Taloforum.fi

[urbaanin keskustelun mekka] Suomen johtava rakentamisaiheinen valokuvaus- ja keskustelusivusto.

Mikä on Taloforum?

Avatar
Tekijänä Kantti
#98626
Viime vuoden puolella kaupunki ilmoitti satama-alueen kehittämishankkeesta jossa Viking ja Tallink ryhtyisivät operoimaan samasta, yhteisestä terminaalista, joka olisi kaupungin omistuksessa ja jota laivayhtiöt vuokraisivat. Satamasta vapautuisi nykyisin Vikingin käytössä olevaa kaupungin omistamaa aletta, jota ryhdyttäisi kehittämään uudenlaiseen käyttöön.

Laivaliikenteen uusi yhteisterminaali avaa mahdollisuuksia satama-alueen kehittämiselle

Satama-aluetta ryhdytään kehittämään jatkossa entistä voimakkaammin. Matkustaja- ja risteilytoimintaa kehitetään siten, että uudistukset vaikuttavat positiivisesti satamaan ja tuovat matkailulle huomattavaa lisäarvoa. Alueen keskeiset toimijat sitoutuvat vetovoiman kasvattamiseen yhteisellä aiesopimuksella.
Kuva
Kuva
https://www.turku.fi/uutinen/2018-08-17_laivaliikenteen-uusi-yhteisterminaali-avaa-mahdollisuuksia-satama-alueen


Tänään kaupunki on julkaissut tiedotteen kansainvälisen ideakilpailun teettämisestä Linnaniemen kehittämiseksi.

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Kuva
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna

Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu.

04.10.2019
Linnanniemen kehittämiseksi kansainvälinen ideakilpailu
Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavalle Linnanniemen alueelle käynnistetään ideakilpailu. Kilpailulla haetaan suunnitelmaa alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kaupunkikehitysjaosto päättää Linnanniemen strategisen maankäytön hankkeen tavoitteista maanantaina 7.10.2019.
Linnanniemi Aurajoen itärannalta katsottuna.

Linnanniemen aluetta kehitetään uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa keskustaa. Alueen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat tärkeitä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Alueen kehittämisessä suurta roolia näyttelevät Turun linna ja tuleva Historian museo. Myös Forum Marinumin kehittyminen monipuoliseksi merellisten palveluiden, osaamisen ja elämysten Merikeskukseksi mahdollistetaan.

Laivaliikenteen tulevan yhteisterminaalin myötä alueelle vapautuu uutta julkista kaupunkitilaa. Ranta- ja vesialueet rakennetaan palvelemaan ensisijaisesti monipuolista vapaa-ajanviettoa ja matkailua. Tavoitteena on, että meri ja vesi ovat tulevaisuudessa helposti kaupunkilaisten ja matkailijoiden saavutettavissa.

Kaupunkikehitysjaostolle päätettäväksi esitettävät Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Kaupunkistrategia 2029:n sekä Keskustan kehittämisen kärkihankkeen hyväksyttyihin tavoitteisiin ja sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.
Ideakilpailu on lähtölaukaus Linnanniemen kehittämiselle

Kilpailun tavoitteena on löytää Linnanniemelle monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailu käynnistyy tällä syyskaudella.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-10-08_linnanniemen-kehittamiseksi-kansainvalinen-ideakilpailu

Linnanniemen kehittämistä suuntaavan kansainvälisen ideakilpailun järjestäminen

Linnanniemen alueelle tullaan käynnistämään seuraavassa vaiheessa kansainvälinen ideakilpailu edellä esitettyjen tavoitteiden pohjalta.

Kilpailun tavoitteena on löytää Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan aluetta koskevia monipuolisia kehittämisvaihtoehtoja ja kattava kokonaisidea, jonka pohjalta voidaan määrittää kaupunkikuvallisia ja sisällöllisiä tavoitteita jatkotoimenpiteille.

