Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
Tekijänä Kantti
#96296
Linnakaupungin kaavan osa, Kirstinpuisto Turun vanhalla teollisuusvyöhykkeellä Iso-Heikkilässä, on muotoutumassa.
Kirstinpuisto

Uusi viihtyisä kaupunginosa kävelyetäisyydellä keskustasta
Turun kaupungin keskusta laajenee Kirstinpuiston kaava-alueena Iso-Heikkilän suuntaan. Toiminnaltaan monipuolinen ja viihtyisä kaupunginosa suunnitellaan osaksi Linnakaupunkia, jonka alueelle syntyy tulevina vuosina vetovoimainen merellinen alue pyöräily- ja kävelyetäisyydelle ydinkeskustasta.

Alueen suunnittelussa painotetaan kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä laadukkaita julkisia tiloja ja viheralueita. Erityistä huomiota kiinnitetään hulevesien käsittelyyn. Kirstinpuisto on pilottikohteena mukana kansainvälisessä EU:n rahoittamassa iWater-hankkeessa, jonka puitteissa haetaan uusia ratkaisuja sade- ja tulvavesien hallintaan sekä tutkitaan ns. viherkertoimen käyttöä Turussa.

Kaupungin omistamia alueita suunnitellaan yhteistyössä Bonava Suomi Oy:n kanssa. Yhteistyöstä on sovittu Turun kaupunginhallituksen hyväksymällä sopimuksella (10.8.2015 § 319).

Kirstinpuiston kaava-alueeseen sisältyy myös muiden kuin Turun kaupungin ja Bonava Suomi Oy:n omistamia alueita mm. Saippua Centerin kiinteistö
Kuva
Havainnekuvat Kirstinpuiston poikkikadusta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Schauman
http://www.turku.fi/linnakaupunki/kirstinpuisto

Osasta Kirstinpuiston aluetta järjestettiin tontinluovutuskilpailu, jonka voitti ehdotus "Duo". Ehdotuksen takana oli Rakennusliike Peab Oy, suunnittelu Sigge Arkkitehdit Oy.

Kuva
https://www.turku.fi/sites/default/file ... duo_a3.pdf
Ehdotuksen arkkitehtuuri on hallittua, asiantuntevaa ja toteuttamiskelpoista. ”Duo” luo visuaalisesti miellyttävää ja toiminnallisesti elävää kaupunkiympäristöä. Asuntoratkaisut ovat toimivia ja hyvin harkittuja. Pysäköinti ja päivittäistavarakaupan huoltoliikenne ovat ratkaistu toimivasti. Piharatkaisut ja kattopuutarhat tukevat alueen yhteisöllisyyttä. Viher- ja hulevesiratkaisut on luontevasti sovitettu osaksi pihasuunnitelmia. Rakennusten ja pihatilojen valaistusratkaisut ovat hillittyjä ja onnistuneita. Lisäksi asuntoratkaisut ovat harkittuja ja hyvin toimivia.

Kilpailuehdotus vastaa hyvin kilpailussa asetettuihin tavoitteisiin. Asemakaavoituksen ja rakentamisen näkökulmasta kilpailuehdotus on korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen lähtökohtana jatkotyöskentelylle. Suunnitelmat luovat vähäeleisen, mutta tyylikkään kokonaisuuden, jossa yksinkertaisin keinoin on saavutettu paljon. Hintatarjous huomioiden kilpailuehdotus on kokonaisuutena kilpailun tasapainoisin.
Hyvänä kakkosena nimimerkki ”Punahilkka”. Rakennuttaja: Avara Oy. Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Serum Arkkitehdit Oy
Arkkitehtuuri on korkeatasoista, tunnistettavaa ja yksilöllistä. Kortteleiden suunnittelun innoittajana ovat olleet läheiset puukorttelit ja Port Arthurin kaupunginosa. Punaisesta tiilipaanusta tehdyt harjakattoiset massat korotettuine sisäpihoineen luovat vaikutelman kahdesta linnoituksen omaisesta korttelikokonaisuudesta, joissa on hieman sulkeutunut vivahde.

