Kalasataman keskus

0
Kuva: Janne_H @ taloforum.fi
Sijainti: Helsinki
Tornien lkm: 15
Korkeus: 130 m
Kerrosluku: 33
Tila: rakenteilla

Kalasataman satamatoimintojen siirryttyä Vuosaareen vuonna 2009 vapautui suuri määrä rakennettavaa maata melko lähellä Helsingin keskustaa. Koko alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja 20 000:lle ihmiselle ja työpaikkoja 8000:lle. Kalasataman keskus tulee rakentumaan metroaseman ympärille, johon tulee kauppakeskus sekä useita tornitaloja. Sen toteuttaa SRV.

Itse keskuksen kortteliin on tulossa voimassa olevan kaavan mukaan kahdeksan tornia, joista kuusi asuintornia (kerrosluvut: 33, 31, 28, 28, 27, 23), yksi hotelli (23 krs.) ja yksi toimistorakennus (20 krs.). Näiden korkeudet merenpinnasta on +125,9 m, +120,5 m, +110,6 m, +109,4 m, +107,3 m, +93,5 m, +90,8 m ja +83,6 m. Korttelia ympäröivien katujen tasa on noin +3 m, joten korkeimman tornin korkeudeksi tulisi 123 m. Itäväylä tulee noin tasoon +14 m ja tornien keskellä olevan viherkatoksen korkein kohta noin tasoon +22 m.

Tornien arkkitehtuurista vastaa Arkkitehtitoimisto Helin. Rakennuksista on tarkoitus tehdä keskenään samankaltaisia. Asemakaavassa määrätään, että asuintorneihin ei saa rakentaa parvekkeita. Lisäksi siinä on määräykset: ”Rakennusten julkisivujen tulee olla kaupunkikuvallisesti korkealaatuisia ja julkisivumateriaaleina tulee käyttää lasia, metallia, tiiltä, klinkkeriä tai luonnonkiveä.”, ”Rakennusten julkisivujen tulee olla yleisilmeeltään valkoisia, katutason julkisivua lukuun ottamatta.” ja ”Rakennusten torniosien julkisivuihin ei tule tehdä useiden kerrosten korkuisia, yhtenäisiä lasipintoja, eikä rakennuksia tule valaista ympäröivää aluetta kirkkaammin.” Määräyksistä viimeisin on lintuja varten.

Myös keskuksen viereisiin kortteleihin on kaavailtu tornitaloja. Kortteliin 10593, keskuksen länsipuolelle, on ehdotettu asuintornia, jossa olisi jalustan päällä 12 kerrosta (korkeus 51 m). korttelissa 11400, keskuksen kaakkoispuolella, on voimassa kaava 16-kerroksiselle asuinrakennukselle. Kortteliin 14000, keskuksen pohjoispuolelle, on ehdotettu 16-kerroksista toimitilarakennusta. Verkkosaareen, keskuksen koillispuolelle, on ehdotettu kortteliin 10600 yhtä 12-kerroksista asuinrakennusta ja kortteliin 10602 22-, 16- ja 13-kerroksisia liike- ja toimistorakennuksia. Kolmen viimeisimmän korkeudet ovat 86 m, 64 m ja 54 m.

Lisäksi alueelle on tulossa muutamia 10-kerroksisia rakennuksia, joista osa on yli 40-metrisiä. Kokonaisuudessaan keskuksen alueen arvioidaan olevan valmis 2022.

Kuva: Helin/VoimaGraphix

REDI-kauppakeskus ja asunnot

Taloforum.fi | keskusteluketju: Kalasataman keskuskortteli

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here