Kokonaisideassa havainnollistetaan alueen uudis- ja täydennysrakentamista sekä korvaavaa rakentamista, julkisten ulkotilojen järjestelyjä ja jäsentelyjä sekä liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä. Lisäksi kilpailijoilta toivotaan näkemystä siitä, miten paikan luonteesta ja historiasta kumpuava monipuolinen toiminnallisuus tuo keskustan lähemmäs merta. Idean pohjalta laadittavien suunnitelmien on tarvittaessa voitava toteutua verrattain hitaassakin tahdissa. Ratkaisujen tulee ottaa huomioon alueen toiminnalliset, sosiaaliset, liikenteelliset ja historialliset vaatimukset sekä varautua tuntemattomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

Kilpailussa ideoidaan Linnanniemen tulevaisuutta Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti. Kilpailu toimii lähtölaukauksena Linnanniemen alueen kehittämiselle isona strategisena hankekokonaisuutena ulkopuolisia sijoittajia kiinnostavalla tavalla. Kilpailualueesta muodostuu omaleimainen, alueen ainutlaatuista historiaa peilaava kokonaisuus, joka on ympäristöltään korkeatasoinen ja monipuolinen. Kilpailun avulla haetaan toteutuskelpoisia ideoita ja ratkaisuja, joilla tuetaan alueen kehittymistä uudenlaisena merellisenä osana laajenevaa Turun keskustaa.
Kuva
Kilpailualue kattaa Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan alueet (ks. kuva 2). Alue on tarkoituksellisesti joiltain osin päällekkäinen Ferry Terminal Turku –asemakaava-alueen kanssa.

Kuva 2 Ideakilpailun alue

Kilpailualueesta valtaosa kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (rky) ja Turun kaupunkiseudun maa-kuntakaavan suojeltaviin rakennetun ympäristön kokonaisuuksiin. Linna ja sen viereiset makasiinit ovat lailla suojeltu muinaisjäännös sekä osayleiskaavan suojelukohde. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee tulevaisuudessa laivayhtiöiden yhteinen satamaterminaali, jonka kautta kulkee vuosittain lähes 4 miljoonaa matkustajaa.

Ideakilpailu tullaan järjestämään kansainvälisenä, yleisenä yksivaiheisena arkkitehtikilpailuna. Kilpailun ohjelma nojaa yllä esitettyyn vuorovaikutteiseen tavoitteiden asettamisprosessiin, ja sen sisältö tarkennetaan yhdessä alueen keskeisten toimijoiden kanssa. Kilpailun valmistelun ja toteutuksen ohjauksesta vastaa Keskustan kehittäminen -kärkihanke. Kilpailu käynnistyy syyskaudella 2019.

Kuten edellä on todettu, kilpailuohjelma laaditaan edellä kuvattujen tavoitteiden pohjalta ja se tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
http://ah.turku.fi/khkeh/2019/1007012l/3968914.htm?fbclid=IwAR1UAC6237o6ILyEjrygf4WjesoOZglmTkbGCB1U-PMta_3t0iXs2SfZ0ic

Forum Marinumissa järjestetään kaikille avoin seminaari johon kaupunkilaisia halutaan ideoimaan mitä alueelle pitäisi saada.
Linnanniemen alueen kehittämisestä järjestetään kaikille avoin seminaari - Turku Future Forum - torstaina 14.2. Forum Marinumissa Turussa kello 16.30 alkaen.

Tilaisuuden pääpuhujana on arkkitehti Juho Grönholm Arkkitehtitoimisto ALAsta. Grönholm on tunnettu muun muassa norjalaisen Kristiansandin uudistuvan satama-alueen kulttuurirakennuksen Kildenin suunnittelijana ja Helsingin Eteläsataman alueen tulevaisuutta pohtineena arkkitehtinä. Hän kuuluu myös huikean suosion ja huomion saaneen Helsingin Oodin suunnittelijoihin.

Tilaisuudessa Linnanniemen kehittämissuunnitelmista kertovat ja keskustelevat myös Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen ja yhteysjohtaja Antti Kirkkola, sekä Forum Marinumin toimitusjohtaja Tapio Maijala, Suomalaisen Yhteiskoulun lukion merilinjan oppilaita ja satamamestari Antti Pekanheimo Turun satamasta.

