Itsenäisyydenpuisto on käytännössä kuollutta tilaa, lukuun ottamatta Soihtu -veistosta joka suihkupatsaana roiskuttaa vettä alapuolella olevaan altaaseen ja jonka reunalla skeittarit usein viihtyvät lautoineen. Periaatteessa vastustan puistorakentamista, tämä on kuitenkin rakennettu puistoksi sen jälkeen, kun vanha rappeutunut kauppakorttelisto alueelta purettiin samassa yhteydessä Turun kaupunginteatterin rakentamisen kanssa 1960-luvun alussa. Arvokkaan asian vuoksi olen kyllä valmis nielemään sen, että tilalle rakennetaan jotakin ylevää ja kaupungin kulttuuria edistävää, kaunista ja innoittavaa.
veka peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä VPH
#99869
Itse koen, että musiikkitalo tekisi tuosta alueesta jotenkin liian massiivisesti rakennetun oloisen. Nyt tuo väljä puisto tuo vastapainoa noille massiivisille rakennuksille. Ja vaikka nuo rakennukset ovat massiivisia ja jykeviä, niin tuo arkkitehtuuri on kuitenkin mielestäni säilyttämisen arvoista eikä sitä tulisi peittää uudella musiikkitalolla taakseen.

Musiikkitalon sijoittaminen hämähäkkitontille voisi esimerkiksi hyödyntää tilankäytössään kalliota. Uskoisin, että tilat olisi mahdollista louhia osittain Samppalinnan alle. Lisäksi Samppalinnan puiston jatkaminen musiikkitalon "katolle" toisi kauniit näköalat kaupunkiin. Nykyään tuo hämähäkkitontin yläpuolella oleva osa puistosta on melkoista ryteikköä, mikä mielestäni kaipaisi myös huomiota.

Kuva