Suunnitelmissa on esitetty kokonaisvaltainen ja onnistunut valaistussuunnitelma. Viher- ja hulevesiratkaisut on otettu onnistuneesti osaksi kokonaisuutta ja niille on osoitettu monipuolista käyttöä pihoina sekä leikki- ja oleskelualueina.

Korkealaatuisesta suunnittelusta huolimatta kilpailuehdotuksen liittyy kysymyksiä mm. suunnitelmien mukaisen rakentamisen toteutumisesta, toteutuksen aikataulutuksesta ja vaiheistamisen mahdollisuudesta sekä arkkitehtuurin sovittamisesta alueen muuttuvaan kaupunkikuvaan.

Muut kilpailuun osallistuneet nimimerkit olivat ”Artturinkulma 2020” (Ahti Invest Oy, NCC Suomi Oy ja Arkkitehtitoimisto Matti Takala Oy) ja ”Vice Versa” (Skanska Talonrakennus Oy, Turun Osuuskauppa ja Schauman Arkkitehdit Oy)

Asemakaavaehdotus ja alueen rakentaminen
Turun kaupunki aloittaa yhteistyössä jatkosuunnittelun voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.

Jatkoneuvottelut sekä suunnitelmien tarkistaminen on tarkoitus saattaa valmiiksi siten, että asemakaavaehdotus on mahdollista esittää kaupunkiympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi tammikuun 2019 loppuun mennessä. Tavoitteellisesti korttelien tonttien rakentaminen käynnistyy 2020 -luvun alussa.

Tavoite on, että Artturinaukiosta muodostuu Kirstinpuiston alueen uusi toiminnallinen, viihtyisä ja vetovoimainen sydän, jonka ympärille sijoittuvat asuinrakentamisen lisäksi alueen keskeisimmät kaupalliset ja muut palvelut.
Kiinnostava vaihtoehto tämä Punahilkka niin ikään!
https://www.turku.fi/sites/default/file ... a_a3_0.pdf

Muut kaksi kilpailuehdotusta. Artturinkulma.
https://www.turku.fi/sites/default/file ... kooste.pdf

Vice Versa.
https://www.turku.fi/sites/default/file ... _vihko.pdf

Kirstinpuiston asemakaavamuutoksen luonnoksen selostus 6.2.2017.
http://ympto.turku.fi/ympakaavi/sivut/K ... niste=Di21

Taitaa mennä vielä tovi enne kuin mitään tapahtuu? Kirstinpuisto tulee olemaan suoraa laajenemista kaupunkimaiseksi alueeksi osaksi keskustaa ja ruutukaava-aluetta, mikä on ehdoton plussa!
Kuva

Kuva

Kuva
https://www.bonava.fi/asunnot/turku/kes ... escription

Bonavan sivulla näyttää ensimmäisten talojen ennakkomarkkinointi alkavan 2020, joten ei nyt niinkään pitkään kun alkaa tapahtua!
paavali, Pyöröovi, Gascal ja 1 muut peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä Kantti
#96606
Kirstinpuiston projektin ensimmäinen edellytys, vanhojen rakennusten purku, on ainakin lupien puolesta liikahtamassa. Kovin nopeaa rakentamisaikataulua ei kannattane ennustaa, yksityiskohtainen suunnittelu vasta alkaa.
Ruissalontie 23, 20200 TURKU

Toimenpide.
Rakennuksen purkaminen - tontilla olevat rakennukset ja rakennelmat sekä aita puretaan
PRT 1020866945, 1020866956, 1020866967, 1020866978, 102086699A ja 102086700B
http://ah.turku.fi/rlupalk/2018/1129024 ... 668418.pdf

Tässä tontti. Kaupungin katupuolen entinen päämaja. Saas nähdä koska lanataan?
https://goo.gl/maps/hk58sB6KSBC2
hmikko, Tlahti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä Kantti
#97033
Videoin kännyllä Iso-Heikkilän teollisuusalueen reunaa Ruissalontieltä bussin ikkunasta. Kirstinpuiston kaava-alue alkaa noin puolesta välistä teollisuusaluetta.
Tlahti, veka peukuttivat tätä