Päärooli seminaarissa on kuitenkin yleisöllä, jolta toivotaan näkemyksiä, ajatuksia, toiveita ja keinoja Linnanniemen kehittämiseksi.
https://www.turku.fi/uutinen/2019-02-07_aurajokisuulle-turun-linnan-ymparistoon-syntyy-uusi-kaupunginosa-linnanniemi-tule

Pieni videonpätkä osasta aluetta.
TurkuCubed, Tlahti, veka peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99048
Linnanniemen ideakisa alkuun tammikuussa – kilpailussa etsitään paikkaa muun muassa Historian ja tulevaisuuden museolle

Kuva

Turku aikoo tammikuussa käynnistää ideakisan, jonka kohteena on Turun linnan ja Aurajokisuun naapurissa oleva Linnanniemen alue. Palkintosummana jaettaisiin 220 000 euroa. Palkittavista päättäisi virkamiehistä, poliitikoista ja arkkitehdeistä koostuva lautakunta, jonka johtoon on kohoamassa kaupunginjohtaja Minna Arve (kok).

Arve ehdottaa itseään kaupunginhallitukselle, jonka on maanantaina määrä päättää kilpailun periaatteista ja ohjelmasta.

Varapuheenjohtajaksi on nousemassa kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen. Hintsasen mukaan kilpailuaika päättyy huhtikuun puolivälin jälkeen, jolloin ratkaisut voitaisiin tehdä jo ennen kesää.

– Lähtökohtana on jakaa ensimmäinen, toinen ja kolmas palkinto, minkä lisäksi tulisi kaksi lunastuspalkintoa. Toivotaan, että jatkosuunnittelun pohjaksi voisi tulla yksi ehdotus. Voi kuitenkin olla, että siinä otetaan elementtejä eri ehdotuksista, Hintsanen arvioi.

Kisan jälkeen vuorossa on asemakaavoitus. Se tapahtuu kokonaisuutena tai osissa.

– Jos kilpailussa löytyy paikka Historian ja tulevaisuuden museolle, kaavoitus käynnistyy heti. Museolla tulisi olla alueellinen ja toiminnallinen yhteys Turun linnaan, Hintsanen pohtii.

Historian ja tulevaisuuden museon sijasta on aiemmin puhuttu pelkästä Historian museosta.

Alueelle lyö tulevaisuudessa leimansa ainakin uusi satamaterminaali, joka sijoittuu Linnanniemen kilpailualueen välittömään läheisyyteen. Itse Linnanniemi halutaan osoittaa ensisijaisesti kulttuurin, matkailun ja viihtymisen monipuoliseksi keitaaksi. Kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtoonisesti korkeatasoinen alue olisi toteutettavissa vaiheittain.

– Pääkäyttötarkoitukseksi ei tulisi asuminen, Hintsanen linjaa.

https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4 ... n+museolle
Kantti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä Kantti
#99057
Arkkitehtikilpailu on ainoa oikea tapa pyöritellä aluetta, ja asuntojen tulo alueelle on selviö Aurajoen varren eloon puhaltamiseksi satamasta asti.

Arkkitehtikilpailun tuotoksia ovat jo Kakolan ja Fabriikin alueiden kaavoitukset, jotka omasta mielestä ovat onnistuneita. Voisi olettaa tästäkin kenties useamman kilpailutyön jonkinasteista synteesiä? Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä millaisia ehdotuksia ilmaantuu!
Tekijänä Tono
#99098
Jotain pointteja tähän, ihan lonkalta. :!:

1. Varmaan selvää on että Telakkarantaa vastapäätä olevalle alueelle voi tulla vain julkista aluetta (eli museo, puisto, linna). Näin koska Telakkaranta on viime vuosina rakennettu sennäköiseksi, että harvempi haluaa ihan tuollaista "jokinäkymää" itselleen kun vastarannalla tiheä rivi laatikkotaloja matalan mustan varastorakennuksen takana... Ei ilmaa ei muotoja, ei värejä, no nothing. :smt021

2. Näkemyksellisempää olisi jo tässä vaiheessa ohjata isot laivat Pansioon ja Naantaliin. Tästä tulee nyt ihme välivaihe. Se toki ei paljoa suoraan haittaa tämän suunnittelualuee osalta, mutta lienee otettava huomioon? Aika lailla selvää kuitenkin on että tuolla on Turun urbaanin keskustan laajenemisalue tulevaisuudessa.

3. Koska tuon yhteisterminaalin vuoksi ei isoja laivoja tarvitse ajaa enää jokeen asti, pitäisi ainakin avattava silta mahduttaa suunnitelmaan välille Hirvensalo-Linnanniemi. (Toki tunnelin saa myöhemminkin tehtyä, mutta silta olisi kaupunkimaisempi/ihmismäisempi ratkaisu).

