Mikä on Taloforum?

Avatar
tekijänä henkka
#93328
SRV hakee poikkeamislupaa tonttirajojen ylitykselle. Kyseessä on porrashuoneen sijoittuminen osittain Ratapihankadun katualueelle. Mielestäni syyt ovat hyväksyttäviä:

Kansi ja areena - hankkeen monitoimihalli on vaadittujen katsojamäärien suurenemisen takia ylittänyt kaavassa määritellyt rajat, tätä koskeva poikkeamispäätös on myönnetty syksyllä 2016 (TRE:8089/10.03.01/2016).


Eli katsojamäärien suurenemiselle on haettu ja myönnetty lupa? Mutta:

Katualueelle ulottuvat seuraavat rakenteet: kansirakenteen pilareita ja osa hissistä ja porrashuoneesta oheisten liitekuvien mukaisesti. Hissien ja porrashuoneiden sijoittaminen tontille ilman ylityksiä ei ole mahdollista tontin kapeuden takia, sillä tontti sijoittuu Ratapihankadun katualueen ja Jyväskylän radan väliin. Pilarit puolestaan tarvitaan mm. mahdollistamaan Libeskindin suunnitelmien mukainen areenan muodonanto ja kannen kannatus Ratapihankadun puolella.


Muodonanto mainittu. Poikkeamishakemuksessa on myös poikkileikkaus siitä, miksi ylitys tapahtuu. Ei näytä ihan tavalliselta elementtiseinältä.

Kuva
Aihio Arkkitehdit

Hakemuksessa haetaan ylitystä isommalle alueelle kuin tämän hetkiset suunnitelmat vaativat:

Ylitys on nykyisissä luonnoksissa n. 27 m2. Myöhemmin saattaa tulla lisää ylityksiä suunnittelun edetessä mm. hissitoimittajien kautta, rakennepaksuuksien tarkentuessa ja Libeskindin julkisivusuunnittelun tarkentumisen myötä, maksimissaan ylitys voisi olla noin 35–40 m2.


Poikkeamista haetaan alueelle, joka näkyy kuvassa vaaleammanpunaisella. Ylitys ei tulisi haittaamaan Ratapihankadun uusien katusuunnitelmien mukaista käyttöä.

Katualueesta on tekeillä hankkeen puolesta myös katusuunnitelma, jota on käyty läpi yhdessä Tampereen kaupungin katuyksikön kanssa. Nyt poikkeamana haettavat rakenteet eivät häiritse kadun käyttöä tai katusuunnitelman toteuttamista.


Kuva
Aihio Arkkitehdit

http://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimiel ... 1899(49243)
hmikko, veka tykkäsi tästä
Avatar
tekijänä henkka
#93703
Kannen työmaalla on taas poistettu käytöstä yksi raide porapaalujen porailua varten. Samalla on rakennettu toinen suojaseinä ja hieman kattoa jäljellä olevien raiteiden suojaksi.

Kuva

Sorinahde on nyt noin kaksi kerrosta alkuperäistä tilannetta korkeammalla.

Kuva
Kuva

Kannen ensimmäiset pilarit on muotitettu ja raudoitettu. Työmaauutisten mukaan osa olisi jo valettukin.

Kuva
Kuva
Kuva
grendy, hmikko, veka ja 2 muut tykkäsi tästä
Avatar
tekijänä grendy
#93708
Onpas siellä jo hyvä meininki päällä! Hienoo :)
Avatar
tekijänä henkka
#93843
Työmaakameran kuvissa näkyy hyvin valmiit pylväät ja muotti seinälle, joka tulee niin kutsutun Rakennus 2:n torniosan alle. Rakennus 2:n torniosa on kaavan mukaan 17-kerroksinen mutta SRV:hän haki lupaa poiketa muun muassa rakennusalasta ja kerrosluvuista, joten nykyään Rakennuksen 2 kerrosluku on 18.

Kuva
Kuva

Sorinkadun puolella valmistaudutaan Sorinparkki nimellä kulkevan pysäköintilaitoksen porapaaluttamiseen.

Kuva
veka tykkäsi tästä
  • 1
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56