Lopuksi, ei voi kuin kummastella että Turussa ei näistä asioista tunnu olevan mitään näkemystä. Jotenkin jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa. :smt018
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99099
Tono kirjoitti: 05.12.19 18:39 Jotain pointteja tähän, ihan lonkalta. :!:

1. Varmaan selvää on että Telakkarantaa vastapäätä olevalle alueelle voi tulla vain julkista aluetta (eli museo, puisto, linna). Näin koska Telakkaranta on viime vuosina rakennettu sennäköiseksi, että harvempi haluaa ihan tuollaista "jokinäkymää" itselleen kun vastarannalla tiheä rivi laatikkotaloja matalan mustan varastorakennuksen takana... Ei ilmaa ei muotoja, ei värejä, no nothing. :smt021

2. Näkemyksellisempää olisi jo tässä vaiheessa ohjata isot laivat Pansioon ja Naantaliin. Tästä tulee nyt ihme välivaihe. Se toki ei paljoa suoraan haittaa tämän suunnittelualuee osalta, mutta lienee otettava huomioon? Aika lailla selvää kuitenkin on että tuolla on Turun urbaanin keskustan laajenemisalue tulevaisuudessa.

3. Koska tuon yhteisterminaalin vuoksi ei isoja laivoja tarvitse ajaa enää jokeen asti, pitäisi ainakin avattava silta mahduttaa suunnitelmaan välille Hirvensalo-Linnanniemi. (Toki tunnelin saa myöhemminkin tehtyä, mutta silta olisi kaupunkimaisempi/ihmismäisempi ratkaisu).

Lopuksi, ei voi kuin kummastella että Turussa ei näistä asioista tunnu olevan mitään näkemystä. Jotenkin jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa. :smt018
1. On ihan selvää että linnan puolelle jokea on tulossa julkista aluetta, kun toivottavasti museo sinne sijoitetaan. Lukee tuossa ylemmässä uutisessakin ''Linnanniemi halutaan osoittaa ensisijaisesti kulttuurin, matkailun ja viihtymisen monipuoliseksi keitaaksi''. Telakkarannan asuinalue ei ehkä ole mikään arkkitehtuurin riemuvoitto ja tyylikkäämpiäkin ratkaisuja olisi voinut varmaankin tehdä, mutta omaan silmääni siellä on säilytetty kohtalaisen hyvin alueen historiallista teollista olemusta tiilitaloineen ja simppeleine muotoineen; lisäksi on komeat nostokurjet sekä tyylikäs Loft-tehdas. Ja täytyy muistaa että alue on edelleen kesken, ravintola on rakentumassa, spa on tulossa sekä jossain kohtaan myös kevyenliikenteen (kääntö)silta Hirvensaloon.

2. En näe miksi ristelylaivat pitäisi ohjata kokonaan Aurajokisuulta pois, ovat ne Helsingissäkin niin ydinkeskustassa kuin voi olla. Ja Turussa kyllä riittää laajentumiselle alueita vuosiksi eteenpäin; Itäharjun nykyinen teollisuusalue sekä kansi Kupittaalle, Turku Energian tontti Pukkilan tehdasalue sekä sen lähialue, juurikin sataman suuntaan tulevat uudet asuinalueet sekä tietysti täydennysrakentaminen ruutukaava-alueella.

3. Silta jokisuulla tuskin tulisi olemaan kovin suosittu ehdotus kansan tai poliitikkojen riveissä, katsoen pelkästään että Hirvensalon Uittamoon liittävä suunniteltu silta on ollut kovan parran pärinän kohteena.

Ja tuo viimeinen ''pointti'' meni ainakin itseltä ihan ohi, mistä asioista ei ole näkemystä? Miten jumitetaan torissa ja vanhassa keskustassa?
James peukuttivat tätä
Tekijänä hmikko
#99100
TurkuCubed kirjoitti: 05.12.19 19:36 Ja Turussa kyllä riittää laajentumiselle alueita vuosiksi eteenpäin;
Juu, todellakin. Turku ei ole Helsinki. Tasaista maata piisaa joka suuntaan, eikä satama aiheuta nykyisellä paikallaan mitään ylitsepääsemätöntä haittaa keskustassa. Sitä ei todellakaan tarvitse tämän takia ruveta siirtämään. Ja sitten kun nuo mainitut alueet on rakennettu/tiivistetty, niin tiivistettävää lähiötä piisaa huru mycket, myös hyvillä paikoilla.
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99251
Uudistuvasta Linnanniemestä rakentuu Turun merellinen kaupunkikeskus

Kuva
Linnanniemen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat merkittäviä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Tulevaisuuden Linnanniemi on ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskus, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston.

- Toivon, että kilpailulla saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus vaihtoehtoja alueen tulevaisuudeksi. Vaihtoehtojen pohjalta on helppoa synnyttää laajaa keskustelua kaupunkilaisten kanssa, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kuvaa ideakilpailun tavoitteita.

Linnanniemen alueen toteutuminen tavoitellun kaltaisena kaupunkikeitaana lisää Turun kaupungin ja sen merenranta-alueiden vetovoimaa niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoille. Alueen kehittämisessä ovat keskeisessä roolissa Turun linna, Forum Marinum ja tuleva Historian ja tulevaisuuden museo.

Turun kaupunginhallitus päätti Linnaniemen ideakilpailun järjestämisestä 19.12.2019. Historian museon sijoittamisesta alueelle päätettiin aiemmin toukokuussa. Linnanniemen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Ferry Terminal Turku -yhteisterminaalin alue, jonka asemakaavoitus käynnistettiin kesäkuussa 2019 ja jonka tarpeet otetaan huomioon Linnanniemen suunnittelussa.

Linnanniemen kilpailutöiden arvostelussa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että ehdotus on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti monipuolinen, kestävän kehityksen periaatteet huomioiva sekä teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Ideakilpailun arvostelua varten on nimetty 11-jäseninen palkintolautakunta:

Minna Arve, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, varapuheenjohtaja
Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti
Erik Söderholm, toimitusjohtaja, Turun satama
Staffan Lodenius, arkkitehti SAFA
Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti MARK
Kaupunginhallituksen nimeämät luottamushenkilöt: Niko Aaltonen (kok), Kristiina Hellsten (sd) ja Katri Sarlund (vihr)
Kilpailulautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti SAFA Paula Markkula.

Kevään aikana saadut kilpailuehdotukset asetetaan myös julkisesti nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kaupunginhallitukselle esitellyt Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.

https://www.turku.fi/uutinen/2019-12-19 ... unkikeskus
Tlahti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä Kantti
#99254
Linnanniemen suunnittelu on vähintään yhtä merkityksellinen uniikin alueensa vuoksi kuin Ratapihan elämyskeskuksen. Sanoisin jotta selvästi merkittävämpi! Ratapihalla ei ole kovinkaan merkittävää historiaa jollainen Turun linnan alueella on koko Suomen kannalta, noin 700 monivaiheista vuotta taistelujen aalloissa, omistajanvahdoissa, herttuat, prinssit ja käskynhaltijat ovat seuranneet toisiaan, tuhoissa ja jälleenrakennuksissa tähän päivään itsenäiseen Suomeen.

Kilpailuohjelma julkaistaan ensi vuoden puolella, 9.1.2020. Ensimmäinen mielenkiinnon kohde on kilpailuohjelma, toinen hetki jolloin jatkoon valitut vaihtoehdot julkaistaan ja kolmas kun voittanut ehdotus kerrotaan. Jännittämistä on tiedossa Turun osalta tämän ympärillä! :)

http://www.turku.fi/linnanniemi
Tlahti peukuttivat tätä
Avatar
Tekijänä TurkuCubed
#99344
Linnanniemen kilpailuohjelma on nyt julkaistu, mukaan lukien kaikki vaadittavat liitteet. Kilpailu pidetään kaikille avoimena kansainvälisenä kilpailuna. Kiinnostuneille pidetään avoin kilpailuseminaari 22.1.2020 Turun linnassa, jonka lopuksi voi esittää kysymyksiä. Kilpailuaika päättyy 21.4. ja kilpailuohjelman mukaan tulokset pyritään julkistamaan kesäkuun aikana.
Mielenkiintoinen puoli vuotta tulossa odottaessa kilpailun ehdotuksia ja tuloksia! Toivottavasti saadaan korkeatasoisia ehdotuksia ja että löytyisi myös rohkeutta valita niistä.

http://www.turku.fi/linnanniemi

Kuva
Tlahti peukuttivat tätä